Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Birleşme ve satın alma sonrası hizmetler

Birleşme ve satın almalar çoğu kez, yatırımcılar için beklenen değeri gerçekleştirmekte başarılı olamamaktadır. Bu durumun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler genellikle mevcut olan iş ile yeni yatırım yapılan şirketler arasındaki entegrasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Satın alma kararını haklı çıkaracak iş planını yürürlüğe koyabilmek ancak yeterli kaynaklarla olabilir. Kurumsal alıcılar ve özel sermaye fonları, yatırımlarının değerini etkileyecek konuları ve eylem planını hızlı ve etkin bir şekilde anlama ihtiyacı duymaktadırlar.
İhtiyaçlarınız nelerdir?
  • Aldığınız işle ilgili kontrolü ele almak ve bununla ilgili en kısa zamanda neler yapmanız gerektiğini bilmek istiyorsunuz,
  • Kısıtlı zamanınızın ve kaynaklarınızın ana faaliyet konunuzdan uzaklaşarak entegrasyon sürecinde harcanması ile ilgili endişeleniyorsunuz,
  • İş kollarınızdan bir tanesini diğerlerinden ayırarak en iyi fiyata satmayı planlıyorsunuz,
  • Yatırım portföyünüzü satmadan önce, satışa hazır hale getirmek istiyorsunuz.
PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Birleşme Sonrası Hizmetler ve Operasyonel Çözüm Ekibi, hızlı bir şekilde, önemli hususlara odaklanarak ve detaylara önem vererek birleşme ve satın alma işlemlerinin satın alan şirkete değer yaratacak şekilde sonlanmasını temin eder. Geçmiş projelerde başarısı kanıtlanmış araçlar ve teknikleri devreye erken sokarak müşterilerimize zaman ve para tasarrufu sağlarız. Sonuç olarak, fırsatlar ve riskler açıkça tespit edilir ve bunlara yönelik çabuk ve etkin bir şekilde atılması gereken adımlar belirlenir. Bu sayede müşterimiz bir an önce faaliyetlerine yoğunlaşabilir.

PwC’nin Birleşme ve Satın Alma Sonrası Hizmetleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
  • Birleşme öncesi operasyonel özel inceleme (due diligence), alıcı ve satıcılara işletme faaliyetlerine ilişkin (örneğin finans fonksiyonu, tedarik zinciri, üretim ve/veya ticari aktiviteler ile ilgili) tutarlı bir bakış açısı sağlamaktadır.
  • Alıcının endişeleri hızlı bir şekilde değerlendirilerek ilk 100 günlük entegre bir plan hazırlanmakta ve satın alınan şirketin kontrolünün ele alınmasına yardımcı olunmaktadır. Böylece sürecin gerçekleşmesi hızlanmakta ve iş akışının zarara uğrama riski minimize edilmektedir.
  • Satın alma işleminden beklenen değerin gerçekleşebilmesi için detaylı hareket planı geliştirilip, uygulanmakta ve değişim hızlandırılmaktadır.
  • Birleşme/satın alma sonrası genel değerlendirme satın alma işleminin tamamlanmasından 6 ile 12 ay sonrasında yapılmakta ve birleşme/satın alma öncesinde arzulanan hedeflere nasıl ulaşılabileceğinin planı çıkartılmaktadır.

İletişim

Engin Alioğlu

Engin Alioğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin