İnşaat ve Altyapı Projelerinde Uyuşmazlıklar ve Zarar Talep Yönetimi

Sözleşmeden doğan haklarınızı en üst düzeye çıkarmak ve risklerinizi en aza indirmek için uyuşmazlığa konu olan iddiaları eğerlendirin ve uyuşmazlıkları stratejik bir şekilde avantaja çevirin.

İnşaat ve altyapı projeleri doğası gereği karmaşık ve kendine özgüdür. Projelerde yaşanan zorluklar, proje kapsamındaki karmaşık değişiklikleri ve önemli itibar, sözleşmeye dair, finansal ve ticari riskler taşıyabilecek diğer sorunları içerir.

Uyuşmazlık ve Talep Yönetimi Hizmetleri

Bilirkişi ve uzman desteği

Yerel ve uluslararası platformlarda uyuşmazlık çözüm süreçlerinde bağımsız, uzman bir tanık veya bilirkişi olarak destek verilmesi.

İnşaat ve altyapı projelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda teknik mühendislik ve mali uzmanlık gerektiren konularda inceleme ve durum tespit analizi yapılması (örn; zaman etki analizi veya kuantum analizi)

İddia ve taleplerin hazırlanması, savunulması ve analiz edilmesi

Nitelikli ve nicel iddialar veya savunmalar ortaya çıktığında, iddiayı başarılı bir şekilde incelemek veya savunmak için stratejik ve taktiksel destek verilmesi.

İnşaat ve altyapı projelerinde adli inceleme

Resmi ve yasal süreçlere hazırlanmak için zaman ve maliyet verilerinin adli boyutta değerlendirilmesi.

Gerçekleşen tüm maliyetlerin doğru bir şekilde kayıt altına aldığına dair inceleme yapılması

Projeye ilişkin aksaklıkların, mazur görülebilen/görülemeyen gecikmelerin veya süre uzatımından kaynaklı zararların tespit edilmesi

Proje ve sözleşme yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında (ihale, sözleşme, yapım, değişiklikler ve kesin hesap) durum tespit analizi yapılması ve sözleşmesel risklerin en aza indirilmesi.

Soruşturma desteği

İş sahibi, yüklenici ve alt-yüklenici özelinde çalışanların veya yönetimin olası suistimalleri ve operasyonlardaki usulsüzlükler hakkında bağımsız bir inceleme yapılması ve raporlanması

Hangi durumlarda PwC’ye danışmalısınız?

Bir müteahhit veya iş sahibi olarak, aşağıdaki sorulara cevap verme konusunda tereddütleriniz varsa, ihtiyacınız olan teknik uzmanlığı sağlayarak size yardımcı olabiliriz.

 • Gecikmeler ve maliyet aşımlarından kaynaklanan finansal, operasyonel, itibari ve yasal risklerin farkında mısınız?
 • Bir iddiayı savunmanız ve iş sahibi veya yükleniciye karşı dava açmanız mı gerekiyor?
 • Verimlilik kaybını hesaplamak ve bir kesinti talebi (maliyet ve zaman analizine dayalı) hazırlamak için ekibinizin yetkinlikleri yeterli mi?
 • Proje kapsamında bir değişiklik söz konusu olduğunda, değişiklik talepleri ve maliyetleri konusunda tavsiyeye mi ihtiyacınız var?
 • Süre uzatımı veya projede gecikme kaynaklı kurumunuzu olası zararlardan korumaya hazır mısınız?
 • Yönetimin veya proje ekibinin yetkileri çerçevesindeki faaliyetler hakkında herhangi bir şüpheniz mi var?
 • Sözleşme yönetiminizin bir değerlendirmesini yapmanız mı gerekiyor? Projenizde, sözleşme hükümlerine uyuluyor mu?

Hizmetlerimizle ilgili örnek çıktılar

Yerel ve uluslararası mahkeme veya tahkim merkezlerinde kullanılmak üzere;

 • Bilirkişi raporu veya uzman mütalaası
 • Bağımsız kuantum/zarar tespiti raporu
 • Zaman/gecikme analizlerini kapsayan teknik rapor
 • Durum tespit raporu

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin