Koronavirüs (COVID-19)

PwC Yanınızda...

Dünya COVID-19'a karşı yürütülen mücadele ile zorlu bir dönemden geçerken PwC olarak insan sağlığını ve toplum faydalarını en ön planda tutarak çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin ilk etapta iş sürekliliğinin sağlanmasına daha sonra da Covid sonrası döneme en doğru adımlarla geçmelerine yardımcı olmak üzere en güncel uygulamaları da içeren ürünlerimizle yanlarındayız. Bu mücadele hiçbir işletmenin, ekonominin veya değer zincirinin tek başına üstesinden geleceği mahiyette değil. Bu çerçevede hep birlikte ortak akıl ve mükemmel reaksiyonlar geliştirerek kazanmalıyız. Biz PwC olarak tüm yetkinlik ve deneyimimizle, kalite standartlarımızdan taviz vermeden, bu karmaşık dönemde iş dünyasına var gücümüzle destek vermek üzere hizmetlerimizi sürdürüyoruz. PwC yanınızda ...

Şirketinizin korona virüse karşı müdahalesini nasıl güçlendirebilirsiniz?

Bugünlerde alışılmadık şartlar altında çalışıyoruz. COVID-19’un özellikleri ve küresel iş faaliyetleri üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgilerin değerlendirmesi zor olmakla birlikte bu bilgiler bir gecede bile aniden değişebilir. Ancak, hepimizin şimdiden ve önümüzdeki aylar için işleri sürdürülebilir kılacak müdahaleleri yapılandırması gerekiyor. Salgının etkisine doğrudan maruz kalmayan kurumlar ve şirketler müdahale planlarını aşağıdaki şekilde tanımlıyor.

Altı Kilit Odak Noktası

Kriz Yönetimi ve İş Sürekliliği

Mevcut iş sürekliliği planları, COVID-19 gibi hızlıca yayılan ve bilinmeyen değişkenleri olan bir salgının etkileri ile baş edemiyor.

 • Bu krize özel olay yönetimi ve senaryo planları geliştirin
 • Paydaşlar ile gerçekçi ve etkili iletişim kurmaya odaklanın
 • Farklı ülkelerdeki devlet düzeyinde alınan önlemleri ve öncelikleri ne şekilde yerine getireceğinizi ve işlerin aksama riskini nasıl en aza indirgeyeceğinizi planlayın.
Dr. Gökhan Yılmaz

Dr. Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6748

Covid-19 İş gücü
İş Gücü

İnsani refahın ötesinde uzaktan çalışmayı gerektiği ölçüde destekleme konusu da dahil olmak üzere, iş gücüyle ilgili çözülmesi gereken başka zorluklar da bulunuyor.

 • Seyahat kuralları, İK politikaları, ilk yardım planları gibi acil küresel hareketlilik sorunlarına odaklanın
 • Çalışanlardan geçici olarak çalışmayı bırakmasını, uzaktan çalışmasını ya da yer değiştirmesini isteyerek uzaktan çalışma stratejisini yeniden değerlendirin
 • Kriz sırasında uzaktan çalışmayı desteklemek için şirketin mevcut bilgi teknolojisi ve iletişim altyapısına dair sorunlarını ele alın.
Burcu Canpolat Hızel

Burcu Canpolat Hızel

Vergi Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6488

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6748

Covid-19 Operasyon ve Tedarik Zinciri
Operasyon ve Tedarik Zinciri

COVID-19 salgınının dalgalanma etkilerini modellemek ve değerlendirmek zordur; ancak şirketler tedarik zinciri dağıtımlarını azaltmaya başlayabilir.

 • Alternatif tedarik zinciri senaryolarını belirleyerek özellikle farklı ülkelerde yeni virüs vakaları ortaya çıktığında önceden onaylanmış parça ve ham madde yedeklemelerini etkinleştirin
 • Müşterilere yansıtılan ücretleri ve fiyatlandırma stratejilerini mevcut duruma uygun hale getirin
Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Covid-19 Finans ve Likidite
Finans ve Likidite

Finans piyasaları, kurumların ve şirketlerin COVID-19 salgını gibi önemli ve etkili olaylara ne şekilde hazırlandığını ve nasıl müdahalede bulunduğunu sıklıkla gözlemliyor.

 • Faaliyet sonuçları üzerindeki doğrudan etkiler ile ikinci ve üçüncü derece etkiler ile ilgili yapacağınız açıklamaları önceden planlayın
 • İlerleyen dönemlerde COVID-19’un etkisi hakkında riskler ve belirsizliklerle ilgili yapacağınız beyanları değerlendirin
 • Likidite ve sermaye kaynakları üzerindeki mevcut ve gelecekteki olası etkiler ile ilgili açıklamaları değerlendirin.
Mevlüt Akbaş

Mevlüt Akbaş

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Covid-19 Vergi ve Ticaret
Vergi, Hukuk ve Ticaret

Küresel belirsizlikler karşısında, vergi birimlerinin şirket kararlarına önemli girdiler sunmasını sağlamak adına daha dinamik vergi modelleri gerekiyor.

 • Vergilendirilebilir geliri en aza indirgeyerek, iadeleri temin ederek ve gerekli vergi ödemelerini azaltarak vergileri etkili bir şekilde yönetin
 • Önemli piyasalardaki öngörülemeyen gelir ve kârlılık karışımına hazırlanırken, tedarik zincirlerini dengeleyecek faaliyetleri planlayın
 • Çeşitli vergi otoritelerince uygulanan ve devam eden doğrudan ve dolaylı vergi uyumluluk yükümlülüklerinizi yerine getirmek için şirketinizin ihtiyaç duyduğu kaynakları inceleyin
 • Ortaya çıkan belirsizliklere müdahalede daha esnek olunmasına odaklanan fırsatları keşfedin.
Ulaş Ceylanlı

Ulaş Ceylanlı

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6248

Covid-19 Strateji ve Marka
Strateji ve Marka

Şirketler salgının etkisine tepki vermek yerine bu etkiyi en aza indirgemeye çalışırken, bu krizden  daha güçlü çıkmak için gerekli stratejilere odaklanılması gerekiyor:

 • Uzaktan çalışma BT altyapısındaki boşlukları ortaya çıkarırken; dijital dönüşümlerin hızlandırılmasını, iş gücü planlamasını ve dijital becerilerin geliştirilmesini değerlendirin
 • Dayanıklılığı geliştirmek için senaryo planlama, daha sık finansal modelleme çalışmaları gibi faaliyetlerle ve geçmiş dönem küresel salgılarının ekonomik etkilerini içeren yeni modellerle büyüme ve kârlılığı koruyun
 • Salgının sonucu olarak temel piyasalar ya da iş modellerindeki değişiklikler hakkında daha uzun vadeli planları göz önünde bulundurarak müşterilerinizin nabzını tutun.
Ozan Cığızoğlu

Ozan Cığızoğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6748

Burcu Canpolat

Burcu Canpolat

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6526

Yeni Koronavirüs (COVID-19): Krizle mücadelede yol haritası

Krize Dayanıklı Bir Organizasyon: Her Adımda Yanınızda Olacak Kriz Çözümleri

Hazırlan, müdahale et, krizden daha güçlü çık

İlgili içerikler

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin