Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü


Türkiye'deki KOBİ'lerin E-ticaret ve E-ihracat Alışkanlıkları

E-ticaret faaliyetleri küresel düzeyde ivme kazanmış, günlük yaşamın temel bir parçası ve ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri haline gelmiştir. Bu çerçevede, çevrimiçi kanallar; alışveriş deneyiminin iyileştirilmesi, coğrafi sınırların aşılması ve sınır ötesi ticaretin önünün açılmasında işletmelere pek çok fırsat sunmaktadır. Dünyada artan e-ihracat faaliyetleri, çevrimiçi perakendecilerin ve benzeri hizmet sağlayıcıların da katkısıyla “sınır tanımayan” bir dünyanın temel taşlarını oluşturmaktadır.

E-ihracat faaliyetleri, e-ticaret pazar segmentinin önemli bir dilimini temsil etmektedir, ancak mevcut durumda Türkiye'deki KOBİ'lerin e-ihracat faaliyetlerine ilişkin kısıtlı düzeyde bilgi bulunmaktadır. Bundan hareketle PwC Türkiye, Amazon Türkiye iş birliği ile Türkiye’deki KOBİ’lerin E-ticaret Görünümü raporunu hazırlamıştır. Söz konusu rapor, Amazon Türkiye'nin mevcut ve potansiyel satış ortaklarını ve Türkiye’deki KOBİ’leri yönlendirmek, büyümelerine katkıda bulunmak ve dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, ülke genelinde 2.000'den fazla KOBİ'nin çevrimiçi kanallar aracılığıyla hem iç hem dış pazarlara erişiminde karşılaşılan zorlukları ayrıntılı bir biçimde ortaya koyan, firmaların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamayı hedefleyen bir anket çalışması yürütülmüş ve sonuçlar içerik kapsamında değerlendirilmiştir. 


Çalışmamızın ana bulguları aşağıdaki gibidir:

Anket bulgularımız e-ticaretin Türkiye'de hızlı bir büyüme kaydettiğini göstermektedir, ancak Türkiye pazarında faaliyet gösteren firmaların e-ticaret alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini e-ihracat alanında avantaja çeviremedikleri görülmektedir.

Ankete katılan KOBİ'lerin %25,3'ü e-ticaret faaliyetlerinde bulunmaktadır. Buna nazaran ankete katılan KOBİ'ler arasında e-ihracat yapanların oranı %4,1'dir; dolayısıyla Türkiye genelinde KOBİ'lerin e-ihracat gerçekleştirme oranlarının henüz düşük olduğu vurgulanmakla birlikte, bu alanda ciddi bir gelişim potansiyeli olduğu anlaşılmaktadır.

E-ihracat yapan KOBİ'lerin temel olarak hedef pazarlara erişim, ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı ekseninde desteğe ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.

Olgunluk Analizi

Anketten elde edilen bilgiler ışığında, e-ihracat yapan KOBİ'ler arasında çevrimiçi pazaryeri operatörlerini kullanmayanların genellikle hizmetleri ile ilgili farkındalık seviyesinin düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, ankete katılan KOBİ'lerin %55'inin pazaryeri operatörleri hakkında yeterli altyapı ve teknik bilgiye sahip olmadıkları gözlemlenmektedir.

Saklama ve İmha

Bu satıcıların hedeflerine ulaşmak için web sitelerine yatırım yapılması (%45), reklam harcamalarını artırılması (%39) ve sosyal medya platformları aracılığıyla müşterilere ulaşılması (%37) gibi noktalara odaklandıklarını göstermektedir. 

Kişisel Veri İhlal Yönetimi

Türkiye’deki e-ticaret trendlerinin benimsenmesi ile birlikte KOBİ’lerin e-ticarete katılımı artırılmalı, bu doğrultuda etkin strateji ve politikaların geliştirilmesi desteklenmelidir.

İletişim

Akif Koca

Akif Koca

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 312 457 4579

Yasemin Bekgöz

Yasemin Bekgöz

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6840

Bizi takip edin