Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu 2017

 • Toplam işlem
  değeri
  2017 yılında bir önceki yıla göre %72 artsa da, son 10 yılın ortalamasının gerisinde
 • Özel sektör
  işlemleri
  2017 yılında, toplam işlemlerin %86’sını oluşturdu
 • Yerel ve yabancı yatırımcılar
  2017 yılında gerçekleşen işlemlerde, sırasıyla %49 ve %51’lik payla dengede

Türkiye enerji sektöründeki birleşme ve satın alma işlemlerini yıllık olarak inceleyen raporun bu yıl 10. sayısı hazırlandı.

Bu sayıda, 2017 yılındaki işlemlerin ve 2018 yılına ilişkin beklentilerin yanı sıra, geçtiğimiz 10 yılda Türkiye enerji sektörünü şekillendiren ana değişimler de ele alınıyor.
Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, artan enerji talebi, özelleştirmeler, yenilenebilir enerji alanındaki önemli düzenlemeler, elektrikte spot piyasasının gelişimi ve akaryakıt sektöründe intifa sözleşmelerindeki düzenlemeler Türkiye enerji sektöründeki belirleyici gelişmeler oldu.
2018 yılına ilişkin büyük bir özelleştirme öngörülmezken, işlem hacminin daha çok özel şirketler tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Siyasi istikrar, Türk Lirası’ndaki toparlanma ve düzenlemelerdeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması gibi faktörlerin, 2018 yılında Türkiye enerji piyasasındaki işlem potansiyeli üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor.

Son 10 yılda elektrik üretimi ve dağıtımı ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi enerji anlaşmalarının önemli bir bölümünü oluşturdu. 2008 yılından beri yaklaşık 46,4 milyar dolar tutarında 345 işlem gerçekleştirildi.

2017 yılında ise, toplam işlem değerinde 2013 yılından beri görülen aşağı yönlü eğilim sona erdi. 2017 yılında toplam değeri 3,45 milyarı bulan 33 işlem gerçekleştirildi. Petrol Ofisi’nin 1,45 milyar dolara Vitol’a satışı yılın anlaşması oldu.

İletişim

Murat Çolakoğlu

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektörü Lideri, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6086

Engin Alioğlu

Petrol ve Gaz Lideri

Telefon: +90 212 376 5304

Ediz Günsel

Elektrik ve Altyapı Lideri

Telefon: +90 212 326 6040

Tolga Taşdelen

Doğal Kaynaklar Lideri

Telefon: +90 212 326 6086

Bizi takip edin: