Eğitimler & Çalıştaylar

Bilginizi, becerilerinizi ve yeterliliğinizi geliştirin

Suistimal, yolsuzluk gibi ekonomik suçlar ve ticari anlaşmazlıklar işletmeler için ciddi finansal riskler doğurabilir. Bu süreçler doğru yönetilmediği takdirde bu durum, işletmeler için doğrudan finansal kayıplarla birlikte itibar kaybı veya iş ilişkilerinin bozulması gibi uzun vadeli hasarlara yol açabilmektedir. Ekonomik suçların tespiti ve ticari anlaşmazlıklara zamanında çözüm getirebilmek finansal uzmanlık ve derin mevzuat bilgisi gerektirmektedir. Bu tip durumların verimli bir şekilde çözülmesi için sektörel uzmanlık, teknik yeterlilik ve benzer vakalar hakkında tecrübe gerekmektedir.

Çalışanlarınızın bu tür olaylara yanıt vermesine ve sorunları etkin bir şekilde çözmesine yardımcı olmak için, Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Ekibi uzmanlarımız, sektörel deneyim ve bilgi birikimlerini paylaşmak için müşterilerimize eğitim ve uygulamalar sağlayarak yardımcı olmaktadır.

Ekonomik suçlar her geçen gün şirketler için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Suistimal vakaları şirketlerin uğradıkları mali kaybın yanı sıra, itibar zedelenmesi, çalışanlarda yarattığı moral bozukluğu ve zaman kaybı gibi pek çok olumsuz sonuç doğurabilmektedir. Günümüzde bu tür vakalar ile mücadele yetkinliği kazanmak şirketler için kaçınılmaz olmuştur.

Dijitalleşen dünyada, farklı sistemlerden gelen farklı formatlarda yapısal ve yapısal olmayan veriler, suistimal incelemelerini daha zor hale getirilmektedir. Teknolojinin suistimal incelemelerinde etkin kullanımı, inceleme sürecinde nokta atışı sonuçlara daha hızlı ulaşılmasını sağlar.

Ekonomik suçlarla mücadele, hali hazırda gerçekleştirilen suistimallerin tespit edilmesinden çok daha kapsamlı bir konu olup detaylı risk analizleri, uzun vadeli plan ve programlar, ciddi anlamda insan kaynakları ve teknik altyapı yatırımları gerektirmektedir. Bu sürecin tüm aşamaları organizasyonlarda her seviyedeki çalışanlara farklı sorumluluklar getirmekte olup yöneticilerin ve çalışanların ekonomik suçlarla ilgili görev ve sorumluluklarını öğrenmeleri, suistimal ile mücadelede oldukça önemli ivme kazanılmasını sağlayacaktır.

Çalışanlarınızın yaşanan olaylara müdahale ve problemlerin etkin biçimde çözümlemesine katkıda bulunmak amacıyla PwC Türkiye Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Ekibi olarak bu alanda edindiğimiz sektör tecrübeleri ve bilgi birikimini uzmanlarımız tarafından PwC Business School eğitim programları aracılığıyla müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Suistimal Önleme, Tespit Etme ve Soruşturma Eğitimleri

Bu eğitim, İç Denetim, İç Kontrol, Hukuk, Uyum, İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Finans birimi çalışanlarına yönelik, özellikle saha çalışmalarında suistimal incelemesi konusunda aktif rol alan, kariyerinde suistimal inceleme uzmanlığı konusunda ilerlemek isteyen her seviyeden çalışana yönelik olarak tasarlanmıştır.

Eğitim Programı İçeriği: 

 • Suistimal Risklerine Genel Bakış
  • Suistimal tanımı ve teorisi
  • PwC Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması (Ana bulgular, istatistikler ve önemli suistimal riskleri)
  • Önemli suistimal risklerine ilişkin örnekler
  • PwC Suistimal risk sınıflandırması
  • PwC Suistimal çemberi ışığında suistimal risk yönetimi teorisi
 • Suistimal İncelemesi Süreci
  • Planlama 
  • İnceleme Ekibinin Oluşturulması
  • Adli Bilişim
  • Hukuki Riskler
  • Raporlama Süreci

Daha fazlası

Suistimal Farkındalık Eğitimi

Çalışanlarınız ekonomik suçlar kavramının farkında mı? Peki ya siz ekonomik suçlarla mücadelede eğitimin öneminin farkında mısınız?

Eğitimlerimiz, şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda; suistimalin tespiti ve önlenmesi kapsamındaki ana sorunları ve şirket özelindeki risk alanlarını öne çıkararak tasarlanmaktadır. Eğitimler, şirket geneline veya iç denetim, iç kontrol, muhasebe, finans veya uyum gibi belirli departmanlara da verilebilmektedir. Uyum veya Etik yönetmeliği gibi yürürlüğe konan politika ve prosedürlerin çalışanlar tarafından suistimal farkındalığının daha iyi anlaşılması adına sunabileceğimiz eğitim hizmetlerimiz de bulunmaktadır.

Uyum & Etik Eğitimleri

Bu eğitim, üst yönetim, iç denetim, iç kontrol, finans, muhasebe, insan kaynakları, hukuk ve uyum bölümü yöneticileri ile rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi alanında görevli her seviyede çalışanlara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Eğitim Programı İçeriği: 

 • Etik ve Uyum Politika ve Prosedürlerinin Hazırlanması ve Yönetimi
 • Dile Getirme ve Etik Kültürü
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Uluslararası Uyum Mevzuatlarına Genel Bakış
 • Üçüncü Taraf Risklerinin Yönetilmesi

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasaları (FCPA/UKBA/ABAC) Uyum Eğitimi

 • Şirketinizin operasyonlarının yürütüldüğü ülkenin rüşvet ve yolsuzluk ile mücadeleye ilişkin (ABAC, FCPA, UKBA) kanunlarını anlamak
 • Kamu görevlisi tanımını ve kamu görevlileriyle ilişkilerde gösterilmesi gereken özeni anlamak
 • Hediye, yemek, temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin riskleri anlamak
 • FCPA kapsamındaki muhasebe ve iç kontrol kurallarını anlamak
 • Üçünü parti aracı kişi ve kurumlar (“TPI”) bağlantılı özel riskleri anlamak
 • FCPA ve UKBA ile ilgili uyum risklerini azaltmak için gerekli olan iç kontrolleri anlamak ve uygulamak.

Kara-para Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Konusunda Uyum Eğitimi

Kara para aklama, suç çetelerini desteklemekte ve uluslararası terörü finanse etmektedir. Kara para aklamayı önleme, küresel ve Türk finans ve hukuk otoriteleri tarafından gittikçe artan bir sorumluluk olarak görülmektedir. Finans kuruluşları, gittikçe artan karmaşıklıkta kurallar, mevzuatlar ve bunlara uyulmadığı takdirde ağır cezalar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Bu eğitim, finans hizmetleri sektöründe çalışan uzmanlar için tasarlanmıştır. Özellikle finans, uyum ve hukuk üzerine çalışanların günlük iş süreçlerinde karşılaştıkları durumlar ile doğrudan ilişkilidir. 

Eğitim Programı İçeriği:

 • Kara para aklamaya genel bakış
 • Kara para aklama karşıtı temel kontroller - Detaylı Müşteri İncelemesi, Müşterini Tanı Süreci, Şüpheli işlem takibi
 • Kara para aklama önleyici uluslararası ve yerel mevzuatlar
 • Kara paranın aklanmasının kolaylaştırılmasına yönelik cezalar
 • Şüpheli işlem raporlaması
 • Üçüncü taraf risk yönetimi
 • Mülakat & sorgu teknikleri

Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Eğitimi

Günümüzde üçüncü taraf risk yönetimi, işletme maliyetlerini azaltmak için gitgide dış kaynak kullanımına yönelen kuruluşlar için hayati bir öneme sahiptir. Bu riskleri etkin bir şekilde yönetebilmek, kuruluşunuzun potansiyel uyum risklerini ve aynı zamanda finansal ve itibar kaybını azaltmasına yardımcı olacaktır.

Bu eğitim aşağıdaki konuları içerir:

 • İç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi kavramları
 • Üçüncü taraf risk yönetimi için mevzuat ve yönetişim çerçeveleri
 • Kurumsal istihbarat araştırması ve üçüncü tarafların risk değerlendirmesi
 • Üçüncü taraf değerlendirme ve seçim süreçlerinin belirlenmesi
 • Üçüncü taraf risk yönetimi programının oluşturulması ve işletilmesi
 • Üçüncü taraf performans takibi

Veri Analitiği ve Görselleştirme Eğitimi

Veri, içinde yaşadığımız dünyayı tamamıyla değiştirmiştir. Her gün daha da fazla şirket piyasada öne çıkmak için veri analitiğini kullanmaktadır.

Bu eğitim, veri görselleştirmesinin veriyi analiz etmek için nasıl kullanılacağını anlatmayı amaçlamaktadır. Piyasadaki popüler veri görselleştirme araçları ile örnekler üzerinde çalışılacak bu eğitimin her adımında size yol gösteriyor olacağız.

Eğitim sırasında aşağıdaki sorulara değinilecektir:

 • Veri görselleştirmesi, verideki düzen ve trendleri ortaya çıkararak nasıl bir etki yaratabilir?
 • Veri görselleştirmede kullanılan analitik araçlar nelerdir?
 • Bu araçlardaki temel özellikleri en basit haliyle nasıl öğrenebiliriz?
 • Veri görselleştirme ile ilgili kullanışlı ipuçları ve tavsiyeler nelerdir?

Eğitim sonucunda aşağıdaki kazanımlar amaçlanmaktadır:

 • İş ortamında veri görselleştirmenin kullanım alanlarını anlamak
 • Veri görselleştirme araçlarını kullanarak tecrübe edinmek
 • Veri görselleştirme ile ilgili kullanışlı ipuçları ve tavsiyeler öğrenmek
 • Veri görselleştirme ile karar verme sürecinizi iyileştirme

Mülakat, Sorgulama Teknikleri Eğitimi

Suistimal soruşturmalarının büyük bir bölümü görüşmelerden oluştuğundan, bu eğitim tanık, şüpheli ve ihbarcı ile gerçek hayattaki durumlarda pratik yaparak adli görüşme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Eğitim Programı İçeriği:

 • Hazırlık, görüşme konusunda teorik altyapı ve ihbarcı ve tanık görüşmeleri konusunda pratik
 • İfade alma amaçlı yapılan ve bir avukatın da bulunduğu görüşmeler ile tanık görüşmeleri konusunda pratik çalışmalar

“Investigate” İnteraktif Soruşturma Simülasyon Oyunu

Investigate nasıl oynanır?

Investigate oturumu dört kişiye kadar çıkabilen takımlarla oynanan bir iç soruşturma simülasyonudur.

Oyuncular takım halinde, internet tabanlı bir soruşturma ara yüzü kullanarak, şirketteki olası suiistimallerin tespit edilmesi ve şüphelilerin ortaya çıkarılmasında şirket üst yönetimine yardımcı olurlar.

Takımlar en iyi soruşturmayı yürütmek için birbirleri ile rekabet ederler ve diğerlerinin gelişimini canlı olarak takip edebilirler. Oyunun sonunda takımlar nasıl bir performans sergilediklerini görebilirler.

Meydan okumaya hazır mısınız?

“Investigate” İnteraktif Soruşturma Simülasyon Oyununu detaylı incelemek için tıklayınız

Daha fazlası

Etik & Uyum Çalıştayı

Şirketlerde etik olmayan davranışlar ve görevi kötüye kullanmanın artması üzerine, çalışanlar arasındaki etik farkındalığını arttırmak için sistematik önlemler alınması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Etik & Uyum Çalıştayında, işyerindeki etik dışı davranışlar ve görevi kötüye kullanma ile olan mücadelenize yardımcı olmak için teorik bilgimiz ve örnek vakalarımızı bir araya getiriyoruz. 

Kriz Yönetimi Simulasyonu

Kriz meydana gelmeden önce hazırlıklı olun. 

PwC tarafından geliştirilen Kriz Yönetimi Simulasyonu ile mevcut kriz yönetim becerilerinizi sizinle çalışarak gözden geçiriyor ve değerlendiriyoruz. Krize karşılık verme stratejinizi ve becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için PwC Global ağındaki kriz uzmanlarımızın bilgilerinden, tecrübelerinden ve tescilli kriz simülasyon teknolojimizden faydalanıyoruz. Simülasyonun sonunda karşılaşabileceğiniz her türlü krize güvenle karşılık vermenizi sağlayacak yönetim, süreçler, araçlar ve teknolojiye sahip olacaksınız.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin