Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Bilgi Teknolojileri Dönüşüm ve Strateji Hizmetleri

Kurumların değişen iş koşullarına uyum sağlaması ve esnek olabilmesi amacıyla bilgi teknolojilerinin bu değişime uygun bir şekilde dönüşümü ve bu konudaki strateji önem taşımaktadır.

Bilgi teknolojileri dönüşümünüzü iş stratejinizle ve iş modelinizle uyumlu olacak şekilde desteklemek ve bu konudaki stratejinizi oluşturmak üzere sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

 • Dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenmesi ve dönüşüme ilişkin yol haritasının oluşturulması
 • Dijitalleşme ​olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, olgunluk seviyesine ilişkin kıyaslama yapılması ve dijitalleşme yol haritasının oluşturulması
 • Stratejinin değerlendirilmesi, oluşturulması ve iyileştirilmesi
 • Stratejinin hayata geçirilmesi amacıyla strateji yol haritasının oluşturulması
 • Bilgi teknolojilerine ilişkin mimarinin hizmet/ürün, organizasyon, süreç, risk, kontrol, yetenek, teknoloji, sistem, uygulama, veri vb. katmanlarda kurumsal mimariye uygun şekilde değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
 • Şirket kurulumları ve şirket lisans başvuru süreçleri kapsamında bilgi teknolojileri yapısının ve mimarisinin oluşturulması
 • Bilgi teknolojilerinin iş çözümleriyle uyumlandırılması amacıyla değerlendirme yapılması ve uyumlandırma yol haritasının oluşturulması
 • Blokzincir, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, 5G, Web 3.0 gibi güncel dijital ve teknolojik çözümlere hazırlık amacıyla olgunluk değerlendirmesi ve kıyaslama yapılması
 • Bilgi teknolojileri yapısına ve mimarisine ilişkin güçlü yanlara, iyileştirmeye açık alanlara, fırsatlara ve tehditlere yönelik değerlendirme yapılması
 • Bilgi teknolojilerine ilişkin iş, hizmet, kaynak, maliyet ve tedarik yönetimi yapılarının değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
 • Bilgi teknolojilerine ilişkin iş, hizmet, kaynak, maliyet ve tedarik modeli gibi farklı konulardaki Kuruma özel verilerin analizi ve bu verilere ilişkin kıyaslama yapılması
 • Proje portföyünün strateji ile uyumluluğunun değerlendirilmesi

İletişim

Özkan Kıvanç

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6648

Mehmet Zeki Önal

Mehmet Zeki Önal

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetişim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042