Suistimal Risk Yönetimi

Bir şirket suistimal riskini ortadan tamamen nasıl kaldırabilir? Tüm suistimal fırsatlarını önlemenin bir yolu var mıdır? Ne yazık ki, cevap “hayır”, ancak şirketler metodolojik bir yaklaşım kullanarak suistimal riskini azaltabilir. Bu yaklaşım aşağıda sıralanmış olan yönlere sahip olmalıdır:

  • Şirketler, kurul ile başlayıp, tüm organizasyona ve iş ortaklarına yayılan tüm hiyerarşi seviyeleri için yüksek etik davranış standartlarına sahip olmalıdır.
  • Dolandırıcılık risklerini yönetmek için kontrol ortamının ayarlandığı bir yapı kurulmalıdır.
  • Şirketler sadece günlük faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri riskler için değil aynı zamanda kendi bünyelerinde ya da diğer iş ortaklarından dolayı karşılaşabilecekleri dolandırıcılık riskleri için risk değerlendirmesi yapmalıdırlar.
  • Şirketler dolandırıcılık durumlarını gerçekleşmeden önce önlemek için belirli bir kontrol etkinlikleri oluşturmalıdır.
  • Dolandırıcılık ile ilgili farkındalık, karar verme sürecindeki etkilerinden bağımsız olarak, şirketin tüm üyelerine ve ilgili taraflarına yayılmalıdır.
  • Üst yönetim, dolandırıcılık yönetimi faaliyetlerini denetlemeli ve dolandırıcılık risklerine ilişkin sorumluluklarının sahipliğini hissetmelidirler (arkasında durmalıdır).

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin