Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Finansal inceleme çalışması - Satıcı taraf

Birçok satıcı, satılacak olan iş kolu veya şirketi için olası en yüksek fiyatı veya kazancı elde etmekte başarılı olamamaktadır. Bunun en yaygın ve önemli nedenlerinden biri yeterli şekilde hazırlanılmamış satış sürecidir.

Vendor Due Diligence çalışması satış sürecinin başında, potansiyel alıcılardan ziyade satıcı tarafından yaptırılır. Sahip olduğumuz deneyimler yardımıyla potansiyel bir alıcının bakış açısından satın alma sürecinde ortaya çıkabilecek tüm önemli hususların, şirketin performansını ve gelişmesini etkileyebilecek tüm konuların tespit edilmesine çalışılır.

Bu çalışma yapılırken satış sürecini etkileyebilecek tüm konular ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bu konuların alıcı tarafından müzakere sürecinde pazarlık konusu olarak kullanılmasından ziyade, satıcı tarafından kontrol altında tutulması ve bunlar için çözüm geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sürecin sonunda PwC olarak başarılı teklif sahibine karşı yaptığımız çalışmanın kapsamından ötürü bağlayıcı sorumluluğumuzun olması, çalışma süresince tarafsızlığımızın bir teminatı olacaktır.

Satış süreci boyunca, sizlere sektör/endüstri uzmanlarımızdan oluşan deneyimli kadromuzla Vendor Due Diligence ya da Vendor Assistance hizmetleri ile destek verebiliriz.
Vendor Due Diligence çalışmasında PwC;
 • Bütün ihtiyaçlarınıza odaklanacak ve potansiyel bir alıcının bakış açısından şirketinizle ilgili tüm fırsat ve riskleri tespit edecektir,
 • Belirsizlikleri azaltacak böylece potansiyel alıcıların en iyi teklifle gelmelerini sağlayacaktır,
 • Satıcının tüm süreci kontrol altına almasını sağlayacaktır (sağlanan bilgilerin kalitesi ve gizliliği gibi),
 • Bilgi odası sürecini yöneterek satıcının gereksiz soru ve cevaplarla zaman kaybetmesini önleyecektir,
 • Satış sürecinin başlarında önemli hususları tespit ederek, bu konularla ilgili cevapların ya da görüşlerin hazırlanmasında ve/veya satılacak olan şirket ya da varlıkların yeniden düzenlenmesinde yardımcı olacaktır,
 • Bilgi odası sürecinde kullanımı kolaylaştıracak daha tutarlı, tarafsız ve yüksek kaliteli bilgi setlerinin hazırlanılması sağlanacaktır,
 • Satılacak şirket ya da varlıklar hakkında detaylı, açık ve tarafsız bir rapor sunacaktır,
 • Potansiyel alıcılara yapılacak yönetim sunumlarında aktif bir şekilde yer alacak, müzakere stratejilerinin ve hisse alım sözleşmesinin hazırlanmasında yardımcı olacaktır.
Satıcı Danışmanlık Hizmetleri

Eğer satıcının Vendor Due Diligence yaptırmaya yeterli zamanı yoksa ve satış sürecinde kısıtlı bir kapsamı söz konusu ise, PwC aşağıdaki konuları içerecek şekilde Vendor Assistance (satıcı danışmanlık) hizmetleri vermektedir:

 • Satıcı tarafından hazırlanmış bilgi odasındaki bilgilerin kontrol ve analizinin yapılması,
 • Potansiyel yatırımcıların yapacağı olası analizleri göz önünde bulundurarak bir bilgi seti hazırlanması,
 • Potansiyel risk/avantajları belirleyerek çözüm/gelişim için stratejiler geliştirilmesi,
 • Potansiyel alıcıların sorularını cevaplamada yardımcı olunması,
 • Yönetim toplantılarına katılım ve toplantı hazırlıklarında yardımcı olunması,
 • Hisse satın alma anlaşmasının veya ortaklık anlaşmasının hazırlanmasında hukuk danışmanlarına finansal ve vergisel hususlarda yardımcı olunması.

Türkiye’deki deneyimlerimiz: PwC, Migros ve Eczacıbaşı İlaç gibi büyük ölçekli şirketlerin satış süreçlerindeki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, Türkiye’deki bazı orta ve küçük ölçekli şirketlere de Vendor Due Diligence ve Vendor Assistance hizmetlerini sunmuştur. Müşterilerimiz yukarıda detayları verilen metodolojimizden faydalanmış ve satış süreçlerini başarıyla yönetmişlerdir.

İletişim

Engin Alioğlu

Engin Alioğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin