Çeşitlilik & Kapsayıcılık

PwC Bakış Açısıyla Kapsayıcılık ve Çeşitlilik 

Dünya genelinde Kapsayıcılık ve Çeşitlilik konuları birçok farklı yönden ele alınıyor. PwC İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı olarak Eşitlik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik konularını ücret eşitsizliği, wellbeing, kapsayıcı liderlik, kapsayıcı işe alım, bilinçsiz önyargılar, kapsayıcı dil gibi farklı açılardan ele alıyoruz. 

PwC olarak, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek amacımız doğrultusunda, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik hakkında farkındalık yaratmak, kurum kültürüne entegre olduğu yapı ve politikalar geliştirmek, iş gücünde eşitliği sağlama ve çeşitlendirme yolculuğunda müşterilerimizi desteklemek bu alandaki önceliklerimizdendir.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yapıtaşları

PwC Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Yapıtaşları 

Daha kapsayıcı ve çeşitli bir kurum kültürüne sahip olmak beraberinde birçok farklı fırsatı da getiriyor. Organizasyonlar daha sürdürülebilir ve etkili bir iş inşa etmenin yanı sıra; pazara erişimlerini genişletebilir, daha geniş paydaş gruplarıyla etkileşimlerini artırabilir ve yenilikçi, farklı çözümler oluşturabilir. 

Yaklaşımımız, organizasyonunuzun ihtiyaçlarını belirlemek için niteliksel bir değerlendirme ve kapsamlı politika ve süreç incelemesiyle birlikte veriye dayalı analizi içermektedir. Bu değerlendirme, hem kısa hem de uzun vadeli hedefler ve kritik performans göstergelerini (KPG'ler) kapsar, kuruma özel çözümler ile Kapsayıcılık ve Çeşitlilik aksiyon planı tasarlamak için gerekli iç görüleri elde etmenizi sağlar.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik yolculuğunda neredesiniz?

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, sadece yeteneği çekme ve elde tutma yönünde değil, müşteri ve yatırımcılar tarafında da kurum algısını şekillendirmedeki rolü sebebiyle kritik bir noktada konumlanıyor. Bu konumlanma, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik unsurlarını yönetim düzeyinde bir gündem haline getiriyor.

Verilerle beslenen, risk ve daha geniş iş yönetimine dahil edilen güçlü bir Kapsayıcılık ve Çeşitlilik stratejisi oluşturmak, kurumunuzun algıları aktif bir şekilde şekillendirmesine ve rekabet avantajı elde etmesine olanak sağlayabilir.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik yolculuğunun her noktasında, organizasyonunuzda ilerleme ve farkındalık sağlamaya yardımcı olacak ürün ve hizmetlerimiz bulunuyor. Mevcut durum değerlendirmesi için özelleştirilmiş olgunluk analizi, ileriye dönük yolculuğunuz için bir yol haritası ve kapsamlı iş birliği toplantılarını içeren danışmanlık hizmetimiz ile kapsayıcı bir kurum kültürü oluşturmanız yolunda katkı sağlayabiliriz.

Neden PwC?

Araştırmalar, işgücündeki yetenek ve geçmiş deneyimlerin çeşitliliği ne kadar fazla olursa, giderek karmaşıklaşan, farklı tür ve kültürlerde yapıların olduğu bir dünyada organizasyonunuzun o kadar başarılı olacağını gösteriyor. PwC UK ofisinin yürüttüğü bir araştırmaya göre:

 • Daha çeşitli ekiplere sahip şirketler yeni ürün ve hizmet geliştirmekte diğer şirketlere göre %20 daha başarılı.

 • Cinsiyet eşitliğini sağlayan organizasyonlar 1.4 kat daha fazla ihtimalle sürdürülebilir büyüme sağlayabilir.

 • İş arayanların %67’si iş tekliflerini değerlendirirken şirketin çeşitlilik & kapsayıcılık yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyor.  
  Kaynak: PwC’s Divesity project

Organizasyonlar işyeri çeşitliliğine ulaşmayı ve daha kapsayıcı olmak konusunda potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflerken birtakım zorluklarla karşılaşabiliyorlar. PwC Kapsayıcılık ve Çeşitlilik (I&D) danışmanlık hizmeti ile aşağıdaki alanlara odaklanarak size destek oluyoruz:

 • Organizasyonu daha kapsayıcı ve çeşitli hale getirmek için stratejinizi belirlemek;

 • Kadınları işgücünde tutmak ve katılımlarını artırmak konusunda politikalar geliştirmek;

 • Çeşitli yetenekleri elde tutmak ve geliştirmek konusunda politikalar geliştirmek; 

 • Politika ve uygulamalarda sistemik önyargıları (örneğin cinsiyet önyargısı veya ayrımcılık) belirlemek ve azaltmak; 

 • Başvuru aşamasından işten ayrılış sürecine kadar adil bir çalışan yaşam döngüsü tasarlamak

 • Adil ücret uygulamalarını ölçmek ve uygulamak

 • Organizasyon genelinde davranış değişikliğini sağlayacak öğrenme programları tasarlamak

 

 

 

 

Hizmetlerimiz

Eşit Ücret Sertifikası

Çalışma hayatında Kapsayıcılık ve Çeşitlilik alanındaki küresel çalışmalara ve eforlara rağmen Türkiye’de de kadınlar erkeklerden %15,6 daha az gelir elde ediyor. PwC Türkiye İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı ekibi olarak İsviçre’de bulunan Equal Salary Foundation iş birliği ve “Eşit Ücret Sertifikası” süreci ile organizasyonların daha eşitlikçi bir ücret politikası oluşturmalarında destek oluyoruz.

Eşit Ücret Sertifikası

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Olgunluk Analizi

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik konusunda organizasyonların mevcut durumlarını PwC Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Modeli doğrultusunda analiz ediyoruz ve bulgularımız doğrultusunda organizasyona özel yol haritası oluşturuyoruz. Stratejinin oluşturulması, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik metrik ve performans göstergelerinin belirlenmesi ve yol haritası kapsamında detaylı değişim yönetimi stratejisi oluşturulması doğrultusunda şekillenen metodolojimiz kapsamında; anket çalışması, politika incelemesi, birebir görüşmeler ve focus grup çalışmaları, farkındalık eğitimleri ile bütünsel yaklaşarak organizasyon genelinde Kapsayıcılık ve Çeşitlilik değerlendirmelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Eğitim Programları

PwC olarak, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik kapsamında kurumlara özel öğrenme yolculukları ve eğitim programları tasarlıyoruz.

Internal Server Error 500

Sorry!

The page you are looking for is currently unavailable.

 • The server may be down or there could be a network error. Please try again later.
 • Or visit the pwc.com home page and look for links to the information you want.
 
PwC logo

İletişim

Ülker Day

Ülker Day

​İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6369

Bizi takip edin