Ortak refah için beceri geliştirme

PwC ve Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı rapor, kapsayıcı ekonomiler ve toplumlar yaratmak için becerileri geliştirmeyle ilgili cesur adımlar atılmasının zorunlu olduğuna işaret ediyor.

  • 6,5 trilyon $

    2030 yılına kadar küresel GSYİH’de artış

  • 5,3 milyon net

    2030 yılına kadar beceri geliştirme ile yaratılacak yeni istihdam

  • %38

    İşletmelerde ve üretim sektörlerindeki beceri geliştirmeden kazanılan ek küresel GSYİH

Son yıllarda, otomasyonun ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla iş dünyası bir dönüşüm geçirdi. COVID-19 pandemisi bu süreçleri daha da hızlandırdı ve eşitsizlikleri arttırdı. Bunun sonucunda tüm dünyadaki insanların hem şimdi hem de gelecekte işlerinde ihtiyaç duyacağı becerileri geliştirmesini sağlamak için geniş ölçekli beceri geliştirme ve yeni beceriler kazandırma konusunda acil bir ihtiyaç doğdu.

Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliği içinde hazırladığımız yeni raporumuzda, beceri geliştirmenin önemini savunuyor ve mevcut eğitim programları ile işverenlerin şimdi ve gelecekte ihtiyaç duyacakları beceriler arasındaki farklar gibi bazı zorlukların altını çiziyoruz. Aynı zamanda işletmelerin ve politika yapıcıların daha kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler yaratmak için atacağı adımlarla ilgili önerilerde bulunuyoruz.

Araştırma, PwC’nin yürüttüğü ekonomik modellemenin sonuçlarına dayanıyor ve çoğaltılabilen ve ölçeklendirilebilen başarılı iş birliği örnekleri içeriyor.

İletişim

Pazarlama ve İletişim Departmanı

İstanbul, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Bizi takip edin