İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Ödeneği Nedir?

İşsizlik ödeneği, 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa göre Sigortasız işsizlere belirtilen şartları taşımaları halinde, çalışmadıkları süre zarfında yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için bir takım koşulları taşımak gerekmektedir.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için ilk olarak kendi isteğiniz ve hatanız dışında işinizden çıkarılmış olmanız gerekmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmanın diğer koşulları şunlardır:

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak
 • İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
 • İş sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde minimum 600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
 • İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine gidip başvurmak ya da internet üzerinden başvuru yapmak

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için iş sözleşmesinin, yani hizmet akdinin fesh edildiği günden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru şahsen bir İŞKUR birimine giderek ya da www.iskur.gov.tr adresine elektronik ortamdan başvurarak gerçekleştirilebilir. Eğer 30 gün içinde herhangi bir mücbir sebep harici başvuru yapılmadıysa, kişinin başvuru yapmakta geciktiği süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşsizlik maaşını alabilmek için, kanunda belirtilen gerekçe doğrultusunda sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olmaları gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvurusuyla birlikte, işsizlik maaşına başvuran kişinin iş arayan kaydı yapılmaktadır. Bu yapılan kayıt ile sigortalı işsizlerin işe yerleştirme, mesleki eğitimlerini tamamlama ve de danışmanlık gibi hizmetleri almaları sağlanmaktadır. Bu yüzden herhangi bir vekaletname veya avukat aracılığı ile başvuru yapılması mümkün değildir.

İşsizlik Maaşı Alan Kişilerin Faydalanacağı Hizmetler

 • Yeni bir iş bulma
 • Mesleki eğitim ve gelişim hizmeti
 • Genel sağlık sigortası primi
 • İşsizlik maaşı
İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre Boyunca Alınabilir?

Kanunda belirtilen koşulları taşıması esas alınarak, sigortalı işsizlere iş sözleşmesinin feshinden önceki üç yıl içinde;

 • 600 gün boyunca sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primini ödeyen sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün boyunca sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primini ödeyen sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primini ödeyen sigortalı işsizlere 300 gün boyunca işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Günlük işsizlik maaşı, sigortalı kişinin son 4 aydaki primine esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan, günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak belirlenmektedir. Bu hesaplama yapılarak hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık alınan asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçmez. İşsizlik ödeneğinden yalnızca damga vergisi düşülür, onun dışında herhangi bir vergilendirmeye uğramaz.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Durumlar

İşsizlik ödeneğinin kesildiği bazı durumlar vardır. İşsizlik maaşı alırken, şu gibi durumlar ödeneğin kesilmesine sebebiyet verir;

 • İŞKUR tarafından sigortalı işsize sunulan, mesleklerine uygun, son çalıştığı işe yakın ücret ve imkânlarına benzer ve de sigortalı işsizin ikamet ettiği yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde olan bir işi, hiçbir haklı gerekçe sunulmadan reddedilmesi durumunda,
 • İŞKUR tarafından kurulan denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, işsizlik maaşı alan sigortalı işsizin bu süre zarfında kayıt dışı olarak çalıştığı ve gelir elde ettiği tespit edildiğinde, işsizlik maaşları tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik Maaşı Alınırken Yapılmaması Gerekenler

İşsizlik maaşının alındığı süre boyunca;

 • Silah altına alınması ve askerlik görevinin yapılması
 • Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından istirahatlı olarak nitelendirilmesi
 • Mahkeme kararı ile işine iade edilmesi
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık maaşı alınması
 • Bir işte çalışmaya başlanması
 • Yurt dışına çıkılması
 • İkamet edilen adreste değişiklik yapılması gibi durumlarda, bu durumların gerçekleştiğini en geç 15 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine ya da Alo170’e beyan edilmesi gerekmektedir.
İşsizlik Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?
Bizi takip edin