10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

Transfer fiyatlandırması uygulamalarının kesin doğrular içermemesi, taraf olan ülkeler açısından işlemlerin değerlendirilmesinde uygulamaların ve yorumlamaların birbirinden farklılaşması global şirketlerin vergilerini doğru ödeyip ödemedikleri konusunda belirsizlikler yaratmakta, yanlış uygulamalar şirketlerin çifte vergilendirilme riskini artırmaktadır.

Bu belirsizlikleri ve riskleri önlemek adına gelecekte transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak olası bir vergi ihtilafı ile karşılaşmak istemeyen mükellefler için 40’ı aşkın ülkenin vergi mevzuatında “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (PFA)” bir olanak olarak tanımlanmış durumda.

PFA müessesesi vergi ihtilaflarının önlenmesi amacıyla alternatif bir çözüm yolu olarak ilk kez 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte 2008 yılından itibaren Türk vergi sistemine girdi. Özellikle sürecin çok uzun ve belirsiz olması nedeniyle aradan geçen 10 senelik dönemde başvuru sayısı ve imzalanan PFA’ların sayısı son derece sınırlı kaldı. Bu durumu telafi etmek ve PFA başvurularını daha cazip hale getirmek üzere yakın geçmişte mevzuatta önemli değişiklikler ve iyileştirmeler yapıldı.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

İletişim

Özlem Güç Alioğlu

Özlem Güç Alioğlu

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080