Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Stratejiden Uygulamaya

“Kurumsallaşma Koçluğu Programı” ile Türk aile şirketlerinde sürdürülebilirliği nesiller boyunca sağlamayı hedefliyoruz.

3 aşamadan oluşan Kurumsallaşma Koçluğu Programı ile şirketinizin mevcut durumunu analiz edip size özel bir Yol Haritası hazırlıyoruz. Yol Haritasına ilişkin birlikte kararlaştırdığımız aksiyonların uygulama takibini de sizlerle birlikte yapıyoruz.

1. Mevcut Durum Analizi

Şirketinizin mevcut durumu, yapısı, faaliyetleri ve iş modeli incelenir, riskleriniz tespit edilir.

2. Yol Haritası

Kurumsallaşma yolunda atılması gereken adımlar belirlenir ve bir yol haritası oluşturulur.

3. Uygulama Takibi

Yol haritasında belirlenen aksiyonların ve atılması gereken adımların takibi gerçekleştirilir.

Çalışma sonucunda her bir şirket için özel olarak hazırladığımız durum tespit raporu ile şirketinizin durumunu, risklerini, geliştirilecek alanlarını belirleyip detaylı olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca bu rapor, gelişim alanlarına yönelik olarak size özel ve sizinle birlikte geliştirilecek tavsiyeleri de içermektedir. Bu açıdan ele alındığında, nesilden nesile sürdürülebilir büyüme hedefi olan ve sağlam bir başlangıç noktası arayışında olan şirketler için eşsiz bir rehberdir.

Programın en önemli özelliği, PwC Türkiye’nin uzun yıllardır biriktirdiği tecrübelerden harmanlanarak Türk aile şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak ve Türk aile şirketlerine uygun bir metodoloji ile geliştirilmiş olmasıdır.

İletişim

Mevlüt Akbaş

Mevlüt Akbaş

Aile Şirketi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 355 23 54

Bizi takip edin