Transfer fiyatlandırması raporlama ve emsal analizi hizmetleri

 
Uluslararası gelişmeler doğrultusunda artan şeffaflık ve belgelendirme yükümlülükleri, transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun mevzuatla tam uyumlu ve tutarlı bir şekilde oluşturulmasını gerektirmektedir. Bugüne kadar yaptığımız çok sayıdaki raporlama ve emsal analizi çalışmalarının getirdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile belgelendirme yükümlülüklerindeki yeniliklere ve değişime tam uyum sağlamanızda destek veriyoruz.

Türk transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca mükelleflerin transfer fiyatlandırmasına ilişkin temel belgelendirme yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

  1. Ülke Bazlı Raporlama 
  2. Genel Rapor 
  3. Ülke Raporu (Bu kapsamda, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu ve Transfer Fiyatlandırması Formu olmak üzere iki tür dokümantasyon yükümlülüğü bulunmaktadır.)

Söz konusu dokümantasyon yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamaları "5 Soruda Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülükleri" broşürümüzde bulabilirsiniz. 

Ayrıca, 6728 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik neticesinde, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için olası bir vergi incelemesi sonucunda örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi yapılsa dahi vergi ziyaı cezasının %50 indirimli olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, cezadan korunma sağlayan ve belgelendirme yükümlülüklerine uyumu teşvik eden bu düzenleme ile transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun önemi daha da artmıştır.

Bunun yanı sıra, transfer fiyatlandırması belgelendirme çalışması sırasında, şirketin ilişkili işlemlerinde üstlendiği fonksiyon ve riskler hakkında makro düzeyde bir analiz yapılmakta ve resmin büyük parçalarının görülmesi sağlanarak şirketin kendisini değerlendirmesi ve gerekli tedbirleri alması için önemli bir fırsat sunulmaktadır.

Bu çerçevede, PwC Transfer Fiyatlandırması Ekibi uzman kadrosuyla aşağıdaki konularda verdiği hizmetlerle profesyonel ve bağımsız bir bakış açısı sunmaktadır;

  • Şirketinizin transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
  • İlişkili işlemleri düzenleyen sözleşmelerin incelenmesi,
  • Şirketinizin fonksiyon ve risk profilinin çıkarılması,
  • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
  • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analizi ve veritabanı araştırmaları ile desteklenmesi.

Raporlama ve emsal analizi hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Özlem Güç Alioğlu

Özlem Güç Alioğlu

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080