Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Mehmet Devrim Aşkın

Mehmet Devrim Aşkın

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Profesyonel Tecrübe
Devrim PwC Türkiye İstanbul ofisine Maliye Bakanlığı’nda 10 yıllık iş tecrübesi edindikten sonra Mart 2011’de katıldı.

Uzmanlık
Kariyerine özel bir bankada müfettiş yardımcısı olarak başladı. Sonrasında, Maliye Bakanlığı’nda uzman olarak çalışmaya başladı. Bakanlıktaki görev süresince, Türk vergi sisteminin ilgili AB müktesebatı ile uyumlaştırılması çalışmalarında yer aldı, AB Ortak Transfer Fiyatlandırması Forumu toplantılarında Türkiye’yi gözlemci statüsü ile temsil etti, büyük mükellef hizmetleri ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasına ilişkin olarak IMF misyonu ile yürütülen görüşmelere katıldı, transfer fiyatlandırması mevzuatının hazırlanması ve uygulanmasında aktif olarak rol aldı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Peşin Fiyatlandırma Anlaşması müzakerelerine katıldı.

Eğitim & Yabancı Diller
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Ayrıca, Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. İleri düzey İngilizce ve orta düzey Fransızca bilmektedir.