Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği

Sürdürülebilir kalkınma alanında derin bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip danışmanlarımız ile Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması ve adaptasyonu için geleceğin politikalarının şekillendirilmesinde etkin rol alıyoruz. İklim krizi kaynaklı etkilerden, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumlu politikaların tasarlanmasına kadar, doğal kaynakların sorumlu kullanımı, hava kirliliğinin azaltılması ve çevre dostu uygulamaların arttırılması gibi birçok çeşitli alanda yenilikçi bakış açıları geliştirerek, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmaya destek veriyoruz.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği hizmetlerimiz kapsamında, sürdürülebilirlik uygulamalarının değerlendirilmesi ve raporlamasından, yeşil dönüşüm politikalarının ve döngüsel ekonomi uygulamalarının geliştirilmesine kadar gibi geniş bir yelpaze sunuyoruz. Müşterilerimizin çevresel ve finansal hedeflerine ulaşması adına kapsamlı yaklaşımların tasarlanmasında kritik önem taşıyan güvenilir yaşam döngüsü maliyet değerlendirmeleri konusunda derin tecrübeye sahibiz.

Sürdürülebilir ve refah bir gelecek inşa etme ve bu amaçla yola çıktığımız değişim serüveninde bize katılın.

ESG ve İklim Değişikliği


Seçilen Projeler

Çelik, alüminyum ve çimento sektörleri için "Düşük Karbonlu Yol Haritaları"

Karadeniz'de Mavi İşler Programı

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde Özel Sektör İş Birliği'nde Türkiye'de mülteci ve sığınmacılara yönelik kaynak yaratmaya yönelik piyasa araştırması


İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Akif Koca

Akif Koca

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 312 457 4579

Bizi takip edin