Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2021

Sigortacılık sektörünün önündeki en büyük riskler hangileri?

Finansal Yenilik Etüt Merkezi (Centre for the Study of Financial Innovation – CSFI) ile birlikte hazırladığımız çalışma, dünya genelindeki sigorta sektörü uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda sigorta sektörünün karşı karşıya olduğu riskleri ortaya koymayı hedefliyor. Bu yıl 8. sayısı hazırlanan raporda 2021 yılının ikinci yarısında küresel sigorta sektörünü bekleyen en öncelikli riskler ya da “öngörülen riskler” ele alınırken, araştırmaya 47 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcı görüşleriyle katkı sağladı.

Sigorta sektörü, faaliyet kesintileri ve acil durum poliçeleri dolayısıyla yaptığı yüksek tutarlı ödemelerle, pandeminin etkilerine müdahalede büyük rol oynadı. Yine de, zaman zaman sigorta kapsamıyla ilgili eleştirilerin hedefi olarak, hukuki süreçlerin de konusu oldu. Araştırmaya katılanların tüm bu konularla ilgili yorumları olsa da, genel itibar riskinin geçtiğimiz yıl istikrarını koruduğu görülüyor.

Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2021

Öne çıkan konular

Her ne kadar bu yılki cevaplar, sigorta şirketlerinin karşı karşıya kaldığı COVID-19’un etkileri ve  ve diğer zorluklarla ilgili endişeleri içerse de, bu durum ekonomik görünüm ve sektörün değişimi yönetme yeteneğiyle ilgili iyimser görüşlerle dengeleniyor.

Pandemi nedeniyle daha da öne çıkan aşağıdaki üç konu birbirine bağlı. Sektörün karşılaştığı risklere hazır olup olmadığı konusunda katılımcıların giderek daha olumlu hale gelen görüşleri sektörün genel anlamda hem çalışanlar hem de sermaye açısından oldukça dayanıklı olduğunu gösteriyor. Pandeminin son raporumuzda öne çıkmadığını da belirtmek gerekiyor, bu da pandeminin bu raporda çok önemli bir risk olarak görülmediğini, dolayısıyla sektörün değişimle başa çıkma kabiliyeti olduğunu kanıtlıyor.

Suç, özellikle de siber suç, araştırmamızda sigortacılar tarafından ilk kez en önemli risk olarak gösteriliyor. Uzun yıllar boyunca üst sıralarda yer alan bu risk, uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve siber tehditlerin çeşitlerinin, şiddetinin ve başarı olasılığının artması ile sigortacıların gözünde daha da öncelikli hale geldi. Siber saldırılar, özellikle de fidye yazılımına karşı hasarları kapsayan sigorta poliçeleri sigorta sektörünü etkiliyor.

Şirketlerin genişleyen tedarik zincirlerine yeni teknolojileri, bulut bilişimi ve üçüncü parti hizmetleri dahil etmesiyle birlikte sigorta sektörü için zorluklar eskisinden çok daha karmaşık hale geldi. Teknolojiden kaynaklanan risk, her ne kadar yüksek olsa da bir önceki rapora göre hafif bir düşüş gösterdi. Bu iki risk birbiriyle ilişkilendirildiğinde görülüyor ki, şirketler teknolojiye erişimlerini, özellikle de uzaktan teknoloji kullanımlarını artırarak siber riske daha fazla maruz kaldıkça, sektörün yeni dijital çözümlerin uygulanmasına dair güveni de o kadar artıyor.

İlk kez ilk beş içinde yer alan iklim değişikliği riski, araştırmada risk sıralamasında en hızlı yükselen risk. İklim değişikliğinin etkisinin eskiden algılandığından çok daha yakın gelecekle ilgili bir risk olduğu çok açık ve birçok durumda iklim değişikliğinin etkileri halihazırda hissediliyor. Daha kapsamlı bir Çevre, Toplum ve Yönetişim (ESG) gündeminin parçası olarak iklim değişikliğine dünya çapında daha fazla odaklanılması, çoğu sigortacı için de köklü bir değişiklik anlamına geliyor. Raporlama gereklilikleri artıyor; devletler ve yasal düzenleyiciler, şirketleri ilgili riskleri nasıl ölçtüklerini ve yönettiklerini daha iyi anlatmaları ve açıklamaları konusunda yönlendirmeye devam ediyor.

Rekor seviyede düşük faiz oranlarının sonu mu geliyor?

Dünya COVID-19 pandemisinden sonra toparlanmaya başlarken, pandeminin ekonomiler üzerindeki etkisi, bu toparlanmanın hızını ve şeklini anlamada büyük önem taşıyacak. Faiz oranı riskinin sektör için eskisinden daha yüksek olduğuna dair net bir görüş var; ancak, hayat ve hayat dışı branşta faaliyet gösteren sigorta şirketleri arasında bu konuda görüş ayrılığı bulunuyor. Hayat sigortası şirketleri, daha yüksek getirilerin potansiyel faydalarını görürken, hayat dışı branş  ve reasürans şirketleri faiz oranlarında değişikliğe sebep olabilecek enflasyon etkileri konusunda daha endişeli.

İletişim

Talar Gül

Talar Gül

Finansal Hizmetler Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Bizi takip edin