Çalışan adayları

Giriş

Gizlilik beyanının bu bölümünde, işe alım faaliyetleriyle ilgili olarak kişisel verilerin neden ve nasıl elde edildiği açıklanmaktadır.

İş başvurusunun başarılı olması durumunda işe alım sürecinin bir parçası olarak işe alım öncesi adli sicil kaydı kontrolleri de dahil olmak üzere birtakım kontroller gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin toplanması

Aşağıda açıklandığı gibi işe alım faaliyetleriyle ilgili olarak kişisel veriler elde edilmektedir.

İşe alım sürecinin bir parçası olarak elde edilen kişisel verilerin büyük bir kısmı çalışan adayı tarafından verilmektedir:

 • İrtibat bilgileri (isim, kişisel eposta, adres bilgileri, telefon numarası);
 • İlgi alanları;
 • Göreve başvurmak için kullanıcı adı ve şifre;
 • CV, staj/proje/iş deneyimleri, eğitim, akademik ve profesyonel yetkinlikler;
 • Mülakat ve değerlendirmelerde sunulan bilgiler;
 • İşe alım uygulamalarının bir parçası olarak sosyal aktivitelere dair bilgiler;
 • Başvurunun başarılı olması durumunda işe alım öncesi yapılan kontroller için gerekli olan veriler;
 • Başvurunun başarılı olması durumunda adayın ve ailesinin finansal ilişkileri ile ilgili bilgiler (örn: denetçi bağımsızlığından kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla alınan bilgiler),
 • Başvurunun başarılı olması durumunda banka hesabı bilgileri.
 • Adayın işe alım kampanyalarına katılımı ile ilgili olarak üye olunan sosyal medya sitelerinden elde edilen bilgiler.

Aşağıdaki işe alım faaliyetleri kapsamında kişisel veriler oluşturulmaktadır:

 • Mülakat ve kullanılan diğer değerlendirme araçlarına ait sonuçlar, geri bildirim
 • Teklif ayrıntıları.

Aşağıdaki üçüncü kişi kaynaklardan kişisel veriler elde edilmektedir:

 • Referans olarak belirtilen kişiler;
 • (Varsa) adaya referans olan kişiden sağlanan bilgiler;
 • İşe alım sürecinde sunulan bilgilerin ilgili üçüncü taraflar (örneğin önceki işverenler veya okul) ile irtibat kurularak veya kamuya açık kaynaklar (örneğin deneyim, eğitim veya yetkinliklerini teyit etmek için) kullanılarak teyit edilmesi

Adayların iş başvurusu yapmak üzere ziyaret edebileceği PwC Türkiye internet sitesinde kullanılan çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklanabilir.

Kişisel verilerin işlenmesi

PwC Türkiye en iyi yeteneklerin kendisiyle çalışmasını sağlamak için kişisel verileri işlemektedir:

 • Mevcut yetenek havuzunu ve kamuya açık kaynakları (örn. üye olunan sosyal medya ve kariyer siteleri) araştırarak yetenekleri tespit etmek amacıyla,
 • Tüm PwC Türkiye ağında ilgi alanları ve deneyimi ile eşleşen açık pozisyonlarda adayı değerlendirmek, aday profilini yönetmek, adaya e-posta bildirimleri ve diğer duyuruları göndermek, ek bilgi talep etmek veya adaylık durumu ile ilgili olarak iletişim kurmak amacıyla,
 • Mülakatlar ve kullanılan diğer değerlendirme araçları aracılığıyla ve aday tarafından sunulan bilgileri kontrol ederek adayın PwC Türkiye’de çalışmaya uygun olup olmadığını değerlendirmek için yetenek taraması ve seçimi amacıyla,
 • Başarılı olan adaylara teklif yapmak ve işe alım öncesi yapılan incelemeleri gerçekleştirmek amacıyla,
 • PwC Türkiye kariyer sitesinin kullanımı, adayların demografik analizi, PwC Türkiye işe alım faaliyetleri ile ilgili raporlar ve aday bulma kanallarının analizi dahil istatistiksel analizler gerçekleştirmek ve raporlar oluşturmak amacıyla,
 • Kariyer sitesini yönetmek ve PwC Türkiye’de kariyer ile ilgili olarak adayları bilgilendirmek amacıyla,
 • PwC Türkiye’ye bilgi sağlarken belirtilen diğer amaçlarla,

Aşağıdaki durumlar için sabıka kaydı kontrolleri gerçekleştirilmektedir:

 • Kişinin PwC Türkiye’de çalışmak için uygun olup olmadığının belirlenmesi için.  
 • Göreve bağlı olarak, kapsamlı geçmiş araştırması ve sabıka kaydı kontrolü dahil işe alım öncesi yapılan tüm incelemeler için: (i) adayın, yasa dışı bir eylem veya sahtekarlık, görevi kötüye kullanma veya diğer ciddi uygunsuz davranışlar gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin belirlenmesi veya (ii) hükümet ve kamu sektörü yeterlilik kriterlerinin yerine getirilmesi için.

Aşağıdaki amaçlar için sağlık durumu ile ilgili bilgiler elde edilmekte ve kullanılmaktadır:

 • Kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için açık rıza yolu ile (örneğin, işe alım öncesi tıbbı kontrolün sonuçları). 

İşe alım faaliyetleri ile ilgili olarak işlenen kişisel veriler aşağıdakilere transfer edilmektedir:

1. Diğer PwC  üye şirketleri

Kişisel veriler, başvurulan pozisyonu ilan eden PwC şirketine ve, değerlendirilen pozisyon diğer PwC üye şirketleri ile çalışmayı içerdiği takdirde veya işe alım süreçlerine destek gereken durumlarda diğer PwC üye şirketlerine gönderilmektedir (örneğin, adayın ilgi alanları ve deneyimi ile eşleşen bir pozisyon için işe alım yapılıyorsa). 
PwC üye şirketlerinin bulunduğu ülkelere buradan ulaşılabilmektedir.

2. PwC Türkiye’ye, uygulama/fonksiyon, veri işleme veya BT hizmetleri sunan üçüncü kişi şirketler

İşe alım süreçlerinin bir parçası olarak üçüncü kişi şirketlerin ürün ve hizmetleri kullanılmaktadır.  Kullanılan ürün ve hizmetler, başvurulan pozisyona göre farklılık göstermektedir.

Bizi takip edin: