Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Suistimal Risk Yönetimi

Bir şirket suistimal riskini ortadan tamamen nasıl kaldırabilir? Tüm suistimal fırsatlarını önlemenin bir yolu var mıdır? Ne yazık ki, cevap “hayır”, ancak şirketler metodolojik bir yaklaşım kullanarak suistimal riskini azaltabilir. Bu yaklaşım aşağıda sıralanmış olan yönlere sahip olmalıdır:

 • Şirketler, kurul ile başlayıp, tüm organizasyona ve iş ortaklarına yayılan tüm hiyerarşi seviyeleri için yüksek etik davranış standartlarına sahip olmalıdır.
 • Dolandırıcılık risklerini yönetmek için kontrol ortamının ayarlandığı bir yapı kurulmalıdır.
 • Şirketler sadece günlük faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri riskler için değil aynı zamanda kendi bünyelerinde ya da diğer iş ortaklarından dolayı karşılaşabilecekleri dolandırıcılık riskleri için risk değerlendirmesi yapmalıdırlar.
 • Şirketler dolandırıcılık durumlarını gerçekleşmeden önce önlemek için belirli bir kontrol etkinlikleri oluşturmalıdır.
 • Dolandırıcılık ile ilgili farkındalık, karar verme sürecindeki etkilerinden bağımsız olarak, şirketin tüm üyelerine ve ilgili taraflarına yayılmalıdır.
 • Üst yönetim, dolandırıcılık yönetimi faaliyetlerini denetlemeli ve dolandırıcılık risklerine ilişkin sorumluluklarının sahipliğini hissetmelidirler (arkasında durmalıdır).

Alt Hizmetler:

Suistimal Risk Değerlendirmesi

Suistimal Risk Değerlendirme Yaklaşımımız aşağıdaki adımları içerir:

 • Risklerin Tanımlanması

Süreç sahipleri ile görüşmeler yapılarak mevcut kontrol ortamının değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesi

 • Risklerin Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi

Risk türlerinin belirlenmesi ve risklerin etki ve olasılıklarına göre değerlendirilmesi

 • Kontrollerin Tanımlanması

Mevcut kontrollerin değerlendirilmesi

- Fiziki incelemeler

- Sistemsel incelemeler

 • Kontrol Eksikliklerinin Belirlenmesi

Riskleri minimize etmek için gerekli kontrollerin belirlenmesi

 • Risk Yönetimi Olgunluk Analizlerinin Yapılması

Mevcut risk yönetimi düzeyinin tespiti ve gelişim alanlarının çıkarılması

 • Raporlama

Bulgu ve Gözlemler

Önerilen Aksiyonlar

Risk Matrisi

Daha fazlası

Suistimallerin Önlemesine ve Tespitine İlişkin Program Tasarımı, Yönetimi ve Gözetimi

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Suistimal önleme programları şirketin her aşamasında çalışanlarına sorumluluklar getiren uygulamalardır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullandığımız bu uygulamalar çerçevesinde aşağıda belirtilen konularda şirketlere yardımcı olmaktayız:

 • İhbar hatlarının tanıtılması ve mevcut ihbar sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Etik kurallar rehberi oluşturulması ve bu rehber ile ilgili gereken şirket içi eğitimlerin tedarik edilmesi
 • Suistimal riskine maruz kalan süreçlerin tespit edilmesi ve ortaya konulan risklerin önem ve olasılık analizlerinin yapılması
 • Önemli risklere ilişkin kontrol aktivitelerinin tasarlanması ve mevcut kontrol aktivitelerinin iyileştirilmesi
 • Suistimal riskleri ve kontrol aktivitelerine ilişkin izleme ve tespit sistemleri kurulması
 • Suistimalin tespit edilmesi durumunda alınabilecek önlemlerin ve eylem planının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

Daha fazlası

Suistimal Risk Yönetimi Olgunluk Değerlendirmesi

Suistimal Olgunluk Programı Değerlendirmesi kapsamında sizlere aşağıdaki prosedürleri uygulayarak yardımcı oluyoruz:

 • Risklerin belirlenmesi
 • Risklerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
 • Mevcut kontrollerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Kontrol çevresinin değerlendirilmesi
 • Suistimal olgunluk programının etkinliğinin değerlendirilmesi

Daha fazlası

Süreç İyileştirmeleri

Suistimal risklerinin giderilmesi konusunda sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

 • Mevcut risk yönetimi seviyesinin değerlendirilmesi
 • Gelişim alanları ve aksiyon önerileri belirlenerek risklerin minimize edilmesi
 • Suistimal riskinin giderilmesi konusunda bir plan tasarlanması ve uygulanması

Daha fazlası

Hile Karşıtı Kontrol Değerlendirmesi

Hile Karşıtı Kontrol Değerlendirmesi için sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

 • Suistimal risklerinin (hileli ve işlemler dahil olmak üzere) tespiti ve önlenmesi kapsamında yapılacak olan kontrol aktivitelerini içeren bir liste tasarlanması ve aksiyon planı oluşturulması, ayrıca bu listede yer alan aksiyonların gerçekleşip gerçekleşmediğinin periyodik olarak takip edilmesi
 • Üst yönetim tarafından onaylı, tüm şirket çalışanlarını ve paydaşlarını kapsayan, görev ve sorumlulukların belirlendiği, suistimalin önlenmesi ve suistimal ile mücadele sürecinin bütün temel mekanizmalarını kapsayan bir suistimal önleme ve kriz yönetimi planı oluşturulması

Daha fazlası

Suistimal Müdahale ve Tepki Planı

Organizasyonların suistimal ile mücadele konusunda yaklaşımlarını belirleyen suistimal tepki ve iyileştirme planları tasarlanmaktadır. Bu planların, tespit edilen veya şüphelenilen suistimal vakalarıyla başa çıkmak için organizasyonlara yol göstermesi amaçlanmaktadır. Vakaların sistematik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir suistimal müdahale ve tepki planı tasarımında uzman ekibimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Daha fazlası

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin