Yurt Dışı Yatırımları Araştırması

Yurt Dışı Yatırımları Araştırması
  • Araştırma
  • 5 dakikalık okuma
  • 24 Kasım 2023

Ülke Kıdemli Ortağı

PwC Türkiye olarak, şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşma yolunda en doğru rotayı belirlemelerine yardımcı olurken birçok alanda gerçekleştirdiğimiz nitelikli araştırmalarla gündemdeki konulara ilişkin değerli içgörüleri iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışı Yatırımları Araştırması da şirketler için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan çalışmalarımızdan biri. Ülkemizde yerleşik olan şirketlerin yurt dışına yönelik yatırım motivasyonlarının ekonomimiz için çok değerli bir gösterge olduğu bir gerçek. Bu çalışmamızda Türkiye ekonomisinin gelişiminde rol oynayan, kabına sığmayan ve hedef büyüten şirketlerin stratejilerini belirleyen motivasyonların yanı sıra onların temel öncelik, gereksinim ve tercihlerine mercek tutuyoruz.

Cenk Ulu | Ülke Kıdemli Ortağı, PwC Türkiye

PwC Türkiye Yurt Dışı Yatırımları Araştırması 2023

Yurt içinde yerleşik şirketlerin yurt dışına yaptığı yatırımlar, hızla küreselleşen dünyada uluslararası genişleme ve büyüme açısından kritik bir öneme sahip. Bu yatırımlar, şirketlerin rekabet güçlerini artırmalarına ve farklı pazarlara erişim sağlamalarına olanak tanırken, aynı zamanda uluslararası ilişkileri güçlendirme, inovasyonu teşvik etme ve şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşma konularında da kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. 

Yurt dışına yapılan yatırımlar, olası finansal getirilerin ötesinde şirketlerin global vizyonlarını genişletmelerine, yeni fırsatlar keşfetmelerine ve küresel pazarda varlık göstermelerine olanak tanıyarak farklı iş modellerini benimsemelerine imkân sağlıyor. Bu yatırımların etkin bir yol haritası tasarlanarak yönetilmesi, doğru pazar analizleri, yerel dinamiklere uygun stratejilerin oluşturulması, ulusal iş ortaklarıyla iş birliği ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlama gibi önemli faktörlerle birlikte şirketlerin küresel rekabetçiliğini artırırken, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi destekliyor. 

Yurt dışı yatırımlar, yalnızca şirketlere fayda sağlamakla kalmıyor, ülkelerin uluslararası arenada görünürlüğünü ve bilinirliğini artırarak geniş çaplı ekonomik katkıları da beraberinde getiriyor.

Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarına ışık tutan raporumuz, yurt dışına yapılan yatırımların önemini, yatırımların mevcut durumunu ve şirketlerin uluslararası arenadaki faaliyetlerine olan katkısını analiz etmek üzere bir perspektif sunmayı amaçlıyor. PwC Türkiye Yurt Dışı Yatırımları Araştırması; şirketlerin sektörel dağılımları, yurt dışına yönelik yatırımlardaki temel motivasyonlar, yatırım için seçilen lokasyonlar, bu yatırımların farklı aşamalarında ortaya çıkan ihtiyaç ve öncelikler konusunda çok değerli içgörüler sunuyor.

Temel bulgular

Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışında en fazla doğrudan yatırım yaptığı bölgeler

Katılımcıların yaklaşık %66’sının yatırımlarında Avrupa (%30), Kuzey Amerika (ABD ve Kanada) (%18) ve Avrasya (%18) bölgelerini tercih ettiğini gösteriyor. En çok yatırım yapılan ülkeler incelendiğinde ise Almanya, Romanya, ABD ve Rusya’nın tüm seçenekler arasındaki toplam payının %54’e ulaştığı görülüyor.

Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışında en fazla doğrudan yatırım yaptığı bölgeler

Mevcut yurt dışı yatırımların lokasyonunu belirlemede etkili en önemli 3 faktör

Şirketlerin yurt dışı yatırımları için lokasyon seçimlerinde, pazar büyüklüğü ve coğrafi anlamda potansiyeli bulunan ve aynı zamanda yatırımcı dostu ortam sunan ülke/bölgeler öncelik kazanıyor. Düşük maliyetli işgücü, vergi avantajı ve teşviklerin ise yatırımın yapılacağı lokasyon kararında daha düşük oranda belirleyici olduğu görülüyor.

Mevcut yurt dışı yatırımların lokasyonunu belirlemede etkili en önemli 3 faktör

Yurt dışı yatırımı yaparken karşılaşılan zorluklar

Araştırma katılımcıları, sırasıyla yetkin insan kaynağı bulmanın, iş kültüründeki farklılıkların, regülasyonlara yönelik bilgilerin az olmasının, yerel pazara yönelik içgörü eksikliğinin, finansmana erişimin ve hukuksal süreçlerdeki farklılıkların karşılaştıkları temel zorluklar olduğunu belirtiyor.

Yurt dışı yatırımı yaparken karşılaşılan zorluklar

Sonuç: Yurt dışı yatırım kararlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar

Araştırma sonuçları, yurt dışına yapılan yatırımlarda Avrupa ve ABD gibi güvenli pazarların daha önde olduğunu ortaya koyuyor. Coğrafi konum, pazarın büyüklüğü, politik istikrar ve regülasyonlar yatırım kararı alınırken ön planda tutulan başlıklar.

Araştırmaya katılan şirketlerin çok büyük kısmı yurt dışı yatırımların büyümeye katkısının çok yüksek olduğunu söylüyor. Böylesine başarılı yatırımlar, doğru bir stratejiden başlayarak tüm süreçte pek çok farklı unsuru göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Yurt dışında başarılı yatırımlara imza atan Türk şirketlerinin de deneyimlerini göz önünde bulundurarak dikkat edilmesi gereken önemli unsurları şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Pazar araştırması ve analizi

  • Vergi yapısı

  • Hukuki çerçeve ve regülasyonlar

  • Politik ve ekonomik istikrar

  • Yerel iş kültürü

  • Risk yönetimi

  • Finansman

Araştırma hakkında

Raporun hazırlık sürecinde, PwC Türkiye olarak farklı sektörlerde önde gelen şirketlerle yurt dışı yatırımlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdik. PwC Türkiye Yurt Dışı Yatırımları Araştırması kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticilerine yurt dışına mevcutta yaptıkları ve gelecekte yapmayı planladıkları yatırımlar konusundaki görüşleri sorularak bu kapsamda eğilimleri analiz edildi. Araştırma katılımcılarının enerji, metal, tekstil, sağlık, teknoloji finans gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermesi sağladığı sektörel çeşitlilik ile bulguların genel bir perspektif sunabilmesine imkân sağladı.

Araştırma hakkında

Raporu incelemek için tıklayınız

İletişim

Cenk Ulu

Cenk Ulu

Ülke Kıdemli Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin: