Türkiye’de Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlaması

17 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen "Türkiye'de Alternatif bir Finansman Yöntemi olarak Kitle Fonlaması" etkinliğinde sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk.

Halktan para toplanması suretiyle alternatif bir finansman metodu sunan kitle fonlaması, girişim şirketleri ve “start-up” şeklinde kurulmuş firmalar için dünya çapında önemli bir finansman sağlama yöntemi sayılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan güncel değişiklikler sonrasında, kitle fonlamasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya yetkili olan Sermaye Piyasası Kurulu, paya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin taslak bir ikincil düzenleme hazırlamıştır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kitle Fonlamasına İlişkin İkincil Düzenlemeler Hakkında Destek” adlı proje kapsamında PwC ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlediği “Türkiye’de Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlaması” adlı etkinliğimizde sermaye piyasası sektörünün ileri gelen temsilcilerini bir araya getirerek, kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin kamuoyu ve piyasa katılımcıları nezdinde farkındalık yaratılması amacına ulaşılmıştır.

Etkinliğimizde, kitle fonlaması faaliyetlerinin Türkiye’deki yasal çerçevesi üzerinde durulmuş, uygulamaya ilişkin yaklaşım ile Avrupa Birliği, İsviçre ve ABD başta olmak üzere uluslararası düzenleyici otoritelerin iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Etkinliğimiz, Türkiye’de alternatif finansman yöntemleri ile ilgilenenler için özellikle sektör uzmanları ile tanışma imkânı bakımından büyük bir fırsat sunmuştur.

Etkinlik Programı
ve
Sunumlar

Konu başlıklarına tıklayarak sunumları indirebilirsiniz.

08.30 - 09.30 Kayıt ve Kahvaltı

09.40 - 10.20 Açılış Konuşmaları

09.40 - 09.50

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Başkan, SPK
SPK’nın Türkiye FinTech Sektörünün Geleceğine İlişkin Vizyonu

09.50 - 10.00

Mehmet Gönen, Genel Müdür Yardımcısı, Borsa İstanbul
Açılış Konuşması

10.00 - 10.10

Şule Topçu Kılıç, Ülke Başkan Vekili, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye
Türkiye’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

10.10 - 10.20

Halûk Yalçın, Başkan, PwC Türkiye

Umurcan Gago, Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri, PwC Türkiye
PwC’nin FinTech Sektörünün Geleceğine İlişkin Vizyonu ve Toplantı Gündemi

10.20 - 11.00 FinTech & Finansal Hizmetler

Dr. Günther Dobrauz, Hukuk Lideri, PwC İsviçre
FinTech Bildiğimiz Anlamıyla Finansal Hizmetleri Nasıl Değiştiriyor?

11.00 - 11.30 Kahve Arası

11.30 - 12.45 Türkiye’de Paya Dayalı Kitle Fonlaması ve Uluslararası Alanda Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması

Dr. M. Aslı Küçükgüngör, Başuzman, SPK
Paya Dayalı Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenlemeler ve Taslak Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği

Dr. Martin Liebi, Sermaye Piyasaları Lideri, PwC İsviçre
Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması: Uluslararası Uygulamalar

Soru ve Cevap

12.45 - 14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 15.30 Uluslararası Deneyim

14.00 - 14.45

Dimitrios Psarrakis, Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para Politikası Danışmanı
AB Taslak Kitle Fonlaması Regülasyonu

14.45 - 15.30

Oliver Gajda, Genel Müdür, Avrupa Kitle Fonlaması Ağı
Platform’ların Büyümesinin Operasyonel Yönleri ve Karşılaşılan Engeller

Soru ve Cevap

15.30 - 15.40 Kapanış

Bora Oruç, Başkan Yardımcısı, SPK

Etkinlik videoları

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}
Bizi takip edin