Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Halka arz danışmanlığı

Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için çoğu zaman önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyar. Bu sermaye ihtiyacı şirket hisselerinin halka arz edilmesi ile karşılanabilir. Bu tarz bir işlem, mevcut hissedarlara yatırımlarının bir bölümünü satmaları için imkan sağlamaktadır.

Sizlere lider danışmanınız olarak, şirket hisselerinizi halka arz etme sürecinde, hisse senedi satışlarına doğrudan aracılık yapmadan ve hisse senetlerinden kar sağlama kaygısı içinde olmadan, diğer bir deyişle hiç bir çıkar çatışması olmaksızın tüm danışmanlık hizmetlerini sunabilmekteyiz. Böylece hem hissedarların hem de yönetimin çıkarlarını her zaman temsil edebilmekteyiz.

  • Hissedarlara ve/veya yönetime halka arz işleminin uygun olup olmadığı veya hangi koşullarda mantıklı olabileceği konusunda danışmanlık veriyoruz,
  • Sizi ve şirketinizi, hisselerin başarı ile halka arz edilebilmesi için hazırlıyoruz,
  • Proje yöneticisi olarak, süreç boyunca görev alacak tüm tarafları (hissedarlar, yönetim, yasal danışmanlar, denetimciler, iletişim danışmanları ve muhtemel diğer taraflar) koordine ediyor ve size işlem sürecinin başından, hisselerin borsada işlem göreceği ilk güne kadar rehberlik ediyoruz.
Halka arz danışmanlığı

Kurumsal Finansman Danışmanlarımız, proje yönetimi ve ilgili teknik konularda uzun yıllara dayanan deneyime ve sermaye piyasalarında geniş bir iletişim ağına sahiptir. Halka arz sürecinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek danışmanlık hizmetlerinin hepsini tek bir çatı altında sunabilmekteyiz.

İletişim

Engin Alioğlu

Engin Alioğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin