Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2019

Sigortacılık sektörünün önündeki en büyük riskler hangileri?

#sigortaciliktaongorulenriskler

Yönetim kurulunun gündeminin en üst sırasındaki riskler hangileri?

Finansal Yenilik Etüt Merkezi (Centre for the Study of Financial Innovation – CSFI) ile birlikte hazırladığımız çalışma, dünyanın her yerindeki sigorta sektörü uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda sigorta sektörünün karşı karşıya olduğu riskleri ortaya koymayı hedefliyor. 2007 yılından bu yana 2 yılda bir hazırlanan rapora bu yıl Türkiye de dâhil 53 ülkeden 927 katılımcı katkı sağladı. Türkiye’den ise toplam 27 katılımcının görüşleri yer aldı.

Çalışma kapsamında bu yıl alınan görüşlerin genel olarak 2017’deki değerlendirmelere göre daha karamsar olduğu görülüyor. Bu karamsarlık büyük ölçüde teknolojideki ilerlemeler ile ortaya çıkan operasyonel riskler ve sektörü yakından ilgilendiren değişim yönetimi ve siber risklerden kaynaklanıyor.

Sigortacılıkta Öngörülen Riskler, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan CSFI tarafından yürütülen ve PwC’nin katkılarıyla yürütülen bir araştırmadır. Söz konusu araştırma, sigorta sektörü uzmanlarının mevcut riskler ile geleceğe yönelik trendler konusunda görüşlerini öğrenmeye yönelik bir anket çalışmasına dayanıyor.

En büyük küresel riskler

 • İş yapış şekilleri ve kullanılan teknolojinin acilen modernleştirilmesi gerekliliği, önümüzdeki 2 ila 3 yılda küresel sigorta sektörünün önündeki en büyük tehdidi oluşturuyor.
 • Bu yıl ilk defa teknoloji riski en üst sırada yer aldı.
 • Teknoloji riski, siber risk, değişim yönetimi ve rekabet gibi öne çıkan diğer risklerin de temelinde yer alan oldukça kapsamlı bir başlık.

 

 • Siber suçlardan kaynaklanan tehdit hem 2017 hem de 2019 araştırmasında ikinci sırada yer alıyor.
 • Siber risklere yönelik kaygıların bu yıl önceki yıllara göre arttığı görülüyor.

 

 • Değişim yönetimi 2017 yılında ilk sırada yer alırken, bu yıl teknoloji birinci sırada yer aldı.
 • Değişim karşısında yeterli önlemleri alamama riskinin sigorta şirketlerine vereceği zarar acil konulardan biri olarak görülmeye devam ediyor.

 

 • Mevzuat değişiklikleri ile ilgili yoğun gündem mevzuatı bir endişe kaynağı olarak üst sıralara yerleştiriyor.
 • Katılımcılar, yasal uyum maliyetleri ve zorlukları ile ilgili rahatsızlıklarını paylaşırken, orantısız uyum şartlarının sermaye, tüketicilerin korunması ve ürünlerin bulunabilirliği gibi alanlarda ortaya çıkarabileceği potansiyel zararlara işaret ediyor.

 

 • Sigorta sektörü uzmanlarının aldığı önlemler sayesinde bu konuda olumlu gelişmeler görülse de, yatırım performansı konusunda endişelerin yoğun olmaya devam ettiği görülüyor.
 • Her ne kadar, son yıllarda düşük getiriler sigorta şirketlerini üretim faaliyetlerinden daha fazla gelir elde etmeye yöneltse de, birçok katılımcı yatırım gelirlerinin ana kâr kalemlerinden biri olduğunu belirtiyor.

 

Türkiye sigorta sektörü için öne çıkan riskler

Teknoloji

İklim Değişikliği

Değişim Yönetimi

Türkiye’den katılımcılar yeni iş modelleri, adaptasyon ve veri güvenliği konularında, teknolojik değişimle gelen zorluklar karşısında küresel ölçekteki endişeyi paylaşıyor. Zira, teknoloji bir risk unsuru olarak 2017 yılındaki sıralamada 6. sırada yer alırken, bu yıl ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’nin kredi riski, iklim değişikliği ve makroekonomi başlıklarında küresel sıralamadan ayrıştığı görülüyor. Kredi riski küresel olarak 17. sırada yer alırken, Türkiye’de 10. sırada yer alıyor. Küresel olarak 6. sırada yer alan iklim değişikliğinin ise Türkiye sıralamasında 2. sırada yer aldığı görülürken, makroekonominin küresel olarak 9, Türkiye’de 4. sırada yer alması diğer dikkat çekici sonuçlar olarak öne çıkıyor.

Yanıtlar mevzuat ve uyumdan kaynaklanan maliyetlere bağlı endişelerin yoğun olduğunu gösteriyor. Son olarak yeni rekabet türlerinin de katılımcılar arasında bir maliyet baskısı yarattığı anlaşılıyor.

Küresel ve Türkiye sıralamasındaki belirgin farklar (Türkiye sıralamasında küresel listeye göre daha aşağıda ya da daha yukarıda olan başlıklar)

 • Kurumsal yönetim (+11)
 • Kredi riski (+7)
 • Makroekonomi (+5)
 • Politik etkenler (+5)
 • İklim değişikliği (+5)
 • Rekabet (-6)
 • Siber riskler (-7)
 • İnsan kaynakları (-8)

Sigortacılık sektöründe öngörülen ilk 10 riskin yıllar içinde değişimi
 

dataKüresel2015201720191MevzuatDeğişim yönetimiTeknoloji2MakroekonomiSiber risklerSiber riskler3Faiz oranlarıTeknolojiDeğişim yönetimi4Siber risklerFaiz oranlarıMevzuat5Yatırım performansıYatırım performansıYatırım performansı6Değişim yönetimiMevzuatİklim değişikliği7Getiri garantili ürünlerMakroekonomiRekabet8Dağıtım kanallarıRekabetİnsan kaynakları9Doğal afetlerİnsan kaynaklarıMakroekonomi10Risk yönetimi kalitesiGetiri garantili ürünlerFaiz oranları
data Türkiye 2015201720191Doğal afetlerMakroekonomiTeknoloji2MakroekonomiPolitik etkenlerİklim değişikliği3Risk yönetimi kalitesiMevzuatDeğişim yönetimi4Yönetim kalitesiDeğişim yönetimiMakroekonomi5Uzun süreli taahhütler / borçlarYönetim kalitesiYatırım performansı6Değişim yönetimiTeknolojiPolitik etkenler7MevzuatRisk yönetimi kalitesiMevzuat8Politik etkenlerİş uygulamalarıKurumsal yönetim9Siber risklerSermayeye erişimSiber riskler10TerörizmGetiri garantili ürünlerKredi riskleri

İletişim

Talar Gül

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Umurcan Gago

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Engin Alioğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Kağan Karamanoğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6142

Defne Ergun

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6635

Oktay Aktolun

Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6142

Devrim Alçın

Aktüeryal Hizmetler, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6704

Bizi takip edin