inAudit

Denetim çalışmalarında, planlamadan raporlamaya ve takibe kadar olan tüm süreçlerin daha kolay yönetilmesini amaçlıyoruz. 

Kurumsal yönetim alanında iç denetim faaliyetlerinin önemi ve sagladığı katma değer giderek artmaktadır.

İç denetim çalışmalarının kapsamının genişlemesi ve karmaşıklaşması sonucu; 

► denetim planlamalarının yapılması,

► denetimlerin gerçekleştirilmesi,

► kanıtlarının saklanması ve takibi zorlaşabilir.Hangi organizasyonlar için


Yeni kurulan denetim birimleri


Denetim Birimini kurumsallaştırmak isteyen


Denetim Birimini yeniden yapılandıran


Uluslararası Denetim Standartlarına uyumu hedefleyeninAudit ne sunuyor?

Denetimin planlamasından yürütülmesine, raporlamadan takibine kadar denetimin operasyonunu uçtan uca gerçekleştirerek iç denetimin tüm aşamaları ile ilgili sahip olduğumuz deneyimi sektörel uzmanlıklarımız ile  birleştirdik.

Amacımız; bu deneyimi, iç denetim ve iç kontrol birimlerinin kurum içindeki pozisyonunu güçlendirmek üzere sizlere değer olarak sunmaktadır.

inAudit

Yalınlık

Yalınlık


  • Operasyonu kolaylaştırır ve yalınlaştırır.

Standardizasyon

Standardizasyon


  • Kurumsal standartlaşma ve sürdürülebilirliği sağlar. Objektif, sürdürülebilir ve doğru veriye ulaşmayı mümkün kılar.

İzleme

İzleme


  • Denetim ve denetçinin hangi aşamada olduğunu görmeye imkan verir.

Tüm denetim sürecinin fonksiyonlarını yerine getirecektir

Denetim Biriminin Yönetimi

Denetim Evreni'nin organizasyonel yapısına ait yönetimin yapılması

Denetimlerin Planlanması

Denetim planının risk ve kaynak tabanlı olarak yapılması

Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

Sahada yapılacak olan denetim çalışmasının kayıt altına alınması kanıtların alınması

Rapor Oluşturma

Denetim çalışması sonucunda raporun otomatik olarak oluşturulması, nihai raporun gözden geçirilmesi ve dağıtımı

İzleme

Raporda yer alan bulguların, önerilerin denetim birimi tarafından izlenmesi

Arşivleme

Raporun tarih bazında arşivlenmesi

Yönetime Raporlama

Denetim Birimine ilişkin yönetim raporlarının (denetimler detayında) otomatik olarak oluşturulması

Trend Analizleri Yapma

Denetim faaliyetlerine ilişkin trend analizlerinin otomatik olarak yapılması


Neden bir iç denetim sistemine ihtiyaç var?

İç denetim sürecindeki gelişme ve ihtiyaçlardan yola çıkarak, iç denetim alanında tecrübeli PwC Türkiye iç denetim uzmanları, bir yönetim sistemi olan inAudit'i geliştirdi.


Denetçilerden, denetçiler için bir yazılım: inAudit

inAudit, denetim sürecinin hem denetçi hem de denetim yöneticisi  açısından en kolay şekilde tamamlanabilmesi için geliştirilmiştir.

Intranet tabanlı bir denetim yönetim sistemi olan inAudit, Standard ve Advanced versiyonları ile iç denetim ekiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Kurumunuza özel olarak, ihtiyacınıza göre yeni fonksiyonlar eklenebilmektedir.

Aşağıda yer alan "Gönder" butonunu tıklayarak, PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve PwC Türkiye ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin PwC Türkiye tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum. Fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak isterseniz, Bize Ulaşın sayfamızdan e-posta yollayabilirsiniz.

İletişim

Oktay Aktolun

Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6142

Mehmet Ermurat

Risk, Süreç ve Teknoloji Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6648

Gizle