Sosyal Güvenlik Check-up Denetim Hizmeti

 

Alışılagelmiş uygulamaların devam ettirilmesi, bordro programlarının güncelliğinin sağlanamaması, mevzuatın çok sık değişmesi, personel yetersizliği ve iş yoğunluğu gibi durumlara  bağlı olarak iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu ve güncelliği sağlanamayabilmektedir. Bu çerçevede uzman ekibimizle tüm iş ve işlemler ile ilgili  süreçler incelenerek riskler, fırsatlar ve çözüm önerilerini içerecek şekilde raporlanmaktadır. 

Check-up denetimi kapsamında;

  • Işletmelerde karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık yaratılması ve yaptırımlarla karşılaşmadan  uyumsuzlukların düzeltilmesi, Sigortalılık işlemlerinin mevzuata uygunluğu,Ücret tahakkuklarının ve yasal kesintilerin hesaplanması,

  • Sosyal güvenlikle ilgili bildirim ve bildirgelerin mevzuata uygunluğu,

  • Sosyal güvenlik mevzuatındaki muafiyet ve istisnalardan doğru yararlanılıp yararlanılmadığı,

  • Personel özlük işleri ve temel bordro süreçlerinin incelenmesi ve doğru uygulamaya yönlendirme,

  • SGK prim teşviklerinden tam ve doğru yararlanılıp yararlanılmadığı, 

 konularında PwC Türkiye olarak profesyonel kadromuzla destek sağlamaktayız.

Sosyal güvenlik check-up denetim hizmeti

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Celal Özcan

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Bizi takip edin