Uzaktan Çalışma ve Yeni Çalışma Modelleri

 • %61

  Çalışanların %61’i pandemiyle birlikte ilk defa uzaktan çalışmayı tecrübe ettiğini, %71’i şu an her gün uzaktan çalıştığını belirtiyor.

 • %51

  Çalışanların %51’, çalışma zamanının bir kısmını evde, bir kısmını da ofiste değerlendirmeyi tercih edeceğini ​belirtiyor.

 • %84

  Çalışanların %84’ü ofiste çalışırken olduğu kadar uzaktan da aynı verimi sağlayabileceğini düşünüyor.

Kaynak: PwC’s US Remote Work Survey, June 2020 & The Covid-19 Remote Working Experiment, PwC and Onest, PwC Global Mobility Pulse Survey Results

Çalışanlar ve işverenler; pandemiyle birlikte hayatlarımıza giren uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin, pandemi sonrasında da iş yaşamanın bir parçası olacağı konusunda hemfikirler.

​Uzaktan çalışma modeli doğru bir strateji ile yönetilebilirse verimli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak gayet mümkün. Bununla birlikte, uzaktan çalışmanın beraberinde getirdiği; zaman yönetimi, ekip içi iletişim ve motivasyon gibi bazı kısıtlamaları var. PwC olarak, uzaktan çalışma modeli süreçlerini uçtan uca ele alarak, çeşitli senaryolar üzerinden birlikte kararlar veriyor, şirketiniz ve çalışanlar için geleceği tasarlıyoruz.


Yeniden düşünme zamanı | Campaign Türkiye

Ülker Day PwC Türkiye, ​İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Direktör

Playback of this video is not currently available

2:00

Uzaktan Çalışma ve Yeni Çalışma Modelleri

PwC Bakış Açısıyla Uzaktan Çalışma

Hibrit modeller, bazı şirketler tarafından bir gereklilik olarak yorumlanırken bazı şirketler tarafından ise verimliliği arttıracak bir geliştirme olarak yorumlanıyor. Ancak, hibrit ya da uzaktan çalışma modellerinin ele alınması gereken birden fazla boyut bulunmaktadır.  

PwC olarak, çalışma şekillerinin değerlendirmesini yaparken çeşitli boyutlarda süreçleri ele alarak, kurumlara özel çözümler sunuyoruz.

 • Riskler ve Güvenlik Unsurları

 • Kullanılan Sistem, Araçlar ve Üretkenlik Faktörleri

 • Düzenleyici Kurallar ve Regulasyon, İş Hukuku ve SGK Boyutları

 • Kurum / Paydaş İlişkileri ve İş birliği 

 • Wellbeing ve Fiziksel Koşullar

 • Kültürel Faktörler

Danışmanlık hizmetimiz ile aşağıdaki alanlara odaklanarak size destek olabiliriz:

 • Çalışanların talepleri, şirketin kültürü ve piyasadaki uygulamalar göz önünde bulundurularak uzaktan çalışma ve hibrit çalışma politikasının ve şirketin lokasyon stratejisinin tanımlanması

 • Uzaktan çalışma veya ofisten çalışma modelinin rol grupları bazında tanımlanması

 • Verimliliği korurken; esnekliği destekleyecek, çalışan ve ekip motivasyonunu koruyan, uzaktan çalışmayı kolaylaştıran uygulamaların değerlendirilmesi

 • Uzaktan çalışmanın beraberinde getirdiği risklerin analizi (veri gizliliği gibi) ve aksiyon planlarının tanımlanması

 • Uzaktan çalışma sonrasında, iş hukuku ve sözleşme yönetimi etkilerinin değerlendirilmesi

 • Uzaktan çalışma modelinde maliyet kalemlerinin analiz edilmesi ve tasarruf imkanlarının tanımlanması

Neden PwC? 

Yaklaşık on yıl önce PwC, çalışanlar için uzaktan çalışmayı bir seçenek olarak sunmaya başladı. Mevcut olan bu kadar çok yeni teknoloji ve bağlantı sayesinde, çoğu kişi günlük işe gidip gelmenin zorunlu olmadığını gördü. Süreç boyunca, ofisten uzakta çalışırken üretkenliği nasıl yüksek tutacağımıza dair değerli dersler aldık. 

Yeni çalışma modelleriyle ilgili yaptığımız birçok proje ve araştırma doğrultusunda, organizasyonların yeni çalışma modellerine geçiş sürecinde yaşayacakları deneyimi birçok boyutta ele alıyor, çalışan beklentileri ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda şirketlere özel çözümler sunuyoruz..

Uzaktan Çalışma ve Yeni Çalışma Modelleri

İletişim

Ülker Day

Ülker Day

​İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6369

Bizi takip edin