Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Bilgi Teknolojileri Uyum ve Denetim Hizmetleri

Kurumların değişen uyum gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla bilgi teknolojileri yapısı önem taşımaktadır. Bilgi teknolojileri mevzuatına uyumunuzu sağlamak üzere sunduğumuz uyum ve denetim hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

 • Bankalar, iştirakleri ve destek hizmeti kuruluşları; faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketleri; bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşları ile ödeme ve menkul kıymet mutabakat, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları ile için BDDK bilgi sistemleri mevzuatı
 • Ödeme ve menkul kıymet mutabakat, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları için TCMB bilgi sistemleri mevzuatı
 • Uyum veya denetim yükümlülüğü bulunan farklı kurum ve kuruluşlar için SPK bilgi sistemleri mevzuatı
 • E-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv vb.) özel entegratörleri ve güvenli servis sağlayıcılar için GİB bilgi sistemleri mevzuatı
 • Üye kurumlar için TBB Risk Merkezi bilgi sistemleri mevzuatı
 • Sigortacılık sektörü için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SEDDK bilgi sistemleri mevzuatı
 • E-genel kurul ve e-ticaret gibi konularda Ticaret Bakanlığı bilgi sistemleri mevzuatı
 • Telekomünikasyon sektörü için BTK bilgi sistemleri mevzuatı
 • KGK, diğer regülatörler ve diğer kurumlar tarafından yayınlanan bilgi sistemleri mevzuatı
 • SOX ve J-SOX mevzuatı
 • UFRS kapsamında teknoloji dönüşümü ihtiyacı oluşturabilecek standartlar (UFRS9, UFRS15, UFRS17 vb.)
 • CMMI, COBIT, ISO20000, ISO22301, ISO27001, ISO31000, ISO38500, ITIL, PMI, TOGAF vb. uluslararası kabul görmüş çerçeve ve standartlar
 • Hizmet organizasyonları, destek hizmeti kuruluşları, dış hizmet sağlayıcılar, Fintech, Insurtech ve Regtech alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar ve diğer tedarikçilerin sunduğu hizmetlere ilişkin güvence ihtiyaçları için GDS3402, ISAE3402, SOC-1-2-3 vb. yerel ve uluslararası standartlar
 • Uygulamalar dahilindeki iş ve teknoloji gereksinimlerine ilişkin veya diğer konulardaki güvence ihtiyaçları için GDS3000 ve ISAE3000 vb. yerel ve uluslararası standartlar

İletişim

Özkan Kıvanç

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6648

Mehmet Zeki Önal

Mehmet Zeki Önal

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetişim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042