Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar

Önceliklerinizi değerlendirmenize, riskleri belirlemenize ve iş ortaklarınızın güvenini kazanmanıza yardımcı olabiliriz.

Enerjinizi boşa harcamayın. Biz burdayız.

Nasıl yardım edebiliriz?

PwC Türkiye, yerel enerji sektöründeki tecrübesini PwC’nin küresel ağındaki engin bilgi ve deneyimler ile birleştirerek, sektörün ihtiyaçlarına en uygun cevapları üreten çok yönlü bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar sektöründeki müşterilerimizin yeni stratejiler geliştirmelerine, çalışma modellerini iyileştirmelerine, daha verimli organizasyon yapıları kurup, müşteri ve yatırımcılarına değer sunmalarına yardımcı oluyoruz.

Zorlu zamanlardan geçerken, krizlere hazırlıklı olup müdahale etmeniz ve krizden daha dayanıklı çıkmanız için yanınızda olmaya hazırız.

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektörü

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektöründe Öncelikli Konularımız:

Yasal düzenleme ve raporlama gerekliliklerine uyum

İlgili Konular
 • Özelleştirmeler
 • Enerji alım- satımı ve risk yönetimi
 • Pazara giren finansal yatırım kuruluşları ve enerji sektörü dışından şirketler
PwC size nasıl yardım edebilir?
 • İşlem değerinin belirlenmesi
 • Doğru işlem yapısının hazırlanması
 • Vergi birleşme ve satın alma hizmetleri
 • Ortak girişimler ve stratejik ortaklıklar için doğru yapının oluşturulması
 • Ortak girişimlerin kurulması ve yönetilmesi
 • Birleşme ve satın alma fırsatlarının tespit edilmesi
 • Özel inceleme ve birleşme sonrası entegrasyon

Elektrik pazarında liberalleşme

İlgili konular
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun sektöre özgü düzenlemeleri
PwC size nasıl yardım edebilir?
 • Teknik destek ve tavsiye
 • Sistem ve süreç denetimi
 • Küresel uyum hizmetleri
 • Getiriyi optimize etmek
 • Yasal düzenleme ortamını anlamak

Performans ve operasyonel etkinliği arttırma

İlgili konular
 • Verimi artırmak için teknolojik, finansal, operasyonel ve mali stratejiler
 • Varlık güvenliği, hizmete elverişliliği, performansı, güvenilirliği ve bozulmalardan sonra onarımı
 • Faturalandırma hataları, kaçak elektrik kullanımı ve zararlar
PwC size nasıl yardım edebilir?
 • Hedef işletme modeli
 • Maliyet yönetimi
 • Lojistik stratejisi
 • Tedarik zinciri sürecinin yeniden tasarlanması
 • Dış kaynak kullanım stratejileri
 • Pazarlama ve satış stratejisi
 • Pazarlama ve satış kapasitesini geliştirme
 • Stratejik fiyatlandırma
 • Süreç ve ERP gereklilik değerlendirmesi ve tasarımı
 • Satın alma değerlendirme ve iyileştirme
 • Kurumsal performans yönetim teknolojileri
 • Vergi birimi etkinliği
 • Finansal risk yönetimi

Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim

İlgili konular
 • Enerji verimliliği
 • Müşterinin değişen satın alma modelleri
 • Sürdürülebilir işletme uygulamaları
PwC size nasıl yardım edebilir?
 • Şirkete özgü sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının değerlendirilmesi
 • Gerçekçi ve müşteriye uygun bir stratejik vizyon geliştirilmesi
 • Uygulama planının ve iletişim stratejisinin tasarlanması
 • Finansal, operasyonel ve yasal düzenlemeye ilişkin performansla ilgili en anlamlı önlemlerin belirlenmesi ve ilerlemenin ölçülmesi için bir sistem geliştirilmesi
 • Uyum, denetim ve raporlama hizmetleri

Sermaye projelerinin ve altyapısının yönetilmesi

İlgili konular
 • Eskiyen enerji altyapısı için modernleşme gereklilikleri veya teknolojinin yenilenmesi
 • Yeni yapılacak tesis, bina, sistem ve boru hatları
 • Yeni proje yatırımları, satın almalar, büyüme ve genişleme için fon ve/ya sermaye toplama
PwC size nasıl yardım edebilir?
 • Etkili proje değerleme
 • Doğru finansman ve doğru sözleşmeye karar verme
 • Projeleri plana uygun şekilde sürdürme
 • Projeleri tekrar plana uygun hale getirme
 • Kapsamlı ve sağlam finansal modelleme
 • Finansman/ yatırım stratejisinin geliştirilmesi
 • Pazarlama belgesinin hazırlanması
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki potansiyel finansörlere/ yatırımcılara ulaşma
 • En iyi teklifi belirleme ve seçme
 • Kayıt ve şartları görüşme
 • Finansal kapanış/ Hisse alım sözleşmesi
 • Sermaye projeleri yürütme stratejisi
 • Sermaye projeleri organizasyonu
 • Proje yönetimi ofisi


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Tolga Taşdelen

Tolga Taşdelen

Madencilik ve Metaller Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080

Baki Erdal

Baki Erdal

Kimya Endüstri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6707

Çağlar Sürücü

Çağlar Sürücü

Elektrik ve Altyapı Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6707

Bizi takip edin