Krize Dayanıklı Bir Organizasyon: Her Adımda Yanınızda Olacak Kriz Çözümleri

Hazırlan, müdahale et, krizden daha güçlü çık

Kurumunuzu krizlere dayanıklı hale nasıl getirirsiniz: Her Adımda Yanınızda Olacak Kriz Çözümleri

Kriz denildiğinde,

 • Önemli iç ve / veya dış faktörler ile tetiklenen,
 • Kurum çapında, birçok süreç üzerinde etkiye sahip,
 • Normal iş operasyonlarında kesinti yaratan,
 • İtibari zararlara yol açabilen

bir durum akla gelir.

Hem iç hem de dış paydaşlarla - zamanında ve etkili bir iletişim ile sağlam bir kriz müdahale planı tasarlayarak, krizin 3 dalgasından daha güçlü çıkmanıza yardımcı oluyoruz

Krizle yüzleşmeden önce direnç kazanın

Bir kriz anında şirketinize liderlik etmeye hazır olmalısınız. Tehditleri nasıl izleyeceğiniz ve takip edeceğiniz konusunda sizi yönlendiriyoruz. Özel teknolojiyi kullanarak, krizlere yanıt verme stratejinizi gözden geçirmenize, değerlendirmenize ve geliştirmenize yardımcı olarak, sizi etkili bir şekilde kriz durumlarına tepki verebilecek yetkinliklerle donatıyoruz.

 • Krize Hazırlık Değerlendirmesi: PwC Krize Hazırlık Değerlendirmesi, dünya çapında öne çıkan vakalardan ve uluslararası kriz yönetimi standartlarından yola çıkarak oluşturulmuş internet tabanlı bir platformdur. Bu platformu kullanarak şirketin kriz yönetimi olgunluk seviyesini tespit ediyor, kriz programınızın güçlü ve zayıf yanlarına göre iyileştirme önerilerini ortaya koyuyoruz.
 • Kriz Yönetimi Program Tasarımı: Kriz yönetimi programınızı yol gösterici ilkeler, amaç ve kapsam, program yönetişim yapısı, yöneticilerin sorumlulukları, gözetim ve hesap verebilirlik, eğitim, farkındalık ve geri bildirim planı gibi öğeleri içerecek etkinlikte tasarlıyoruz.
 • Kriz Planı Geliştirilmesi: Kurum çapında etkili olan krizler, kurumlara mevcut planlarını gözden geçirmek ve geliştirmenin yanı sıra paydaşlarından geri bildirim almak için de önemli fırsatlar verir. Geliştirilecek güçlü bir kriz planı ile bir sonraki krize hazırlıklı olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
 • Kriz Yönetimi Eğitimi: Kritik müdahale ekibindeki kişilerin görev ve sorumlulukları hakkında yeterli farkındalığa ve bilgiye sahip olmamaları, kriz yönetimi planlarının etkisiz kalmasına neden olabilir. Düzenli eğitimler ve farkındalığı arttırıcı programlar organizasyonun krizlere hazır olmasına yardımcı olur.
 • Kriz Testleri & Simülasyonları: Kriz egzersizleri, kriz müdahale becerilerinin daha iyi anlaşılması ve duyulan güvenin arttırılması için organizasyonlara yardımcı olan güçlü araçlardır. Bu süreçte simülasyonlarla organizasyonunuzu gerçek bir krize hazırlıklı kılacak şekilde güçlendiriyoruz. 

Özgüven kazanın ve kontrolü ele alın

Kriz vurduğunda olağan iş yapış şekilleri tarihe karışır. Karar alma süreci, genellikle yanlış tercih yapma korkusuyla sekteye uğrar. Her ne kadar birçok organizasyon sonunda doğru olanı yapsa da, hala kopukluklar olabilir ve büyük resim kaybolabilir. Bu da vakit, sermaye ve kamu güvenine mal olabilir. Küresel Kriz Merkezimiz size çeşitli çözümler ve görüşler sunarak yardımcı olabilir; böylelikle krizi anlayarak ele alabilirsiniz, paydaşlarınıza güven verirsiniz ve durumu kontrol altına alırsınız.

 • Kriz Komuta Merkezi Kurulumu: Entegre bir komuta merkezi oluşturarak, şirketlerin krizin etkilerini, verimli ve etkin bir şekilde anlayabilmeleri, önceliklerini belirleyebilmeleri ve yönetebilmelerine yardımcı oluyoruz.
 • Kriz Program Yönetimi: Etkili kriz programları, iş süreçleri ile entegre çalışan sağlam bir program ile uygulanabilir. Temel hedefleri, kritik dokümanları ve alınması gereken aksiyonları göz önünde bulundururarak bir kriz program tasarlıyoruz.
 • Kriz Veri Analizi & Raporlama: Kriz verilerini görselleştiren raporlama sistemimiz, önemli verilerinizi tek bir bakışta görme ve analiz çıktılarına ulaşmanızı sağlıyor. Böylelikle, krize hızlı, net ve güvenli bir şekilde müdahale imkanı bulabilirsiniz..
 • Paydaş İletişiminin Yönetimi: Paydaşlar ile etkin bir şekilde iletişim kurmak için öncelikle onların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak gerekir. Net bir iletişim stratejisinin tanımlanması ve bunun bir aksiyon planı ile uygulanması, şirketlerin hızla değişen durumlarda kontrolü elinde tutmasına yardımcı olur.

Krizden daha güçlü, daha çabuk ve daha dayanıklı çıkın.

Krizin etkileri uzun süreli olabilir. Krizden çıktığınızda faaliyetlerinizi stabil hale getirmenize ve yeni ‘olağan iş yapış şeklinize’ adapte olmanıza yardım ederek size destek olacağız. Yani krizden çıkışınız sizin için bir büyüme fırsatına dönüşecek. Yeni iş stratejileri oluşturmanıza ve uygulamanıza yardım ediyoruz, kısa ve uzun vadeli proje yönetimi desteğinin yanında teknik ve fonksiyonel uzmanlık da sunuyoruz. Bunun da ötesinde ‘krizden çıkış’ çözümlerimiz, aldığınız dersleri tespit ederek bunlardan faydalanmanıza yardımcı olacak; böylelikle gelecekte daha güçlü kriz yönetimi becerilerine sahip olacaksınız.

 • Krize Müdahalenin İyileştirilmesi: Etkileri uzunca bir süre hissedilen krizler, şirketlerin krize müdahale performanslarını değerlendirmeleri ve gerçek zamanlı düzeltmeler yapmaları için imkan sağlar. Hızlı bir müdahale incelemesi ile (bir haftada tamamlanan); krize müdahale yapınız, raporlama süreçleriniz ve teknolojinizi içeren bir çıktı hazırlayarak gelişime açık alanlarda önerilerimizi sunuyoruz.
 • Kriz Stratejisi & Senaryo Planlaması: Riskleri en aza indirmek ve fırsatları tespit etmek için birçok senaryoyu değerlendirmek ve acil durum stratejileri geliştirmek krize karşı organizasyonları esnek hale getirir. Senaryoları, temel iş alanları özelinde (örneğin, işgücü, tedarik zinciri, operasyon vb.) oluşturarak krizlere hazırlıklı hale gelmenize yardımcı oluyoruz.
 • Kriz Sonrası Durum Değerlendirmesi ve Yeni Normale Dönüş: Büyük çaplı krizler tecrübe eden organizasyonlar, ne kadar başarılı olmuş olsalar da her zaman kendilerini gelişebileceklerinin farkındadırlar. Yetkinliklerine ve iş süreçlerine yatırım yapan şirketler gelecekte olabilecek krizler için daha dayanıklı olurlar.

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin