Uluslararası vergi hizmetleri

Gerek yurtdışı yatırımcıların Türkiye’ye, gerekse Türk yatırımcıların yurtdışına yaptıkları sınır ötesi her tür yatırım işlemlerinde tecrübeli ekibimiz, ilgili ülkelerdeki uluslararası vergi uzmanları ile işbirliği içerisinde proje ekipleriyle bir araya gelerek iş süreçlerinin en hızlı şekilde ilerlemesini sağlar. 

Bu kapsamda, aşağıdaki hususlar ve daha fazlasıyla ilgili ihtiyacınıza göre vergisel olarak en uygun yapılandırma desteğini sağlamak için hizmetinizdeyiz:

 • Türkiye'de ve yurtdışında holdingleşme,
 • Joint venture (iş ortaklığı) ve varlık/iş transferleri yapılandırmaları,
 • Türkiye'de veya yurtdışında halka açılma 
 • Merkezi satın alma / satış, hazine, IP (intellectual property) şirketi yapılarının dizaynı,
 • Değer zincirinin kurulması veya revize edilmesi sırasında vergisel yapılandırma çalışmaları,
 • Modellerin kurulması sırasında finansman yapılarının vergisel açıdan değerlendirilmesi ve uygun yapının kurulması aşamasında destek verilmesi,
 • Sınır ötesi yapılan her turlu ödemelerin mevzuata uygun şekilde yapılandırılması ve analizi,
 • Substance (yeterlilik) testleri,
 • Tüm yapılandırma işlemlerine bağlı hukuki altyapının kurulmasına destek verilmesi,
 • İşyeri (Permanent Establishment), bağımlı acente, irtibat ofisi yapılarının risk analizi,
Yukarıda belirtilen model / yapıların:
 • İkili vergi anlaşmaları ve yatırım koruma anlaşmaları kapsamında analizi,
 • Kontrol edilen yabancı kurum mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi,
 • Vergi Matrahının Aşındırılmasına karşı global düzeyde alınan önlemler (BEPS) ışığında değerlendirme yapılması,
 • Otomatik bilgi değişimi (AEOI), Ortak raporlama sistemi (CRS / FATCA), ve benzeri uluslararası inisiyatiflerin analizi.
Uluslararası Vergi Hizmetleri

İletişim

Burcu Canpolat Hızel

Burcu Canpolat Hızel

Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6077

Bizi takip edin