Ar-Ge Hizmetleri

Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşvik mekanizmaları konusunda uzmanlardan, Ar-Ge/tasarım mühendislerinden ve vergi danışmanlarından oluşan geniş kadrosuyla PwC Ar-Ge ekibimiz, ulusal ve uluslararası alanda Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşvik mekanizmalarına yönelik tüm süreçlerde şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vererek destek olmaktadır.

Neden PwC Ar-Ge?

PwC Ar-Ge ekibi Ar-Ge mevzuatı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak olan Ar-Ge merkezi ve Tasarım merkezi başvurusu süreçlerinde, çeşitli sektörlerden şirketlere anahtar teslim danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. PwC Ar-Ge ekibi’nin şirketlerle işbirliği; Ar-Ge ve tasarım merkezi belgelerine sahip olduğu sürece devam etmekte olup, Ar-Ge mühendislerinden, vergi ve mali danışmanlardan oluşan karma ekibimiz düzenli denetim ve danışmanlık hizmetleriyle tüm süreç boyunca destek olmaktadır.

PwC Ar-Ge ekibi, teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme faaliyetleri yürüten ya da yürütmek isteyen çeşitli sektörlerden şirketlere danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Şirketlerin destek ve teşvik uygulamalarını gözden geçirerek “Faaliyet İzleme Raporları” nın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan tanımlar çerçevesinde teknoloji geliştime bölgelerinde yürütülen Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştime projelerine/faaliyetlerine yönelik gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi hususlarında danışmanlık ve denetim hizmetleri sağlamaktadır.

Neden Pwc Ar-Ge
PwC Ar-Ge Ekibi

PwC Ar-Ge ekibi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Kalkınma Ajansları gibi farklı kurumlar tarafından sağlanan nakit destek programları ile uluslar arası alanda Avrupa Birliği (Horizon 2020, Eureka, Eurostars vb.) tarafından sağlanan nakit destek programları kapsamında anahtar teslim danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

PwC Ar-Ge ekibi, sektörlere özgü uzmanlıklara sahip mühendisleri de içeren deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir. Gerek Ar-Ge/tasarım mühendislerinden gerekse vergi danışmanlarından ve mali uzmanlardan oluşan karma bir ekiple şirketlere danışmanlık ve danetim hizmetleri sağlayan PwC Ar-Ge ekibi bu yapılanmasıyla sektörde fark yaratmaktadır.

PwC Ar-Ge ekibi destek ve danışmanlık verdiği projeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olup, güncel değişikliklere ilişkin geri- bildirimlerde bulunmakta, organizasyonlara aktif olarak katılım sağlamaktadır.

PwC Ar-Ge ekibi YASED, TUSIAD ve diğer STK’ların Ar-Ge ve inovasyon komitelerinde görev almakta, Türkiye’de Ar-Ge ekosisteminin ve Ar-Ge mevzuatının geliştirilmesine çalışmalarda aktif rol alarak, bakanlıklara ve devlet kurumlarına sunulacak raporların hazırlanması süreçlerinde destek sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

Genel Ar-Ge Danışmanlığı Hizmetlerimiz

PwC Ar-Ge ekibi olarak, farklı sektörlerde Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyeti yürüten şirketlerin kendi yapılarına uygun olarak teşviklerden ve hibe destek mekanizmalarından maksimum düzeyde faydalanabilmelerine yönelik birçok farklı alanda Ar-Ge danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve proje bazlı destekler olmak üzere şirketler için tüm alternatifleri değerlendirip, şirketleri bilgilendirerek, en uygun destek ve teşviklerden yararlanmaları konusunda şirketlere destek olmaktayız. Ayrıca, Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan teşvik mekanizmalarından halihazırda yararlanan şirketlerin ilgili mevzuat kapsamında fırsat ve risklerinin belirlenmesine ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

5746 sayılı Kanun’a ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Şirketlerin faaliyetlerinin incelenmesi suretiyle yararlanılabilecek teşvik ve destek programlarının belirlenmesi,
 • Destek ve teşvik mekanizmalarına yönelik başvuru aşamalarında danışmanlık sağlanması,
 • Faydalanılan destek ve teşvik programlarının isterlerinin yerine getirilmesi, dönemsel raporların hazırlanması, teşvik ve destek kalemlerinden yararlanılması süreçlerinde denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlanması,

süreçlerinde şirketlerle birlikte yol almaktayız. Bu kapsamda;

Başvuru ve değerlendirme sürecindeki danışmanlık hizmetlerimiz:

Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilişkin mevcut yapılanmaları gözde geçirilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak Ar-Ge merkezi başvuru dosyasının hazırlanmasına yönelik destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ar-Ge/Tasarım merkezi belgesinin alınmasından sonraki periyodik denetim ve düzenli danışmanlık hizmetlerimiz:

5746 sayılı Kanun’a ilişkin mevzuatta belirlenen kriterler doğrultusunda, şirket nezdinde departmanlar (Ar-Ge/Tasarım, İnsan Kaynakları, Muhasebe) bazında periyodik denetimler gerçekleştirmek suretiyle, birlikte çalıştığımız şirketlere danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Nakit Destek Programlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetlerimiz

Şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini içerik ve nitelik açısından Türkiye’de yürürlükteki mevzuat kapsamında tanımlanan Ar-Ge ve yenilik kavramları ile Oslo ve Frascati Kılavuzlarında belirtilen kriterler çerçevesinde Ar-Ge /tasarım mühendislerimizle yorumlayarak değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, şirketler özelinde mevcut proje fikirlerine en uygun destek programları konusunda bilgilendirmekteyiz. Nakit destek programlarına sunulan projeler için destek başvurusunun yapılmasından sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşecek tüm aşamalarda,teknik ve mali raporların hazırlanması süreçlerinde şirketlere danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Nakit destek programlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında ulusal destek programları (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar kapsamında sağlanan Ar-Ge destekleri (SAN-TEZ, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı Ar-Ge destekleri gibi)) ve uluslararası destek programları (AB Fonrları: Horizon 2020, Eureka, Eurostars) kapsamında şirketlere destek olmaktayız.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlık Hizmetlerimiz

Teknoloji geliştirme bölgelerinde halihazırda faaliyette bulunan / bulunmak isteyen şirketlere yönelik teknokent mevzuatı özelinde, gerek Şirketler bünyesinde yürütülen faaliyetlerin mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerek yönetici şirkete ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak raporların hazırlanması gerekse teşvik ve destek mekanizmalarına yönelik risk/fırsat analizlerinin gerçekleştirilmesi hususlarında şirketlere denetim ve danışmanlık hizmetleri sunarak destek olmaktayız.

Eğitim ve seminer verdiğimiz konular:

 • Türkiye’de Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım Faaliyetlerine Sağlanan Destek ve Teşvikler
 • 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Destek ve Teşvik Mekanizmaları
 • Ar-Ge Merkezlerinin İnsan Kaynakları ve Muhasebe Departmanları Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Vergisel Uygulamalar
 • Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Nakit Destek Mekanizmaları
 • TÜBİTAK’ın Sağladığı Hibe Desteklere İlişkin Proje Başvuru Süreci ve Projelerin Teknik ve Mali Raporlarının Hazırlanması
 • Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyası ve Faaliyet Raporu Hazırlama
 • Ar-Ge Merkezi Belgesine Sahip Olan Şirketlere Yönelik İlgili Mevzuat ve Güncel Gelişmeler Doğrultusunda Risk ve Fırsatlara İlişkin Bilgilendirme Semineri
 • Ar-Ge Mevzuatına İlişkin Mevcut Düzenlemelerde Karşılaşılan Sorunlar & Tartışmalı Konular

Mevzuat

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  - KDV 60 Seri No’lu Sirküler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  - KDV 60 Seri No’lu Sirküler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  - KDV 60 Seri No’lu Sirküler

Yayınlar

Bültenler

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Özlem Elver Karaçetin

Özlem Elver Karaçetin

Ar-Ge Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6456

Kaan Memişoğlu

Kaan Memişoğlu

Ar-Ge Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6730

Çağrı Ekinci

Çağrı Ekinci

Ar-Ge Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6344

Çağıl Hapoğlu

Çağıl Hapoğlu

Ar-Ge Hizmetleri, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 3031