PwC Türkiye FY22 Sürdürülebilirlik Raporu

deneme
  • 07 Aralık 2023
PwC Türkiye olarak amacımız ve değerlerimiz doğrultusunda çalışanlarımıza, müşterilerimize, sermaye piyasalarına ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara kattığımız değeri şeffaf ve daha bütüncül şekilde tüm paydaşlarımıza aktarmak amacıyla ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz. Toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek için çıktığımız yolculuğumuzda sürdürülebilirlik raporumuz aracılığıyla, toplum ve çevre üzerindeki etkilerimize, sürdürülebilirlik yaklaşımımıza, değer yaratma modelimize, öncelikli konularımıza ve performansımıza ışık tutmayı hedefliyoruz. PwC Türkiye olarak, ilerleyen dönemlerde de ilgili hedefleri ve taahhütlerimizi içerecek sürdürülebilirlik raporumuzu her sene yayınlamayı amaçlıyoruz.

Ülke Kıdemli Ortağımızın Mesajı

Dünyadaki değişimin hız kesmeden devam ettiğinin bilincinde olarak PwC Türkiye’de gerek dünyada gerek küresel ağımız içindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, tüm paydaşlarımız için sorumlu ve şeffaf yönetim anlayışıyla oluşturduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımızda, gelecek nesillere rehberlik etmeye ve yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda hem paydaşlarımızı hem de çalışanlarımızı “dönüşümün bir parçası olmaya” davet ediyoruz. 

Küresel stratejimiz Yeni Denklem bize iki önemli noktayı işaret ediyor: Güven inşa etmek ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek. Stratejimizin bu iki önemli bulgusunu öncelikle kendimizde hayata geçirerek müşterilerimize, paydaşlarımıza ve topluma örnek teşkil etmeyi hedefliyoruz.

Raporlamamız gücünü küresel stratejimizin “güven inşa etmek” prensibinden alırken, PwC küresel ağı içinde sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ülkelerden biri olmanın haklı gururunu da yaşıyoruz.

Amacımız ve değerlerimizin gösterdiği yön doğrultusunda; çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve toplum için ürettiğimiz değeri şeffaf ve bütüncül şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede yapılan açık ve net paylaşımların gerçek bir sürdürülebilir etki yaratmanın anahtarı ve dönüşümün bir parçası olduğuna inancımız sonsuz.

Cenk Ulu - Ülke Kıdemli Ortağı

Ülke Kıdemli Ortağımız

PwC’de Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

PwC Türkiye’de küresel gelişmeleri yakından takip ederek tüm paydaşlarımız için sorumlu ve şeffaf yönetim anlayışıyla oluşturduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımızda, gelecek nesillere rehberlik etmeye ve yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Bir önceki raporlama dönemine benzer şekilde kurumsal amacımız,  değerlerimiz ve küresel ağımızın rehberliğinde oluşturduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı “Sorumlu Hizmet Anlayışı”, “Çevre”, “Çalışanlar” ve “Toplum” olmak üzere 4 ana odak alanı çerçevesinde temellendiriyoruz.

WEF Paydaş Kapitalizmi Metriklerini onaylayan ilk kuruluşlardan biri olarak, 4 odak alanımız etrafındaki performans takip metriklerimizi WEF IBC Paydaş Kapitalizmi ölçütlerine göre tasarladık. 2022 yılı sürdürülebilirlik raporumuzu da küresel ağımızdaki örneklerde olduğu gibi bu kriterler doğrultusunda gerçekleştirdik.

PwC'de Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Değer Yaratma Yolculuğumuz

Değer Yaratma Yolculuğumuz

PwC Türkiye olarak ortak değerler doğrultusunda koordineli çalışmayı, süreçlerimizde bütünsel düşünmeyi tüm paydaşlarımız için katma değer oluşturmayı benimsiyoruz. Entegre düşünce yaklaşımımızın temelini, dönüşümün bir parçası olarak kurumsal değerlerimiz ve amacımızla oluşturuyoruz. Bu kapsamda girdi, çıktı, iş modelimiz ve yarattığımız değeri “PwC Türkiye Değer Yaratma Yolculuğumuz” da paylaşıyoruz.

FY22'de Öne Çıkanlar

Varoluş amacımızın merkezinde yer alan sorumlu hizmet anlayışımızla; rekabet ortamında fark yaratıyor, hizmet deneyimini sürekli iyileştirmenin yeni yollarını arıyoruz. Küresel stratejimiz “Yeni Denklem” doğrultusunda paydaşlarımıza değişen dünyada başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları güveni inşa etmeleri konusunda destek oluyoruz.

Müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunarak ve onların güvenini kazanarak uzun vadeli başarı sağlamayı ve her daim yüksek müşteri memnuniyeti oluşturmayı hedefliyoruz.

Dünyamızın, iklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan etkilerine maruz kalmaması için kapsamlı ve ciddi adımlar atılması gereğinin farkındayız. 

Çevresel sorunlar ve iklim değişikliğini toplumumuzun karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak görüyor, dijital dönüşüm yolculuğumuz ve çalışanlarımızın desteğiyle çevresel etkimizi en iyi şekilde yönetmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

PwC Türkiye’ye katılarak Yeni Denklemin bir parçası olan birbirinden yetenekli insanların, dönüşümün bir parçası olarak müşterilerimize güven oluşturmasından ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmeye yardımcı olmak istemesinden son derece gururluyuz.

PwC İnsan Kaynakları yaklaşımımız ile, hızla gelişen dünyada çalışanlarımızda güven yaratmaya ve çalışanlarımıza çeviklik kazandırmaya odaklanırken; çalışan yeteneğini geliştirme konusunda dünyada öncü olmayı hedefliyoruz.

PwC’nin en önemli amaçlarından biri olan “toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözmek üretmek”, toplum ve gezegenimiz üzerindeki etkimiz söz konusu olduğunda bize rehberlik ediyor.

Toplumun karşı karşıya olduğu en büyük zorluklarının üstesinden gelmek ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için teknolojiden ve alanında en iyileri olan çalışanlarımızdan aldığımız güç ile ilerlemeye, dönüşümün bir parçası olmaya kararlıyız.

İlgili Konular

Evren Sezer

Sürdürülebilirlik Platform Lideri, PwC Türkiye

+90 212 326 6468

Eposta

Bizi takip edin: