Soruşturmalar & Durum Tespiti

Her suistimal vakası kendine özgü olduğu gibi her suistimal soruşturması da öyledir. Soruşturma planı, mevcut duruma ve organizasyonun ihtiyacına göre özel olarak yapılmalıdır. PwC Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Sustimal İncelemeleri Ekibi olarak, soruşturmaları planlamak için aşağıda belirtilen yaklaşımı izliyoruz:

 1. Kapsam ve hedeflerin belirlenmesi- Sorunun anlaşılmasını, müşterilerimizin önceliklerini, istenilen çıktıyı ve gözden geçirilmesi gereken tüm alanları içerecek şekilde bir faaliyet alanı yapılandırmayı kapsayan zaman dilimi(çerçevesi)
 2. Planlama- Roller için doğru ekip üyelerinin seçilmesi ve sistematik olarak çalışmak için proje zaman çizelgesinin belirlenmesi
 3. Veri Toplama- İddialarla ilgili bilgi toplanması
 4. Kurumsal İstihbarat- İlgili kuruluşlar ve iddialarda bulunan kişiler hakkında arka planda bilgi edinilmesi
 5. Analiz ve Değerlendirme- Verilerin analiz edilmesi, işlemler ile ilgili belgelerin incelenmesi, dolandırıcılıkla ilgi elde edilen kanıtların izlenmesi (takip edilmesi)
 6. Görüşmeler- Personeli, ihbarda bulunan (iddiada bulunan) kişileri, şüphelileri ve yönetim detaylarını anlamak için gerçekleştirilen toplantılardır. İki tür görüşme tekniği bulunmaktadır: Genel ve İhbarda Bulunan Kişilerle Gerçekleştirilen Görüşmeler- İddiaları daha iyi anlamak ve mümkünse bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak. Şüpheli Kişilerle Gerçekleştirilen Görüşmeler-Toplanan bilgilere göre, görevi kötüye kullanım alanları ile ilgili görüşmeler sonucunda potansiyel olarak olaya müdahil olanların itiraf etmesini sağlamak
 7. Raporlama- İyi bir adli bilişim raporu, klasik soruşturma sorularının cevaplarını belirlemelidir: kim, ne, neden, nerede, ne zaman ve nasıl. Dolandırıcılığın incelenmesi sonucunda oluşturulacak raporu büyük olasılıkla şirket yönetimi; avukatlar, sanıklar ve tanıklar; basın ve mahkeme tarafından okunacaktır.

Playback of this video is not currently available

1:40

PwC Investigate Soruşturma Simülasyonu

Hayali bir küresel işletmede yaşanan suistimali ortaya çıkarmak ister misiniz? PwC Investigate Soruşturma Simülasyonu farklı suistimal senaryoları ile interaktif bir soruşturma deneyimi sunuyor.

Alt Hizmetler:

Suistimal ve Usulsüzlük Soruşturmaları

Ekibimiz, deneyimli araştırmacılar, adli muhasebe uzmanları, kurumsal istihbarat uzmanları, adli bilişim uzmanları, ekonomistler, mühendisler ve sertifikalı suistimal inceleme uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmektedir.

Uzmanlarımız, hukuk, muhasebe ve bilgi teknolojileri de dahil olmak üzere çok çeşitli alanlardan gelmektedir. Aşağıdakileri de içeren çeşitli durumları tespit etmek ve soruşturmak için pratik deneyim ve resmi eğitimi çeşitli araç ve tekniklerle birleştirirler:

 • İhbarcı iddiaları
 • Varlıkların kötüye kullanılması
 • Şüpheli işlemler
 • Çıkar çatışması
 • Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Kurumsal düzensizlikler
 • Mevzuat ihlalleri

 

Yolsuzluk & Rüşvet İncelemeleri

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları özelinde çok sayıda inceleme ve iyileştirme çalışmasında tecrübe kazanmış  bir ekip ile aşağıdaki konularda destek sağlıyoruz:

 • Rüşvet ve yolsuzluk önleme konusunda kurumsal politika ve prosedürlerin oluşturulması, mevcut politika ve prosedürlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Düzeltici faaliyet ve geçmiş uygulamalarla ilişkili riskleri belirlemek için birleşme ve satın almadaki hedef şirketlerin politikalarının, prosedürlerinin ve geçmişe dönük işlemlerinin incelenmesi
 • Yolsuzluk ve rüşvet odaklı bir suistimal önleme sistemi oluşturulması
 • Uyarı veya denetim yoluyla tespit edilen yolsuzluk ve rüşvet davaları hakkında soruşturma yapılması
 • Şirket çalışanlarına yolsuzluk ve rüşvet konusunda personel bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi

Hileli Finansal Tablo ve Raporlama İncelemeleri

Değişen ekonomik ve yasal ortamın, bir şirketin faaliyetleri ve finansal raporlaması üzerinde kayda değer etkileri vardır. İşletme, ekonomi, yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler genellikle işi etkileyen risk düzeyini artırır ve finansal tablolarda uygun yanıt ve açıklama gerektirir. Adli muhasebe uzmanlığımız sayesinde hileli finansal tablolara ve artan raporlama riskine karşı önlem almanıza yardımcı oluyoruz.

İç Denetim Soruşturma Desteği

İç Denetim ekibiniz gereken tüm suistimal inceleme araçlarına sahip mi?

Suistimalin tespiti ve soruşturulması iç denetim biriminin birincil sorumlulukları arasında olmamasına karşın son dönemlerde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle yoğun bir denetim programı kapsamında, İç Denetim ekibinizi kaynak ve metodoloji anlamında destekleyerek hem verimli hem de etkili soruşturmalar yapmalarına yardımcı olabiliriz.

Bu alanda çalışan uzman ekibimiz bugüne kadar birçok şirketin iç denetim ekibi ile birlikte soruşturmalarda görev almıştır. Bununla birlikte, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen suistimal, yolsuzluk, rüşvet ve çıkar çatışmaları gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ekibimiz, soruşturma sırasında iç denetim birimlerine önemli katkılar sağlamış, modern ve ileri analiz tekniklerindeki uzmanlıklarını kullanarak çeşitli sektörlerde kazandıkları deneyimleri uygulamıştır. Bu teknoloji araçları ve uzmanlığımız sayesinde soruşturmalar daha etkin bir şekilde yönetilmiştir.

Mülakat ve Sorgulamalar

Suistimal soruşturmalarının önemli bir kısmı, mevcut durumu daha iyi anlamak için şüpheliler ve diğer çalışanlarla yapılan görüşmelerden oluşur. Suistimal inceleme uzmanlarımız, şirketlerdeki kontrol ortamlarını, iş süreçlerini anlamak ve potansiyel usulsüzlükleri tespit etmek için bilgi toplama ve itiraf almaya yönelik görüşmeler gerçekleştirir.

Soruşturma Program Tasarımı

Yönetim zafiyetlerine bağlı suistimal ve yolsuzluk bir organizasyon için ciddi riskleri beraberinde getirir. Son yıllarda ortaya çıkan büyük vakalar, bu tür usulsüzlüklerin sadece kârları, işletme verimliliğini ve güvenilirliği zedelemekle kalmayıp aynı zamanda bir organizasyonun itibarını da ciddi şekilde zarara uğratabileceğini göstermiştir.

Organizasyonlar, suistimal ve görevi kötüye kullanma durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde önlem almalarını sağlayacak kapsamlı bir araştırma programına sahip olmalıdır. Suistimale karşı organizasyonun ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış bir yol haritasını takip etmek için suistimal programları tasarlarlanarak ilgili ekiplere yönelik eğitimler düzenlenir.

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin