Türkiye Sonuçları: 26. Küresel CEO Araştırması

Geleceğin yarışında koşarken bugünün yarışını kazanmak

PwC'nin Ekim ve Kasım 2022'de 105 ülke ve bölgede 4.410 CEO, Türkiye’den ise 87 CEO’nun katılımı ile gerçekleştirdiği 26. Küresel CEO araştırmasına göre, CEO'ların yaklaşık dörtte üçü (%75) küresel ekonomideki büyümenin önümüzdeki yılda yavaşlayacağını düşünüyor. Zorlu koşullara ek olarak, CEO'ların yaklaşık %40'ı şirketlerinin mevcut gidişatlarına devam etmesi halinde, önümüzdeki 10 yılda ekonomik olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor.


105

Ülke/Bölge

4.410

CEO

87

Türkiye’den CEO’lar


“Makroekonomik dalgalanmalar, küresel yüksek enflasyon ve gergin bir jeopolitik gündem küresel düzeyde CEO’larda çok uzun süredir görülmeyen karamsarlığa yol açtı. Liderler, şirketlerinin geleceğini etkileyecek uzun vadeli risklere karşı stratejik kararları masaya yatırırken, aynı zamanda kısa vadeli riskleri de belirlemeli ve bu risklere yönelik önlemler üzerinde de harekete geçmeliler. Bütün bunlarla birlikte, “Büyük istifa” dalgası, CEO’lara bu ikili zorluğa karşı geçerli ve önemli aksiyonlar alsalar bile, yetenekli çalışanları ellerinde tutamadıkları zaman bu çabaların boşa çıkabileceğini de gösterdi. Bu baskılara rağmen, liderler çalışanlarını ön planda tutup merkeze koymaya devam ediyorlar. Dünyadaki değişim hızından hiçbir şey kaybetmiyor; CEO’ların amacı sadece şirketlerini geliştirmek değil, aynı zamanda gelecekte de hayatta tutmak. Bu nedenle kısa vadeli riskler ile uzun vadeli sonuçlara yönelik gündemlerini doğru bir şekilde dengelemeliler.’’

Cenk Ulu | Ülke Kıdemli Ortağı, PwC Türkiye

Playback of this video is not currently available

23:30

Cenk Ulu - PwC 26.Küresel CEO Araştırması – Bloomberg HT -

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu 8 Mart 2023 tarihinde Bloomberg HT’de konuk olduğu “Seans Ortası” programında PwC 26. Küresel CEO Araştırması’nın sonuçlarını ve depremlerin Türkiye ekonomisine yarattığı etkilerini değerlendirdi.

Chapter 3 image

Günün gerilimi

CEO’ların kısa vadede karşı karşıya olduğu en önemli zorluk küresel ekonominin durumu. Bu seneki araştırmaya katılan CEO’ların dörtte üçünün, küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki 12 ayda yavaşlayacağını düşünmesi kuşkusuz şaşırtıcı değil.Türkiye’deki CEO’lar için de sonuç farklı değil; %15’i küresel ekonomik büyümenin artacağını düşünürken, %77’si küresel ekonomik büyümede yavaşlama bekliyor. 

Sizce gelecek 12 ay içinde küresel ekonomik büyüme artacak mı, aynı mı kalacak yoksa azalacak mı?

Türkiye’deki CEO’ların %15’ine göre ekonomik büyüme artacak, bu oranlar geçen seneki iyimserlik düzeyinin oldukça altında.

Türkiye'deki CEO'lar

CEO’ların kendi şirketlerinin büyümesine duydukları güven de ciddi şekilde azaldı. Genel olarak CEO’lar üç yıllık gelir artışı potansiyellerine daha fazla güven duyuyorlar. Türkiye’deki CEO’lar ise, şirketlerinin 12 aydaki büyüme potansiyeli hakkında genel olarak umutlu (%47) ancak bu oran geçen sene daha yüksekti (%72). Bununla birlikte, kısa dönemle kıyaslayınca, gelecek üç yıldaki büyüme potansiyellerine biraz daha fazla güven duyuyorlar (%63).

Şirketinizin gelecek 12 ay/3 yıl içindeki gelir artışı potansiyeline ne kadar güveniyorsunuz?

Güveniyorum ve çok güveniyorum yanıtı veren CEO’lar

Türkiye'deki CEO'lar

Playback of this video is not currently available

0:57

Chapter 1 image

Gelecek için yarış

Küresel CEO’ların ve Türkiye’deki CEO’ların kısa vadeli endişeleri ortak; CEO’lar önümüzdeki 12 ayda en çok enflasyona, makroekonomik dalgalanmalara ve jeopolitik risklere maruz kalacaklarını düşünüyorlar. Türkiye’deki CEO’ların kısa vadede enflasyondan etkilenme konusundaki öngörüleri (%74) küresel CEO’lara göre daha yüksek (%40). 

CEO’ların orta vadeli, yani beş yıllık görünümle ilgili düşünceleri ise farklı. Orta vadeli görünümde, kısa vadede öngörülen önemli risklere siber riskler ve iklim değişikliği de ekleniyor. Küresel CEO’lar orta vadede en çok makroekonomik dalgalanmalardan endişelenirken, Türkiye’deki CEO’lar jeopolitik çatışmaları ilk sıraya koyuyorlar.

Sizce, şirketiniz aşağıdaki önemli tehditlere ne kadar maruz kalacak?

‘Yüksek derecede maruz kalacak’ ve ‘çok yüksek derecede maruz kalacak’ diyen CEO’lar

Türkiye'deki CEO'lar

CEO’lar sektörlerinde kârlılıkla ilgili birçok zorluk olduğunu düşünüyorlar

Sizce, önümüzdeki on yılda aşağıdaki faktörler, sektörünüzdeki kârlılığı ne kadar etkileyecek (artıracak veya azaltacak)?

(‘Fazla’ ve ‘çok fazla’ yanıtı veren CEO’lar)

Türkiye'deki CEO'lar

Chapter 3 image

İklim değişikliği

Küresel CEO’lar önümüzdeki 12 ayda iklim değişikliği riskinin; fiziksel varlıklarından çok, maliyet profillerini ve tedarik zincirlerini etkileyeceğini düşünüyorlar. Türkiye’deki CEO’lar ise, maliyet profillerinin oldukça kısıtlı ölçekte etkilenmesini bekliyor (%30), sadece %6’sı fiziksel varlıklarının iklim değişikliğinden büyük veya çok büyük ölçekte etkilenmesini bekliyor. İklim değişikliğinin tedarik zincirine büyük veya çok büyük ölçekte etki etmesini bekleyenlerin oranı %25, orta ölçekte etki etmesini bekleyenlerin oranı ise %34. Araştırmaya göre en fazla aksiyon alan CEO’ların aynı zamanda risklere en fazla maruz kaldığını düşünen CEO’lar olduğu görülüyor.

Sizce önümüzdeki 12 ayda şirketinizin aşağıdaki bölümleri iklim riskinden ne derece etkilenecek?

Türkiye'deki CEO'lar

Chapter 2 image

Tehditler

Jeopolitik riskler CEO’ların gündemlerinde üst sıralara çıktı. Jeopolitik krizlerde riskleri en aza indirebilmek için şirketler, tedarik zincirlerine, siber güvenliğe ve pazardaki varlıklarını güçlendirmeye yatırım yapıyor. Türkiye’deki CEO’lar içerisinde jeopolitik riske maruz kaldıklarını belirtenlerin önceliği, yeni pazarlar bulmak veya halihazırdaki pazara farklı uyum stratejileri geliştirmek (%68). Küresel CEO’lardan farklı olarak siber güvenlik ve veri gizliliği yatırımları %35 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Önümüzdeki 12 ayda karşınıza çıkabilecek jeopolitik çatışmalarla baş edebilmek için şirketinizin almayı düşündüğü önlemler var mı? Varsa, bu önlemler neler?

Türkiye'deki CEO'lar

Chapter 3 image

Sonuç olarak

CEO’ların karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için kendi takvimlerinden başlayarak gündemlerini meşgul eden konular ve gelecek arasında bir denge yakalamaları gerekiyor. Hem Küresel CEO’lar hem de Türkiye’deki CEO’lar mevcut çalışma düzenlerinde halihazırdaki operasyonel performansa yoğunlaşırken, eğer boş bir takvimle her şeye baştan başlama imkanları olsaydı, gelecekteki talepleri karşılamak için şirketi ve şirket stratejisini dönüştürmeye vakit ayıracaklarını belirtiyorlar.

Çalıştığınız süre içerisinde aşağıdakilerin her birine zamanınızın ortalama yüzde kaçını ayırıyorsunuz? Şu anda öğrendiklerinizin ışığında, eğer boş bir takvimle her şeye baştan başlayabilseydiniz, bir CEO olarak zamanınızın ne kadarını neye ayırırdınız?

Türkiye'deki CEO'lar

Dönüşüm söz konusu olduğunda ise CEO’lar için teknoloji ve dönüşüm odaklı yatırımlar önem taşıyor. Türkiye’deki CEO’ların %93’ü süreç ve sistem otomasyonuna, %82’si ise bulut, yapay zeka ve diğer ileri teknoloji uygulamalarına yatırım yapmayı düşünüyor. %75’i ise öncelikli alanlarda şirket çalışanlarının yetenek gelişimini sağlayacağını belirtiyor.

Şirketiniz önümüzdeki 12 ay içinde aşağıdaki yatırımlardan hangilerini yapacak?

Baz: Önümüzdeki 12 ay içinde aşağıdaki alanlardan herhangi birine yatırım yapacak olan katılımcılar.

Türkiye'deki CEO'lar

İletişim

Aslıhan Dellaloğlu Karacalı

Aslıhan Dellaloğlu Karacalı

Pazarlama ve İletişim, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6570

Bizi takip edin: