PwC Türkiye ile iletişime geçen diğer kişiler

Bir kişi; soru, şikayet, yorum veya geri bildirim yoluyla PwC Türkiye ile iletişime geçtiğinde isim, iletişim bilgileri ve iletişimin dahilinde yer alan kişisel verileri yalnızca iletişime cevap verme amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Bu durumlarda ilgili kişi PwC Türkiye ile paylaşılan kişisel verileri üzerinde kişilerin hakları ve hakların kullanımı başlığında ayrıntıları belirtilen haklara sahip olmaktadır.

Bizi takip edin: