Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Döngüsel ekonominin yükselişi

Geleceğin enerji dönüşümünü bugünden planlamak

Döngüsel ekonomi yolculuğu

Enerji, altyapı ve doğal kaynaklar sektörlerindeki şirketler döngüsel ekonominin gelişiminde önemli bir rol üstlenme potansiyeline sahip bulunuyor. Döngüselliği hızlandırabilecek teknolojik gelişmelerin çoğu, bu sektörün faaliyet alanlarının kapsamı içinde yer alıyor. Bu gelişmeler, kompozit malzeme ve verimlilik, elektrifikasyon, hidrojen üretimi, biyokimya ve sentetik kimya ve karbon yakalama ve kullanma alanlarındaki yenilikleri içeriyor.

Yeniden başlat

Tüm dünyayı etkileyen beş önemli konu milyonlarca insanın yaşama ve çalışma şeklini kökünden değiştiriyor: Asimetri (asymmetry), değişim (disruption), yaş (age), kutuplaşma (polarisation) ve güven (trust) (ADAPT yaklaşımımız) Küresel pandeminin değişim ihtiyacını hızlandırmasının yanı sıra döngüsel ekonominin sunduğu yeniden başlatma fırsatı zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olacak.

  •  Değişim: Döngüsellik sayesinde daha sürdürülebilir bir ekonomi modeli geliştirerek iklim değişiminin yarattığı yıkıcı tehdidin ve kaynaklar üzerinde yarattığı baskının üstesinden gelmek mümkün.
  • Asimetri ve kutuplaşma: Toplumların ve ülkelerin birbirlerinden uzaklaştığı bu dönemde döngüsellik, karşılıklı bağımlılığı ve ortak faydayı vurguluyor.
  • Güven: Kurumlara duyulan güven yıprandıkça, döngüsellik daha şeffaf tedarik zincirleri geliştirme ve çevresel ve sosyal sorumlulukları göz önünde bulunduran uygulamaları hayata geçirme fırsatı sunuyor.

Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye

İklim ile ilgili endişeler geleneksel “al, kullan, at” süreçlerini içeren doğrusal ekonomi ve iş modelleri üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Bu doğrusal ekonomik yaklaşımın aksine döngüsel ekonomi, atık miktarının en aza indirildiği, hatta tamamen ortadan kaldırıldığı, karbon dahil olmak üzere kaynakların yeniden kullanıldığı kapalı bir döngü yaratarak ekonomik faaliyetleri malzeme ve enerji tüketiminden bağımsız hale getiriyor. Petrol, doğal gaz veya madencilik gibi doğası gereği doğrusal bir iş modeline sahip şirketler bile operasyonlarını belli oranda döngüsel hale getirebilir. Bu sebeple döngüselliğin enerji, altyapı ve doğal kaynak sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere sunabileceği fırsatları ele alıyoruz.

Döngüsellik esasları ve stratejileri

Döngüsellik, üç kapsayıcı esas (yenilenebilir girdilere öncelik ver, ürünü maksimum verimle kullan, yan ürün ve atıkları geri kazan) ve bunlara karşılık gelen 10 strateji üzerine kurulabilir. 

Kaynak kaybından kaynak kazanımına

Enerji, altyapı ve doğal kaynak sektörlerindeki şirketlerin yönetim kurulları kaynak kullanımlarını yeni bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve iş modellerindeki riskleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Döngüsellik, şirketlerin stratejik seçenekleri değerlendirmelerini, kaynakları daha dikkatli kullanmalarını ve uygun olan durumlarda kaynakların “beşikten beşiğe” (Cradle to Cradle – C2C) yaklaşımı ile değerlendirilmelerini sağlıyor.

Döngüsellik yolunda altı adım

Number 1

Döngüsellik fırsatlarınızı belirleyin.

Mevcut operasyonel ayak izinizin ve yönünüzün sizi nereye götürdüğünü belirleyin. Operasyonlarınızı ve tedarikçilerin, müşterilerin ve paydaşların meydana getirdiği çevrenizi derinlemesine analiz ederek döngüsellik fırsatlarınızı değerlendirin.

Number 2

Stratejiniz ve vizyonunuz hakkında net olun.

Döngüsellik hedefinizi belirleyin ve bu hedefe ulaşmanızı sağlayacak stratejik temelleri oluşturun. Hedefinizi gerçekleştirecek kişilerin hedefi anlamasını ve tüm şirkete anlatmasını sağlayın.

Number 3

Döngüsel dönüşüm rotanızı planlayın.

Bazı şirketler için küçük adımların atılması yeterli olabilir. Bazılarının ise, tüm iş modellerini dönüştürmesi gerekebilir. Her iki durumda da döngüsel dönüşümünüzü gerçekleştirmenizi sağlayacak şirketinize özgü becerileri belirleyin.

Number 4

Döngüselliğe yönelik iş birlikleri ve yaklaşımlar geliştirin.

Etkili bir döngüsel ekosistem oluşturmak için ihtiyacınız olacak ilişkileri ve iş birliklerini kurun. Döngüsel ekosistemler, iyi işleyen piyasalarda destekleyici bir yaklaşımın parçası olmalı ve net kurallara, döngüselliğe özgü bir altyapıya ve lojistik ağlara sahip olmalı.

Number 5

Döngüselliğe doğru ilerlemeyi ölçün, gözden geçirin ve duyurun.

Uygun yönetim ve raporlama süreçleri ile döngüsellik adımlarınızı takip edin ve bu süreçleri, döngüsellik stratejinizi daha da net hale getirmek için kullanın.

Number 6

Rakiplerinizden, müşterilerinizden ve yasal düzenlemelerden bir adım önde olun.

Kendi döngüsel dönüşümünüzü planlayarak hayata geçirin.

İletişim

Murat Çolakoğlu

Murat Çolakoğlu

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6450

Bizi takip edin