Potansiyel ve mevcut müşteriler veya onlarla ilişkili kişiler

Kişisel verilerin elde edilmesi

PwC Türkiye, müşteri ilişkileri yönetim sisteminden (CRM) yararlanarak potansiyel ve mevcut müşteriler veya onlarla ilişkili kişiler ile ilgili kişisel verileri işler.

Bu kişisel verilerin işlenmesi ve CRM’e eklenmesi PwC Türkiye kullanıcısı tarafından gerçekleştirilir ve kişisel veriler, ad-soyad, ünvan, telefon ve e-posta adresinden oluşmaktadır. Ayrıca CRM, PwC kullanıcılarının e-posta adreslerinden gönderici adı, alıcı adı, tarih ve saat verilerini ve takvimlerinden düzenleyenin adı, katılımı adı, etkinlik tarihi ve zamanı bilgilerini sisteme alır.

Kişisel verilerin işlenmesi

PwC Türkiye ilgili kişisel verileri, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlemektedir:

1. Faaliyet ve hizmetlerin idaresi, yönetimi ve geliştirilmesi

PwC Türkiye faaliyet ve profesyonel hizmetlerini yürütmek ve aşağıda sayılan diğer amaçları gerçekleştirmek için kişisel verileri işlemektedir:

 • Sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; PwC Türkiye tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri ve danışmanlık vb. hizmetlerin ifası;
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi planlanması ve icrası, müşteri memnuniyet süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi;
 • Faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi (hizmet sunumu için müşteri ihtiyaçlarını ve iyileştirmelerini belirlemek ve bir müşteri veya PwC Türkiye veya bir başka PwC üye şirketinin menfaati olan ilişki fırsatı hakkında bilgi sahibi olmak);
 • İş yapılan kişiler ile arasındaki etkileşimi analiz etmek ve değerlendirmek (PwC CRM bu analizi gerçekleştirecek bir algoritma kullanmaktadır ve değerlendirilmede etkileşim sıklığı, süresi, yakınlığı ve geri dönüş süresi gözetilmektedir;
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin, satış, pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırmasının planlanması ve icrası;
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle ilişkilerin yönetimi;
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması;
 • PwC yönetimine, verilen hizmetlere ilişkin ölçütlerin hazırlanması dahil olmak üzere trendler, ilişki haritaları, satış istihbaratları ve ticari hesap hedeflerine karşılık süreçleri konularında analiz sunmak;
 • BT sistemlerinin kullanılması ve güncellenmesi (hesap yönetimi, iç finansal raporlama, bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dâhildir);
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlarının yürütülmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme);
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi;
 • Etkinliklere ev sahipliği yapılması;
 • İnternet sitesinin, sistemlerin ve uygulamaların yönetilmesi;
 • Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takip edilmesi.

2. Kendisi ve hizmet gruplarıyla ilgili bilgi sağlama

Müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece, PwC Türkiye, kendisi ve sağladığı hizmetler açısından ilgili olacağını düşündüğü bilgileri (Örn: sektör güncellemeleri ve öngörüleri, etkinliklerle ve etkinlik davetleriyle ilgili olan diğer hizmetler) müşteri iletişim bilgilerini kullanır.

PwC üye şirketleri; ilgili kişilerin izinleri olmadan üçüncü kişilere bülten gönderimi ve bilgilendirme için PwC CRM sisteminde bulunan söz konusu kişisel verileri işlememekte veya farklı amaçlarla için ifşa etmemektedir.

CRM hizmeti Salesforce tarafından sunulmakta ve Introhive uygulaması ile desteklenmektedir. CRM sisteminde işlenen veriler Salesforce’un Avrupa’daki veri merkezlerinde ve Introhive veri merkezlerinde  tutulmaktadır. PwC üye şirketleri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda CRM’deki bilgilere erişebilirler. PwC üye şirketleri’nin bulunduğu ülkelere  buradan ulaşabilirsiniz. PwC Türkiye tarafından kullanılan profesyonel hizmet sağlayıcıları (örneğin BT hizmet sağlayıcıları) ile ilgili ayrıntılı bilgi ve işlemenin gerçekleştiği lokasyonlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hukuki sebep

Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir ve ilgili kişilerin açık rızası ile paylaşılmaktadır.

Bizi takip edin: