İnsan yönetimi ve organizasyon danışmanlığı

Kurumunuza nasıl değer katabiliriz?

Stratejiden uygulamaya insan yönetimi ve organizasyon danışmanlığı

 • Türkiye'de Mavi Yaka İş Gücünün Geleceği Araştırması

  ▸ Gelecekte mavi yaka nerede konumlandırılacak? ▸ Otomasyon (RPA), Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 mavi yaka çalışanlarımızın niteliklerini ve niceliklerini nasıl değiştirecek? ▸ Çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyor muyuz?
  PwC İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı olarak Türkiye'de Mavi Yaka İş Gücünün Geleceği Araştırması'na başladık! Anketimizi doldururken bir yandan yukarıdaki sorulara yanıt bulmanızı kolaylaştırmayı; öte yandan araştırmaya katılımınız durumunda sizlerle ücretsiz olarak paylaşacağımız genel değerlendirme raporu ile kurumlardaki farklı uygulamaları ortaya koyarak piyasaya ışık tutacak kapsamlı bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz.

  Ankete ulaşmak için tıklayınız.

 • Stratejik İş Gücü Planlama Araştırması

  ▸ Geleceğin iş gücünü doğru planlayabiliyor muyuz? ▸ Kurumumuz için ideal çalışan sayısı ve çalışan nitelikleri ne olmalı? ▸ Dijital dönüşüm iş gücü dinamiklerimizi nasıl değiştiriyor?
  PwC Türkiye olarak Stratejik İş Gücü Planlama Araştırmamıza başladık! Anketimizi doldururken bir yandan yukarıdaki sorulara yanıt bulmanızı kolaylaştırmayı; öte yandan araştırmaya katılımınız durumunda sizlerle ücretsiz olarak paylaşacağımız genel değerlendirme raporu ile kurumlardaki farklı uygulamaları ortaya koyarak piyasaya ışık tutacak kapsamlı bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Araştırma bulgularının raporlanmasının ardından farklı kurum temsilcilerini bir araya getirmeyi hedeflediğimiz Stratejik İş Gücü Atölye Çalışması’nı gerçekleştirerek geleceği birlikte hayal edeceğiz.

  Ankete ulaşmak için tıklayınız.


 

İnsan yönetimi stratejisi, liderlik ve kültür • Organizasyonel Dönüşüm

  Kurumsal dönüşüm süreçlerinde organizasyonel yapılanma ve insan yönetimi stratejileri konusunda destek oluyoruz.

 • İşe Alım ve Yetenek Yönetimi

  İşgücü potansiyelini daha verimli ve etkin hale getirmek için İK fonksiyonlarını geliştiriyoruz ve işe alımdan işten çıkışa uygulama desteği veriyoruz.

 • Uluslararası Görevlendirmeler

  Yeteneklerin uluslararası dolaşımı için çalışma ve oturma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

 • Çalışan Risk Yönetimi

  Sosyal güvenlik, iş hukuku, mali işler ve vergi uzmanlığımızla çalışan operasyonlarını yönetme konusunda kurumlara destek oluyoruz.

İş gücü analitiği, İK metrikleri ve kıyaslamalarOrganizasyonel Dönüşüm

İnsan Yönetim Stratejisi

 • Kurum stratejilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Stratejiler ve iş hedeflerinin uyumlandırılması
 • İnsan yönetimi stratejilerinin belirlenmesi
 • Çalışan değer önermesi tasarımı
 • İşveren markası analizi ve gelişim yol haritası

Daha fazlası

Organizasyonel Yapı Tasarımı

 • Organizasyon etkinlik analizi
 • Operasyon modeli tasarımı
 • Organizasyon yapısı tasarımı
 • Organizasyonel dönüşüm süreci yönetimi
 • Organizasyonel maliyet analizi

Daha fazlası

İK Fonksiyonu Etkinliği

 • İK fonksiyonu etkinlik analizi
 • İK stratejilerinin belirlenmesi
 • İK operasyon & organizasyon modelinin tasarlanması
 • İK 0rtak hizmet merkezi ve dış kaynak kullanımı
 • İK takım koçluğu

Daha fazlası

Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme

 • Toplam ücret paketi analizi ve politika belirleme
 • İş değerleme
 • Ücret araştırmaları
 • Ücret yönetimi modelinin tasarımı ve uygulama desteği
 • Prim sistemi tasarımı
 • Yan haklar analizi ve tasarımı
 • Ödüllendirme süreçleri tasarımı

Daha fazlası

İK Teknolojileri

İK teknolojileri etkinlik analizi

İK teknolojileri proje gereksinim analizi ve dokümantasyonu

İK teknolojileri implementasyonu

Daha fazlası

SARATOGA ve İşgücü Analitiği

 • İK veri yönetimi etkinlik analizi
 • İK öngörüsel modelleme ve analitiği araştırmaları
 • Çalışan deneyimi araştırmaları;
  • İşe alım sürecinde aday deneyimi
  • Çalışan görüşü ve bağlılığı araştırmaları
  • İç müşteri memnuniyeti araştırmaları
  • İşten çıkış süreci araştırmaları
 • SARATOGA insan yönetimi metrikleri kıyaslama çalışmaları
 • Çalışan yetkinlikleri değerlendirme araştırmaları

Daha fazlası

Satın alma,Satış ve Birleşme Süreçlerinde İK Yönetimi

 • Yatırım süreçlerinde işgücü fizibilite analizi
 • Satınalma, satış ve birleşme süreçlerinde;
 • Organizasyonel risk ve fırsatların analizi
 • Kurum kültürü analizi ve uyumlandırma
 • Değişim yönetimi ve iletişimi

Daha fazlası


İşe Alım ve Yetenek Yönetimi

Üst Düzey İşe Alım

 • Üst düzey işe alım
 • Üst düzey fonksiyonel / davranışsal yetkinlik değerlendirme merkezi
 • İşe alım proje danışmanlığı
 • Üst düzey yöneticiler için yol haritası belirleme koçluğu

Daha fazlası

Yetenek Yönetimi

 • Stratejik işgücü analizi ve planlama
 • Yetkinlik modelleme ve değerlendirme
 • Norm kadro analizi
 • Fonksiyonel ve davranışsal değerlendirme
 • Eğitim ve gelişim süreç tasarımı ve uygulama desteği
 • Performans yönetimi süreç tasarımı
 • Performans yönetiminde yönetici ve hedefleme koçluğu
 • Kariyer ve yedekleme süreç tasarımı ve uygulama desteği
 • Yeni işe yerleştirme süreç tasarımı ve yönetimi

Daha fazlası

Liderlik

 • Üst yönetim liderlik etkinliği analizi
 • Liderlik modeli tasarımı
 • Davranışsal ve teknik değerlendirme gelişim merkezi
 • Üst yönetim yedekleme planlaması
 • Değişim yönetiminde liderlik

Daha fazlası

Kurum Kültürü

 • Kurum kültürü  analizi
 • Organizasyonel davranış analizi
 • Kurum kültürü değişimi yol haritası ve projelerinin belirlenmesi
 • Kurum değerleri analizi ve tanımlaması

Daha fazlası

Değişim Yönetimi ve İletişimi

 • Değişim vizyonunun belirlenmesi
 • Değişim yönetimi sürecinde liderlik uyumlandırma çalışmaları
 • Değişime hazırlık ve paydaş analizi
 • İç iletişim stratejisinin belirlenmesi ve uygulama desteği
 • Değişim yönetimi boyunca proje yönetimi desteği
 • Değişim etki analizi ve işgücü dönüşümü
 • Değişim yönetimi eğitimleri

Daha fazlası


Uluslararası Görevlendirmeler


Çalışan Risk Yönetimi

Bordro Hizmetleri

 • Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık
 • Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi
 • Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması
 • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması
 • İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması
 • Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
 • E-bordro hazırlanması

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Daha fazlası

İş Hukuku

 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • İş Sözleşmelerinin Kurulması ve Sonlandırılması
 • İşyeri Denetimleri
 • Birleşme ve Devralma Sürecinde İş Hukuku Danışmanlığı

Daha fazlası

Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
 • Check Up Denetimi
 • Asgari İşçilik Danışmanlığı
 • İstihdam Teşvik Danışmanlığı
 • Taşeron Denetimi ve Raporlama
 • Emeklilik Danışmanlığı
 • Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • Yurtdışına İşçi Gönderimi
 • Eğitim ve Seminer

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Daha fazlası{{filterContent.facetedTitle}}

(Y)etkin İK Blog


{{filterContent.facetedTitle}}{{filterContent.facetedTitle}}

İletişim

Bilgütay Yaşar

Bilgütay Yaşar

İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Celal Özcan

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Bizi takip edin