Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Küresel Sağlık Sektörü Sorunları 2021

İnovasyon destekli dijital yetkinlikler

Öne çıkan konular

Sağlık kuruluşları 2020 yılında öğrendiklerini uygulamak için şimdi harekete geçmek zorunda. Küresel Sağlık Sektörü Sorunları 2021 araştırmasında öne çıkan konuları keşfedin.

Sağlık sektörü COVID-19 pandemisiyle birlikte karşılaştığı şoka çok hızlı bir şekilde yanıt verdi. Sektör, iş yapış biçimlerinin önemli bir kısmını son derece kısa bir sürede sanal platformlara ve dijital teknolojilere taşırken, bu sayede on yıllık süreye bedel olabilecek reformları birkaç ayda gerçekleştirmiş oldu.

PwC bu rapor ile küresel sağlık hizmeti sağlayıcılarını, sigortacıları, ilaç ve yaşam bilimleri şirketlerini, sektöre yeni giren şirketleri ve işverenleri en çok etkileyen dört önemli sorunu inceliyor.

Ocak 2021’de 10 ülkeden 10.000 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmanın bulguları, sağlık sektörü liderleriyle yapılan görüşmeleri de içeriyor.

Sağlık Sektöründe Öne Çıkanlar

Küresel sağlık sektöründe en önemli dört sorun

Küresel Sağlık Sektörü Sorunları 2021 raporu, pandemi ile hız kazanan ve kuvvetlenmeye devam edecek en önemli dört konuya odaklanıyor.

Teknolojideki gelişmeler ve tüketicilerin kolaylık isteğinin birleşmesiyle hızlanan sanal sağlık hizmetlerinin, geleneksel sağlık hizmet sistemlerini kökten değiştirecek bir yaygınlığa ulaşması bekleniyor. PwC Küresel Sağlık Tüketicisi anketine göre, insanlar yüz yüze sağlık hizmetlerine dönebilecek olsalar da akıllı telefon veya video görüşmeler kanalıyla uzaktan sağlık hizmetine yüksek ilgi göstermeye devam edecekler. Hizmet sağlayıcı ve yatırımcı kuruluşlar hem hastalar hem de sağlık işletmeleri açısından ileri görüşlü ve kapsamlı sanal sağlık hizmeti stratejileri geliştirmek zorunda.

Öneriler:

 • Sanal klinik hizmetlerinden faydalanmak için gerekli mobil cihazlara, bağlantıya ve dijital okuryazarlığa sahip olmayan nüfus için bu hizmetlere erişimde eşitsizliğe karşı koruma sağlanmalı.
 • Daha fazla insan tele-tıp, sağlık hizmeti uygulamaları ve uzaktan takip cihazlarını kullanırken siber güvenlik çalışmalarını da hızlandırarak sağlık verisi gizliliği ve güvenliğine odaklanılmalı.
 • Beceri geliştirme fırsatları sağlayarak, kurumsal dijital fitness oluşturarak ve çalışanların değişen iş uygulamalarına uyum sağlamasına yardımcı olarak değişim yönetilmeli.

Verileri inceleyin

COVID-19, yapay zekâ ve büyük veri çağında karşılaşılan gerçek anlamda ilk küresel salgındı. Ancak pandemi döneminde, sağlık kuruluşları ihtiyaç duydukları temel bilgileri bulmakta zorlandılar. Sağlık hizmetlerini iyileştirmek, hasta deneyimini geliştirmek ve maliyetleri düşürmek için veri analitiğinin gücünün keşfedilmesi ise ilaç ve yaşam bilimleri, teknoloji ve sağlık hizmetleri sektörlerini birlikte çalışmaya itiyor.

Öneriler:

 • Doğru hastalara müdahale, iletişim ve yardım stratejilerinin ulaştırılabilmesi için veri kullanımı büyük önem taşıyor. Bu sayede sonuçların iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması mümkün.
 • Sağlık sistemleri, tıp araştırmacıları, toplum kuruluşları, eczaneler, kamu yönetimleri, yerel işverenler ve teknolojiden oluşan sağlık sektörü oyuncuları arasında bölgesel işbirliği sağlayabilmek geleceğin sağlık sektörü için büyük önem taşıyor. Sektör trendlerini tespit etmek, müdahaleleri hedeflemek ve akıllı yardım stratejilerini yönetebilmek için sağlık, tüketici ve sosyal belirleyici verilerinden doğru içgörü üretilmeli.
 • Bilginin içgörüye dönüştürüldüğü, verinin liderlik ettiği bir kültür geliştirmeli.

Verileri inceleyin

Pandeminin mevcut yüz yüze klinik deneyleri kesintiye uğratması, dijital teknolojilerin ve uzaktan tedavi araçlarının benimsenmesine yol açtı. Bu durum, araştırmacıların dijital işe alım, tele-tıp aracılığıyla uzaktan vizite ve ev merkezli test/ takip teknolojilerini aktif olarak kullanarak bazı deneyleri sanal olarak gerçekleştirebilmelerine olanak sağladı.

İlaç ve yaşam bilimi yöneticilerinin %93’ü PwC Sağlık Araştırmaları Enstitüsü araştırmasında önümüzdeki beş yılda dijital bileşenler içeren deneylerin şirketleri için büyük önem taşıyacağını belirtti. PwC Küresel Sağlık Tüketicisi Araştırması katılımcılarının %66’sı ise dijital klinik deneylere katılmakta ‘çok’ veya ‘kısmen istekli’ olacağını ifade etti.

COVID ile alakalı deneyler sırasındaki edinilen pozitif izlenimler, deneylere dijital bileşenlerin eklenmesine yönelik olan isteği belirgin bir şekilde artırdı.

Öneriler:

 • Yeni modeller için doğru çalışmaların belirlenmeli. Uygun hastalık alanlarını tespit edin ve önceliklendirin. Merkezi olmayan deneyler için hasta vizitini, ilaç depolamayı ve biyo-numune toplanmasını kolaylaştırabilecek çalışmaların geleneksel olmayan konumlardan yürütülebilmesi için fizibilite incelemesi yapılmalıdır.
 • Deneylerin maliyet ve sağlayacağı tasarrufun değerlendirilmesi. Hasta etkileşimleri ve izleme için uzaktan kullanılan araçları içeren bazı deneyler, yerinde izleme ve yönetimle yürütülen deneylere kıyasla büyük tasarruf sağlar.

 • Tüketici endişelerinin değerlendirilmesi. PwC Küresel Sağlık Tüketicisi Araştırmasında, katılımcıların %23’ü uzaktan deneylere katılmakta isteksiz veya kısmen isteksiz olduğunu belirtti. Nedenleri arasında güven sorunları (%30), harcanacak zaman (%21) ve sağlık sorunları (%20) bulunuyordu.

 • Araştırma konumlarının merkezi olmaması katılımcı çeşitliliğinin artırılmasına da destek olacaktır.

Verileri inceleyin

Pandemi, tedarik zinciri zayıflıklarını gün yüzüne çıkardı. 2021 yılının öne çıkan konusu tedarik zincirinde esneklik ve yedek stok oluşturması olacak. Bu, yalnızca sektördeki oyuncuları bir sonraki halk sağlığı krizine hazırlamakla kalmayıp, diğer aksaklıklara karşı bir tampon da oluşturacak Bu aynı zamanda üretim ve tedarik zincirinin doğru şekille yerelleştirilmesi sayesinde istihdam ve Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim (ESG) faydaları gibi diğer olumlu sonuçlara da yol açacak.

Öneriler:

 • Tedariğin yerelleştirilmesi. Risk ve dayanıklılık, daha geniş bir ekosistemin geliştirilmesi, maliyet-fayda analizi, vergi teşvikleri ve yeteneğin bulunabilirliği gibi faktörler kısa ve uzun vade için göz önünde bulundurulmalıdır. Önümüzdeki dönemde kurumlar, yedekli altyapı ile bir çevikliğe ulaşmalı.
 • İnovasyona imkan sağlayan, tedarik zinciri dayanıklılığını artıran ve ürün dağıtımını geliştiren ortaklıklar kurun.
 • Tedarik zincirinde giderek daha büyük önem taşıyan yapay zeka ve makina öğrenimi dahil olmak üzere teknoloji ve verinin gücünü anlayan, geleceğin işgücüne yatırım yapın.

Verileri inceleyin

Verileri İnceleyin

Verileri ülkeye veya bölgeye göre filtreleyin ve küresel ortalamayla karşılaştırın.
 

Küresel Sağlık Sektörü Sorunlar Araştırması Verilerini İnceleyin

Bölgeye göre filtreleyin

Jurisdictions Global Avusturalya Kanada Almanya Hindistan Japonya Singapur Güney Afrika İngiltere ABD
COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak kaygı veya depresyon semptomları yaşadınız mı?
Evet 36% 38% 43% 33% 26% 55% 8% 30% 50% 41% 40%
Hayır 60% 58% 54% 65% 68% 42% 85% 67% 47% 55% 55%
Bilmiyorum 4% 4% 3% 2% 5% 2% 7% 4% 3% 4% 5%
Tedavi veya aşı geliştirilmesine yardımcı olmak için uzaktan klinik deneylere katılır mısınız?
İstekli 66% 63% 63% 84% 60% 87% 35% 66% 71% 71% 60%
İstekli değil 23% 22% 25% 12% 27% 9% 47% 22% 21% 17% 25%
Kararsız 11% 16% 12% 4% 13% 4% 18% 12% 8% 12% 15%
Sağlık hizmeti almak için kullandığınız sanal ortamları düşündüğünüzde, pandemi riskinin azalması ve COVID-19 aşısının kitlesel olarak uygulanmasıyla, bu araçları tekrar kullanmaya istekli olur musunuz?
Telefon 83% 81% 82% 86% 79% 92% 71% 77% 90% 76% 80%
Mesaj 78% 75% 71% 75% 78% 84% 80% 75% 88% 63% 70%
E-posta 80% 73% 83% 76% 77% 87% 78% 72% 88% 71% 82%
Mobil Uygulama 81% 71% 72% 87% 63% 86% 70% 75% 84% 75% 85%
Sizi, COVID-19 aşısını daha yakın bir gelecekte olmaya ne teşvik eder? (Aşı olmakta tereddüt edenler için)
Ailemin ve arkadaşlarımın aşı olması 23% 18% 23% 45% 19% 36% 18% 26% 15% 21% 18%
Aşı hakkında daha fazla kanıtın/bilginin ulaşılabilir olması 57% 54% 52% 53% 51% 59% 63% 64% 74% 47% 50%
Yapmak istediğim bir şeyin ön şartı olması (seyahat etme, konsere katılım vs.) 32% 33% 36% 44% 30% 39% 18% 41% 27% 29% 30%
Herhangi bir maliyeti olmaması 32% 28% 29% 47% 25% 29% 36% 40% 28% 21% 28%
Diğer 3% 3% 4% 0% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 4%
Fikrim yok 10% 13% 9% 3% 13% 7% 14% 5% 7% 14% 17%
COVID-19 aşısını yaptırmaya yönelik tutumlar
İstekli (hemen aşı yaptıracak) 45% 42% 49% 50% 43% 68% 18% 28% 40% 65% 47%
Tereddütlü (aşıyı yaptırma taraftarı ancak aşının ulaşılabilir olduğu ilk anda aşıyı yaptırmayacak olanlar) 47% 53% 43% 46% 46% 29% 71% 66% 43% 32% 40%
Asla 8% 6% 8% 4% 11% 3% 11% 6% 17% 4% 13%
Sağlık hizmeti almakta kullanılan yöntemler (pandemi öncesi ve/veya sırasında)
Görüntülü sanal vizit (örn. sağlık profesyonelini görmek ve onunla konuşmak için teknoloji kullanılması) 14%,17% 14%,15% 11%,16% 20%,22% 7%,9% 33%,39% 3%,3% 13%,15% 7%,12% 7%,11% 22%,29%
Sağlık profesyoneline telefon etmek 24%,29% 22%,35% 23%,40% 29%,29% 28%,24% 44%,43% 6%,7% 14%,16% 23%,25% 30%,39% 23%,27%
Sağlık profesyoneliyle mesajlaşmak 11%,12% 10%,11% 6%,7% 19%,20% 5%,5% 30%,32% 2%,2% 10%,11% 12%,14% 5%,7% 11%,11%
Sağlık profesyoneline e-posta göndermek 12%,13% 11%,13% 9%,12% 16%,17% 9%,8% 26%,28% 2%,3% 11%,12% 14%,15% 8%,10% 15%,16%
Sağlık profesyoneliyle iletişim kurmak için bir mobil uygulama kullanmak 14%,15% 11%,13% 7%,8% 36%,35% 5%,5% 36%,35% 3%,3% 15%,14% 11%,12% 7%,7% 13%,13%
Hiçbiri 58%,52% 60%,46% 63%,43% 40%,40% 60%,62% 28%,23% 90%,89% 68%,63% 64%,61% 56%,47% 52%,45%
COVID-19 aşısını asla olmayı düşünmeyenler: Nedenleri
Aşılara inanmıyorum 24% 19% 20% 14% 17% 23% 25% 38% 30% 19% 22%
Aşının olası maliyeti yüzünden 9% 2% 9% 28% 4% 7% 19% 7% 10% 0% 6%
Aşının işe yarayacağına güvenmiyorum 42% 46% 41% 19% 47% 33% 26% 50% 46% 35% 50%
Aşı bence fazla hızlı geliştirildi 44% 42% 45% 11% 52% 20% 26% 50% 49% 59% 52%
Aşı olmaya bağlı oluşabilecek sağlık problemleri yüzünden 47% 53% 49% 39% 56% 33% 48% 45% 46% 32% 45%
Aşıyı olmaya erişim bulunmaması nedeniyle 5% 4% 5% 6% 3% 10% 7% 5% 5% 3% 2%
Diğer 9% 12% 12% 0% 13% 10% 2% 5% 10% 11% 11%
Bilmiyorum 3% 7% 2% 3% 4% 0% 7% 0% 1% 5% 1%
Pandemi riski azaldıktan sonra görüntülü sanal sağlık hizmeti kullanmış olanların hizmeti tekrar kullanma isteği
Katılımcılar “evet” yanıtını verdi 91% 89% 84% 96% 90% 97% 86% 94% 83% 91% 86%

İletişim

Aslı Şen Söylemez

Aslı Şen Söylemez

Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin