İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi

Dünya her konuda hızlı bir değişim içinde. Elbette, iş yaşımı da bundan önemli ölçüde etkileniyor. Ve maalesef elimizde her şeyin cevabını içeren bir kılavuz yok. Ama yalnız değiliz.

Hepimiz değişen koşullara hızlıca adapte olmaya çalışırken, birbirimizden öğrenmek ve tecrübelerimizi paylaşmak; bu kolektif zekadan yararlanarak önceliklerimizi belirlememize ve yeni fikirleri harekete geçirmemize yardımcı olabilir.

Şirketlerdeki tüm fonksiyonlar bu değişimden etkilenirken, odağında insan olan İnsan Kaynakları liderleri için bu değişimi yönetmek diğer fonksiyonlardan çok daha kritik.

Birçok farklı büyüklükte ve sektörde hizmet veren şirketlerin İnsan Kaynakları liderlerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz İnsan Kaynakları liderlerinin gündemi araştırmamız ile biz de; iş gücüne dair atmayı plandıkları adımlara ve gündemlerinde neler olduğuna ışık tutmak istedik. 

İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi

İnsan kaynakları liderlerinin 2021 yılı iş dünyasına dair 5 önceliği

Geleceğin iş modelleri

1 |  Geleceğin iş modelleri

Çalışan deneyimi

2 |  Çalışan deneyimi

Dönüşümsel liderliğin geliştirilmesi

3 | Dönüşümsel liderliğin geliştirilmesi

Dijital İK ve veri analitiği çalışmaları

4 | Dijital İK ve veri analitiği çalışmaları

Kritik beceri ve yetkinliklerin inşası

5 | Kritik beceri ve yetkinliklerin inşası

2021 yılı iş dünyası belirsizliğini korumaya devam edecek olsa da, CHRO’lar yönlerini belirleyebilmek için 5 konunun öncelikli olarak ajandalarında yer aldığını belirtiyor.

CHRO’lar bu 5 önceliği yerine getirirken en çok; çalışanların kaygı ve tükenmişlik duyguları, sanal çalışma ortamı sebebiyle zayıflayan şirket kültürü ve belirsizlik ortamında plan yapamamanın zorluk yaratan konular olduğunu düşünüyor.

1

Belirsizlikleri ortamında plan yapamama

2

Sanal çalışma ortamı sebebiyle zayıflayan şirket kültürü

3

Çalışan kaygısı ve tükenmişlik

Çalışan deneyimi önem kazanıyor

Çalışanlar esnekliğe sahip olduklarında, liderleri fiziksel ve duygusal sağlıklarını desteklediğinde ve şeffaf yönetim anlayışı benimsediğinde; çalışanların daha yüksek performans gösterdiğini ve daha başarılı iş sonuçları ortaya çıkarttıklarını gösteriyor.

PwC’nin Yetenek Trendleri raporuna göre, kapsamlı yetkinlik geliştirme programları  ve farklı kariyer imkanları sunan şirketlerin, bu konuya yeni yatırım yapmaya başlayan şirketlere göre 3 kat daha fazla çalışan bağlılığına sahip olduğunu gösteriyor. 

%88 ‘i çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını korumanın en önemli unsur olduğunu düşünüyor. PwC Küresel CHRO anketinin sonuçlarına göre ise bu oran %84.

Kaynak: PwC Talent Trends 2020 

Çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını korumak
%
Esnek çalışma modelleri sağlamak
%
Yeni beceriler kazandırmak için eğitim ve gelişim olanaklarını artırmak
%
Şeffaf yönetim yaklaşımı benimsemek
%
Yeni dijital / teknolojik araçlar sağlamak
%
Anlık geri bildirim kültürünü yaygınlaştırmak
%
Çalışma ortamını iyileştirmek
%
Şirket içi farklı kariyer olanakları sunmak
%

Ofis kavramı şekil değiştiriyor

%94 İş-Yaşam dengesinin yaratılması ve sürdürülmesi için Hibrit çalışma modeli uygulanması en çok planlanan model olarak önem kazanıyor.


PwC Uzaktan Çalışma anketinin sonuçlarına göre; çalışanların %71, şirketlerin ise %83’ü uzaktan çalışmaya geçişte başarılı olduklarını düşünüyor ve çalışanlar, işverenlerin beklentilerine nazaran daha geç ofise dönmek istiyor.

Kaynak: PwC's US Remote Work Survey - Ocak 12, 2021

Hibrit çalışma
%
Uzaktan çalışma
%
Esnek çalışma saatleri ve programı
%
Yarı zamanlı veya standardın dışında çalışma modelleri
%
Kariyer molası
%

İnsan Kaynakları liderlerinin gözünden sahip olunması gereken kritik  yetkinlikler

01

Belirsizlikleri Yönetme

02

Değişim Yönetimi

03

Öğrenme Çevikliği

04

Stratejik Düşünme

05

Analitik Düşünme

06

Yaratıcılık ve İnovasyon

07

Teknolojik Bilgi

08

Paydaş Yönetimi

09

Karmaşık Problem Çözme

10

Liderlik

İletişim

Ülker Day

Ülker Day

​İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6369

Bizi takip edin