Sosyal Kalkınma

Yoksulluk, fırsat eşitsizliği, iklim değişikliği, sosyal adaletsizlik ve insani krizler gibi zorlayıcı sorunların hala var olduğu bir dünyada, kapsamlı çözümlere olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Ekonomi, siyaset bilimi, halk sağlığı, sosyal politika ve uluslararası kalkınma gibi çeşitli sosyal bilim disiplinlerinden gelen uzmanlardan oluşan ekibimiz ile size kanıta dayalı araştırmalar ve içgörüler sunmak için buradayız.

Sosyal kalkınmanın daha aydınlık bir gelecek için paylaşılan bir sorumluluk olduğu inancıyla, kendimizi toplumdaki her bireyin refahını artırma ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar içinde olmaya vakfediyoruz. Çünkü toplumun başarısının, tolumdaki her vatandaşın refahıyla iç içe olduğunu biliyoruz. Bu nedenle uzmanlığımız ve kararlılığımızla engelleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyoruz.

PwC olarak hem kamu hem de özel sektördeki karar vericilerin sosyal politika tasarımının karmaşık yapısını anlamalarına yardımcı olma misyonunu üstleniyoruz. Bu karmaşık sorunları kapsamlı bir şekilde ele alma konusunda değişim katalizörünüz olmayı amaçlıyoruz.

Bu dönüşüm yolculuğuna birlikte çıkarken, sizi adanmışlık uzmanlıkla buluştuğu zaman ve sosyal kalkınma ortak bir misyona dönüştüğünde nelerin mümkün olduğunu keşfetmeye davet ediyoruz. Geleceği yeniden şekillendirmek ve toplumların ve bireylerin refahı üzerinde somut bir etki yaratmak için bize katılın.

Sosyal Gelişim


Projeler

Sektöre Odaklı İşgücü Dönüşüm Programı

Türkiye İş Kurumu'nun Kapasite Geliştirme ve Dijital Olgunluk Değerlendirmesi

Türkiye’de Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan Gençler (NEET) Araştırması


İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Akif Koca

Akif Koca

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 312 457 4579

Şenay Fatma Akyıldız

Danışmanlık Hizmetleri, Yönetim Danışmanlığı, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 531 930 5422

Bizi takip edin