Genç Liderler Gelişim Programı

Aile şirketlerinin nesiller boyu başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmeleri; şirket yönetimine katılmak isteyen gençlerin planlı bir program kapsamında amaca yönelik olarak eğitilmeleri, yönlendirilmeleri ve hazırlanmalarıyla olanaklı olabilir. 

Genç lider adayların, aile değerlerine ve önceki kuşağın edindiği iş tecrübelerine ilave olarak işin yönetilmesinde her zaman gerekecek bir takım modern yönetim tekniklerinin, başarılı aile şirketlerinde denenerek başarısı kanıtlanmış uygulamaların ve bu zor görevi üstlenebilmek için olmazsa olmaz bazı teknik/bireysel yetkinliklerin aktarılması şarttır. Aktarılan değerin, tecrübenin ve yetkinliklerin hayata geçirildiğinin, davranış değişikliği oluşturduğunun kontrol ve takip edilmesi gerekir. 

PwC olarak bu amaçla, aile şirketlerinde uzun yıllar görev yapmış profesyoneller ve danışmanların ortak çalışması ile yönetimi devir alma hedefi olan gençlerin böylesine zorlu bir görevi üstlenebilmek için sahip olması gereken teknik ve bireysel yetkinlikleri belirleyerek bir program geliştirmiş bulunmaktayız. 

Günümüzün hızla değişen ve dönüşen iş hayatının gerekleri ve beklentileri de değişiyor. Bu çerçevede, aile şirketi yöneticilerinin sahip olması gereken temel teknik ve bireysel yetkinlikleri gözönünde bulundurarak hazırladığımız “Genç Liderler Gelişim Programı” 4 ana başlıktan oluşuyor:

  • Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
  • Mali İşler ve Finans Yönetimi
  • Aile Şirketlerinde Gelecek Nesiller için İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Strateji ve Hedeflerle Yönetim

Eğitim programına kimler katılmalı?

“Genç Liderler Gelişim Programı”nın aile şirketinde görev alma niyetinde olan veliaht pozisyonundaki tüm yeni nesil lider adayları için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Yeni nesil lider adaylarının yanı sıra, halen yöneticilik görevinde olup, bilgilerini güncellemek isteyen aile üyeleri de eğitim programından faydalanabilir.

Eğitim programı katılımcılara ne katacak?

  • Gerçek hayat tecrübeleri ile yaşanan sorunları ve olası çözüm yöntemlerini anlama ve öğrenme
  • İhtiyaca yönelik teknik ve bireysel yetkinlikler geliştirme fırsatı
  • Uzun yıllar boyunca aile şirketlerine hizmet etmiş danışman ve profesyonellerin bakış açılarıyla aile şirketi dinamiklerini daha iyi anlama fırsatı
  • Kendi şirketlerindeki profesyonelleri çalıştırma ve yönetme yöntemlerini öğrenme imkanı

İletişim

Mevlüt Akbaş

Mevlüt Akbaş

Aile Şirketi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 355 23 54

Bizi takip edin