Kurum Kültürü ve Değişim Yönetimi

Bir şirketin kimliği - onu diğer şirketlerden ayıran ve etkili kılan yetenekler ve uygulamalar bütünü- insanların düşünme ve davranış biçimlerine dayanır. Derinlemesine yerleşmiş kültürel etkiler, pazar faktörlerinden bile yavaş değişebilir ancak bir kuruluşun kültürü, stratejisi ve işletim modeli arasındaki tutarlılık, kurumu çalışanları ve müşterileri için daha çekici hale getirebilir ve iş değerini artırabilir. Kültürlerine yerleşmiş olan davranışları ve kültürün engelleyici yönlerini dengeleme ve azaltma yöntemlerini keşfetmiş olan kurumlar daha az çabayla istedikleri değişimi başlatabilir, hızlandırabilir ve sürdürebilir.

PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı olarak biz de, sahip olduğumuz anlayış, araç ve yöntemleri kullanarak kurumun iş stratejisi ve organizasyon kültürünün birbiriyle tutarlı olmasını ve etkisini en üst düzeye çıkarmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Kültür evrimi sürecinin tüm adımlarında sistematik bir metodoloji kullanan uzman bir ekibe sahibiz.

Hedefimiz, istenen iş sonuçlarını ve katkısını en üst düzeye çıkarma potansiyelini hedef alarak, organizasyonun kendi kültür bileşenlerini belirlemesine destek olmak ve organizasyonun her seviyede bulunan çalışanlarının bunu davranış haline getirmesini sağlamak.

Bunun yanı sıra kültür bileşeninin de dahil olduğu teknoloji, yapı veya süreçler gibi farklı konularda müşterilerimizin deneyimledikleri ve içinde bulunduları değişim süreci boyunca, iç iletişimin sağlıklı olarak kurulmasına ve değişim sürecinin sorunsuz olarak gerçekleşmesine destek oluyoruz. Değişimi profesyonel olarak iyi yöneten kurumların sürdürülebilirlik ve çalışan bağlılığı açısından rakiplerinden bir adım önde olacağına inanıyoruz. 

Kültür ve değişimin yönetilmesine ilişkin sağladığımız hizmetler aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

  • Kültürün temel yapı taşlarını oluşturan değerlerin belirlenmesi
  • Davranışsal risklerin belirlenmesi
  • Değişime hazırlık ve paydaş analizlerinin yapılması
  • Değişim vizyonunun belirlenmesi
  • Liderlik uyumlandırma çalışmalarının yapılması
  • İç iletişim stratejisinin belirlenmesi
  • Şirket içi değişim yönetimi ekiplerinin ve yetkinliğinin oluşturulması
  • Eğitimler ve uygulamalar konusunda destek verilmesi

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Ülker Day

Ülker Day

​İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6369

Bizi takip edin