Yeni dünya. Yeni yetenekler.

Herkes dijital dünyada öğrenme, çalışma ve bu dünyanın bir parçası olma hakkına sahip olmalı.

Mesleklerimiz hızla değişiyor. İş dünyasında birçok yeni rol ortaya çıkarken birçok rol de tamamen yok oluyor. Hali hazırda sahip olduğumuz yetenekler ile dijital dünyadaki meslekler ve yeni iş alanları için gerekli olan yetenekler arasındaki uyuşmazlık ise çağımızın en önemli sorunlarından biri.

Dijital yetenekleri geliştirme ihtiyacı eğitimcilerin, hükümetlerin ve işletme liderlerinin bir araya gelmesini gerektiren karmaşık bir konu.

Önümüzdeki dört yıl içinde, PwC dijital çağa uygun yeteneklerin geliştirilmesi için 3 milyar ABD Doları yatırım yapacak. Öncelikli olarak çalışanlarımızın eğitimine ve müşterilerimiz ile kuracağımız ilişkileri güçlendirecek teknolojilere yapacağımız bu yatırımla yarının çalışanlarını bugün birlikte yetiştirebiliriz. Bu süreçte, dünyayı daha dayanıklı, yetenekli ve kapsayıcı bir yer haline getireceğiz.

 

İnsanlar teknolojinin meslekler üzerindeki etkisi hakkında gerçekten ne düşünüyor?  

22.000’den fazla çalışandan geleceğe dair umut ve korkularını paylaşmalarını istedik. Çalışanlar şunları söyledi:

Değişim kapıda

 • Çalışanlar otomasyonun işlerini değiştireceğini biliyor ve işlerine devam edebilmek adına yeni yetenekler kazanmak istiyor.  
  • Çalışanların %53’ü, gelecek on yıl içinde, otomasyonun işlerini önemli ölçüde değiştireceğini veya gereksiz hale getireceğini düşünüyor. Katılımcıların yalnızca %28’i bunun olmayacağı kanısında.
  • Gelecekteki iş bulma ihtimallerini arttırmak için yetişkinlerin %77’sinin ya şu anda yeni yetenekler edinmesi ya da tümüyle yeniden eğitim alması gerekecek. Bunların %35’i ise buna “tamamen katılıyor”.

Dijital yetenekler anahtar niteliğinde

 Aslında, çoğu çalışan yeni teknolojileri olumlu karşılıyor.

 • Çoğunluk (%61) teknolojinin günlük işlerine olan etkisinden memnun.  
 • Ancak, çalışanların yalnızca üçte birine (%33) normal görevlerinin yanı sıra dijital yeteneklerini geliştirmek için fırsat veriliyor.

Fırsatlar beklemede

Katılımcıların en az yarısı otomasyonun riskten çok fırsat sunacağına inanıyor.  Otomasyonun iş beklentilerini geliştireceğine ve onlara dijital yetkinlik kazandıracağına ya da uzmanlaşmalarına yardım edeceğine inanıyor.

 • Dünya çapındaki katılımcıların %50’si “otomasyonun riskten çok fırsat sunacağına”  inanıyor. %20’si ise tam tersini düşünüyor.
 • Küresel katılımcıların %60’ı teknolojinin iş imkanlarını arttıracağına inanıyor.  %26’sı iş imkanlarını kısıtlayacağını, %14’ü ise hiçbir fark yaratmayacağını söylüyor.  

Eğitim önemli

Eğitim seviyesi kişilerin iyimserliğini etkiliyor.  Üniversite mezunu katılımcılar teknoloji ve gelecekteki iş bulma beklentileri hakkında iyimserler ancak mevcut işlerinin önemli ölçüde değişebileceğini ya da kaybolacağını düşünüyorlar.  Genç katılımcılar belirli bir teknoloji alanında yetkinlik geliştirmeyi tercih ederken, yaşlı katılımcılar ise öğrenmede ve gelişen yeni teknolojilere uyum sağlamadaki yetkinliklerini geliştirmek istiyor:  

 • Orta öğrenimden sonra eğitimine devam etmeyenler için fırsatlar gittikçe azaldığı için korku daha fazla oluyor.
  • Orta öğrenim sonrası eğitim almamış yetişkinlerin üçte birinden fazlası (%34) yeni dijital yetenekler kazanmadıklarını söylüyor, bu oran üniversite mezunlarında %17.
  • Yüksek öğrenim eğitimi almayan çalışanlara işverenleri tarafından daha az eğitim imkanı sunuluyor (%38’e herhangi bir imkan sunulmazken bu oran üniversite mezunlarında %20). Anlaşılacağı üzere, bu çalışanlar gelecekleri hakkında en kaygılı ve endişeli grup.  

İlgili içerikler

İletişim

Pazarlama ve İletişim

İstanbul, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Bizi takip edin