Nisan 2024

Tüketici Davranışları Araştırması

Tüketici Davranışları Araştırması 2023
  • Araştırma
  • 20 dakikalık okuma
  • 16 Nisan 2024

Tüketici Tercihlerinin Geleceği:
Yüksek Standartlar

Tüketici Davranışları Araştırmamızda, yerel ve küresel dinamiklerin etkisindeki Türkiye ekonomisinde, tüketici güvenini şekillendiren parametreleri, markalardan beklentileri, deneyim ve sürdürülebilirlik özelinde bilinirlik, tutum ve davranışları irdeleyen bir analiz ortaya koymak için çalıştık.

Araştırmanın temel bulguları 4 ana başlık altında toplanıyor. 

 

Tüketici Beklentileri ve Gelecek Adımlar

Tüketici neden online alışveriş kanallarını tercih ediyor?

Tüketicilerin uzunca bir süredir hayatımızın önemli bir parçası olan online alışveriş kanallarını kullanım sıklığı geçtiğimiz seneye oranla artış gösterdi. Tüketicilerin online alışverişi tercih etme nedenlerine bakıldığında bu sene de geçtiğimiz araştırmada olduğu gibi fiyat karşılaştırma kolaylığı, fiyat avantajı, alışveriş kolaylığı, ürün çeşitliliği ve hızlı alışveriş imkanı olduğunu görülüyor.

online alışveriş kanallarının tercih edilmesi

Ürün değerlendirmeleri ve kullanıcı yorumları gibi bilgilerle desteklenen online alışveriş, müşterilere daha bilinçli ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmanın yanında, kişiselleştirilmiş öneriler, kampanyalar ve deneyimler ile önemini her geçen gün artırıyor.

Online alışverişte yurt dışı kanalları

Yurt dışındaki tedarikçilerden yapılan online alışverişlerin geçtiğimiz araştırma dönemine göre yoğunlaştığını görüyoruz. 2022’de %43 olan “yurt dışından hizmet veren online alışveriş platformlarını kullanma” oranı 2023’de %58’e yükseliyor, ortalama kullanım sıklığı 2022’de ayda 2.6 kez iken 2023’de 4 kez olarak karşımıza çıkıyor. Bunun altında yatan faktörlere bakıldığında birkaç temel konu ön plana çıkıyor.

  • Fiyat avantajı: Dövize endeksli olmasına rağmen, yurt dışı fiyatlar yurt içi satıcıların sunduğu fiyatlara göre daha avantajlı seçenekler sunuyor.
  • Ürün çeşitliliği: Yurt dışı tedarikçiler yüksek ürün çeşitliliği sağlıyorlar. 
  • Garanti / yerel servis olanakları: Bazı ürünler garanti ve servis olanağı sunulmamasına rağmen yurt dışı kanal tercihini etkilemiyor. 
Online alışverişte yurt dışı kanalları

Tüketici ve Etkileşim

Tüketici ile veriye dayalı iletişim önemini artırmaya devam ediyor.

Tüketicilerin mağazaları tercih etmesinin en önemli nedenlerinin mağazada ürünü görüp incelemek, mağazaların yakın olması, kişisel alışveriş deneyimi sunması ve mağazaya gitmenin sosyal yönlerinin sevilmesi olduğu görülüyor.

Diğer yandan tüketicilerin büyük bir kısmı ürünler hakkında bilgiyi hem mağazalardan hem de online kaynaklardan ediniyor. Bunun neticesinde belirli kategorilerde ürünleri mağazada inceleyip, sonrasında online platformlardan satın almayı tercih edebiliyorlar.

Tüketicilerin satın alma kararlarında aile ve arkadaş çevresinin yanı sıra internet haberleri ve sosyal medyanın büyük etkisinin olduğu görülüyor. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanya ve indirim duyuruları, anında erişim sunarak alışveriş deneyimini daha cazip hale getiriyor ve anlık satın alma kararlarını yönlendiriyor.

Daha fazlası için tıklayınız

Tüketici ve Etkileşim

Tüketici ve Sürdürülebilirlik

Alışverişlerde tercih nedenleri artık sadece kişisel memnuniyetle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda doğal kaynakları koruma, çevresel etkiyi azaltma ve adil ticaret uygulamalarını destekleme amacını da taşıyor. Bu bilinçlenme süreci, tüketicilerin yanı sıra markaları da daha sorumlu ve çevreci uygulamalara yönlendirerek, pazar dinamiklerini değiştiriyor ve böylece daha sürdürülebilir bir tüketim kültürü oluşuyor.

Yenilenebilir enerji, geri dönüşümlü malzemeler, adil ticaret uygulamaları gibi unsurları içeren sürdürülebilir ürünler, tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmalarina ve çevresel etkileri azaltmalarına olanak tanıyor. 

Bu bilinçlenme süreci, tüketicilerin yani sıra markalari da daha sorumlu ve çevreci uygulamalara yönlendirerek, pazar dinamiklerini değiştiriyor ve böylece daha sürdürülebilir bir tüketim kültürü oluşuyor. 

Tüketici ve Sürdürülebilirlik

Tüketiciler sürdürülebilirlik konusundaki ana sorumluluk sahibini %50 oranla kamu yönetimi olarak görmeye devam ediyor. Geçen seneki araştırmada bu oran %64 idi. İkinci sırada sorumluluğu verdikleri markaların payının ise 7 puan artarak %11’e ulaşıyor. Benzer şekilde STK’ların da sürdürülebilirlik konusundaki sorumluluğunu %6 ile geçen seneye göre (%4) daha fazla yorumlayan tüketiciler, bu konudaki kendi paylarını ise geriye çekiyorlar. Önceki araştırmaya göre 4 puan azalışla, tüketicilerin sadece %9’u sürdürülebilirlik ile ilgili sorumluluğun kendilerinde olduğunu düşünüyor.

Daha fazlası için tıklayınız

Yenilenebilir enerji

Tüketici Davranışları Araştırması

Rapora ulaşmak için tıklayınız

Raporu incele (PDF of 1.03mb)

İletişim

Cihan Harman

Cihan Harman

Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6067

Yiğit  Arslan

Yiğit Arslan

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin