Sertu Talı

Sertu Talı

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye