Deniz Dinçer Öner

Deniz Dinçer Öner

Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı