PwC Türkiye Ofislerine gelen ziyaretçiler

Ziyaretçi kayıtları

PwC Türkiye ofislerini ziyaret eden kişilerden resepsiyonda imza vermeleri ve kişisel verilerinin işlenmesine rıza vermeleri rica edilir ve ziyaretçi kayıtları veri imha politikasında belirlenen süreyle saklanır. Ziyaretçi kayıtları gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemleri alınarak saklanmakta ve kayıtlara sadece gerekli hallerde erişilmektedir. 

PwC Türkiye ofislerini ziyaret eden kişilerden isim, soyisim ve TC kimlik numarası kişisel verileri bina güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Ayrıca bu kişisel veriler bina yönetimi, bina içerisindeki diğer kat malikleri ile  güvenlik ve ofis hizmetleri sunan hizmet sağlayıcılar ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak paylaşılmaktadır.

Ziyaretçilerin Kullanımına Sunulan Kablosuz İnternet Ağı

Ziyaretçilerin yararlanabileceği kablosuz internet ağı üzerindeki trafik, endüstri standartlarındaki izinsiz erişim tespit sistemleri kullanılarak takip edilmektedir. Bu kapsamda kullanıcıların ağ davranışları, bağlandıkları kaynak ve hedef adreslerle ilgili sınırlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Şifreli internet siteleri üzerinden gerçekleşen internet trafiği kontrol edilememektedir; dolayısıyla kullanıcıların bu siteler aracılığıyla paylaştığı bilgilere (kişisel veya farklı bilgiler) erişim mümkün değildir.

Bizi takip edin: