Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Bu sektör araştırma çalışması, PwC Türkiye Danışmanlık (Değerleme, Modelleme ve Analiz) Ekibi tarafından yürütülmüştür.

Tarımsal, hayvansal, ormansal, kentsel ve endüstriyel atıklar gibi tüm organik maddeler biyokütle, bu kaynakların dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerji türü ise biyoenerji olarak tanımlanabilmektedir. Biyokütle, hızla yükselen nüfus ve sanayileşme ile birlikte artan enerji talebini sürdürülebilir olarak karşılayabilen önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyokütlenin temel kullanım alanları elektrik, ısı ve ulaşım olmakla birlikte, biyokütle işlemleri sırasında elde edilen yan ürünlerin tekrar kullanılması veya pazarlanması biyokütlenin diğer kullanım alanları arasında yer almaktadır.

Biyokütle enerji üretiminin diğer enerji kaynaklarına karşı sera gazı emisyonlarını azaltıcı ve iklim değişikliğine yavaşlatıcı etkisinin olması, biyokütle hammaddesinin yerel karşılanması durumunda ithalata olan bağlılığı azaltabilmesi ve bölgesel ekonomide istihdam yaratması, hemen her yerde bol miktarda bulunması nedeniyle Türkiye’de potansiyelinin yüksek olması gibi avantajları bulunmaktadır.

2020 yılında Türkiye’de bulunan biyokütle üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 1.485 MW seviyesine, toplam biyokütle ve atık ısı üretim tesislerinin sayısı ise 358’e ulaşmıştır. Türkiye’de toplam biyokütle kurulu gücü 2015-2020 yılları arasında yıllık ortalama %33,9 büyümüştür. (Kaynak: TEİAŞ - Aralık 2020 Kurulu Güç Raporu)

Sürdürülebilir kalkınma yalnızca çevresel kaygılarla sınırlı olmayıp, sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) olmak üzere üç boyutta kapsamakta ve bunlar şirketlerin gelecekteki finansal performansının daha iyi belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilirlik ve iklime entegre portföyler yatırımcılara daha iyi risk uyarlı getiri sağlayabilmektedir. Sürdürülebilirliğin yatırım getirileri üzerindeki etkisinin artmasıyla birlikte, sürdürülebilir yatırımın ileriye dönük müşteri portföyleri için en güçlü temel olduğu düşünülmektedir.

Sürdürülebilirlik ve ESG çoklu etki ve amaç sağlayarak şirketin tam potansiyel değerine yaklaşmasına imkan sunmaktadır. Finansal faktörler artık değerin tek itici gücü olarak görülmemekte, yatırımcılar sadece geleneksel finansal performansa değil, aynı zamanda ESG performansına da odaklanan karar alma kriterleri uygulamaktadır. Fosil yakıtlardan erken uzaklaşan ve yeşil gelir elde eden firmalar daha iyi performans göstererek ESG uygunluğunun hissedar getirilerini pozitif etkilediğini göstermektedir.

Öne çıkan konular

Sürdürülebilirlik ve Biyokütle

ESG ile Sürdürülebilir Finans ve Değer Yaratmak

Yeşil Sertifikasyonlar

Biyokütle Kaynakları ve Kullanım Alanları

Biyoenerji Formları

Biyokütle ve Biyoenerji Çevrim Yöntemleri

Biyokütle Teknolojilerinde Yenilikler ve Trendler
Biyoenerji ve Yan Ürünlerinin Ticareti

Atık Yönetimi

Türkiye Biyokütle Sektöründeki Önemli Oyuncular

Biyokütle Sektöründeki Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

Biyokütle Sektöründeki Temel Mevzuat ve Yönetmelikler

Biyokütlenin Geleceği

İletişim

Murat Çolakoğlu

Murat Çolakoğlu

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6086

Serkan Aslan

Serkan Aslan

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Eray Kumdereli

Eray Kumdereli

Değerleme ve Modelleme Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5346

Bizi takip edin